Navigacija

Arhiva vesti

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU AH-2

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Analitička hemija, sa temom „Validacija metoda u analitičkoj hemiji“, održaće se u petak 09.06.2017. u 11 časova u učionici 248 (TMF, ...

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU OH

Opšte vesti
Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Organska hemija, sa temom „QSAR: racionalan pristup u dizajniranju lekova“, održaće se u četvrtak 01.06.2017. u 13:30 časova u učionici Katedre za organsku hemiju.  Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: Dr Nemanja Trišović.

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU AH

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Analitička hemija, sa temom „Validacija metoda u analitičkoj hemiji“, održaće se u petak 02.06.2017. u 11 časova u učionici 248 (TMF, 2. sprat). Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: Dr Antonije Onjia.

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU OHT

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo, sa temom „Procesi dobijanja konvencionalnih i alternativnih dizel goriva u savremenim rafinerijama“, održaće se u ponedeljak 29.05.2017. u 11 časova u Svečanoj sali TMF-a. Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: Dr Sandra Glišić.

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU IZŽS

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Inženjerstvo zaštite životne sredine, sa temom „Reoksigenacija i bilans kiseonika u vodama“, održaće se u petak 02.06.2017. u 10 časova u Sali 001 TMF. Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: Dr Vladimir Pavićević.

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU S

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidate koji su se prijavili na konkurs za izbor jednog docenta ili vanrednog profesora za užu naučnu oblast Sociologija, sa temom „Novo klasno strukturiranje u Srbiji“ održaće se u četvrtak 01.06.2017. u 11 časova u Učionici 7 . Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: Dr Suzana Ignjatović.

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU MA

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Matematika, sa temom „Teorija čvorova“, održaće se u utorak 30.05.2017. u 11 časova u Svečanoj sali TMF-a. Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: Dr Ana Zekić.

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU IM

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidata koji se prijavio na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Inženjerstvo materijala, sa temom „Prikaz prirubnog spoja posude pod pritiskom i formiranje deformacionog dijagrama“, održaće se u ponedeljak 29.05.2017. u 15 časova u Kabinetu za OTN. Kandidat koji je pozvan da održi predavanje: Dr Bojan Međo.

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU HI

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidate koji su se prijavili na konkurs za izbor 2 docenta za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo, sa temom „Strujanje fluida u pakovanom i fluidizovanom sloju čestica“, održaće se u četvrtak 25. maja 2017. godine u Svečanoj sali TMF-a sa početkom u 14 časova. Redosled kandidata je:

1. Danica Brzić u 14 časova

2. Radojica Pešić u 15 časova.

Letnja škola na Univerzitetu u Mariboru

Studentske vesti

 Letnja škola na Univerzitetu u Mariboru održaće se u periodu od 25.06. do 08.07.2017. godine i namenjena je master i PhD studentima iz svih oblasti.  Informacije o programu letnje škole možete da pogledate na sledećem linku: http://summer.outoftheb...