Navigacija

Stenford lista 2% najuticajnijih svetskih naučnika

Opšte vesti

 

Univerzitet Stenford je krajem 2022. godine objavio listu 2% najuticajnijih naučnika u svetu prema preseku sa Skopusa od 01.09.2022. Lista je bazirana na standardizovanoj metrici citiranja svih naučnika i naučnih disciplina: (https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/5).

Ponosni smo da se na karijernoj listi za ukupan doprinos nalaze i profesori našeg fakulteta (prema rednom broju na rang listi):

1. Maja Radetić;

2. Branimir Grgur;

3. Snežana Gojković;

 

Na listi se nalaze i naši i gostujući profesori TMF za 2021. godinu:

1. Mirjana Rajilić-Stojanović;

2. Maja Radetić;

3. Vesna Mišković-Stanković.

4. Velimir Radmilović

5. Patrik Gejn

 

Na karijernoj listi se takođe nalaze i nekadašnji profesori našeg fakulteta:

1. Velimir Radmilović;

2. Aleksandar Despić;

3. Nedeljko Krstajić.