Навигација

Стенфорд листa 2% најутицајнијих светских научника

Опште вести

 

Универзитет Стeнфорд је крајем 2022. године објавио листу 2% најутицајнијих научника у свету према пресеку са Скопуса од 01.09.2022. Листа је базирана на стандардизованој метрици цитирања свих научника и научних дисциплина: (https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/5).

Поносни смо да се на каријерној листи за укупан допринос налазе и професори нашег факултета (према редном броју на ранг листи):

1. Маја Радетић;

2. Бранимир Гргур;

3. Снежана Гојковић;

 

На листи се налазе и наши и гостујући професори ТМФ за 2021. годину:

1. Мирјана Рајилић-Стојановић;

2. Маја Радетић;

3. Весна Мишковић-Станковић.

4. Велимир Радмиловић

5. Патрик Гејн

 

На каријерној листи се такође налазе и некадашњи професори нашег факултета:

1. Велимир Радмиловић;

2. Александар Деспић;

3. Недељко Крстајић.