Навигација

Други конкурсни рок за упис на мастер академске студије - школска 2022/2023. година

Вести о упису

На основу Конкурса који је расписао Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду у прву годину мастер академских студија у школској 2022/2023. години у другом конкурсном року уписује 23 буџетских и 38 самофинансирајућих студената.

Број слободних места по студијским програмима:

  • Хемијско инжењерство (настава на енглеском језику): 5 самофинансирајућих места,
  • Инжењерство материјала: 4 самофинансирајућа места,
  • Инжењерство материјала (настава на енглеском језику): 1 самофинансирајуће место,
  • Инжењерство заштите животне средине: 14 буџетских и 7 самофинансирајућих места,
  • Биохемијско инжењерство и биотехнологија: 11 самофинансирајућих места,
  • Металуршко инжењерство: 3 буџетска места,
  • Дигитално процесно инжењерство: 6 буџетских места и 8 самофинансирајућих места,
  • Дигитално просецно инжењерство (настава на енглеском језику): 2 самофинансирајућа места.

Правила конкурса, начини пријављивања и рангирања и износ школарине могу се пронаћи на страници уписа на мастер академске студије.

Пријава кандидата врши се у потпуности електронским путем, а биће омогућена преко портала за веб пријаву кандидата од 15. октобра у 08:00 часова до 20. октобра у 08:00 часова. Кандидати су у обавези да веб пријаву попуне исправно, у складу са захтевима конкурса, као и да приложе сву неопходну документацију, у зависности од услова који се на њих односе. За сваки документ који се захтева по условима конкурса, кандидати прилажу један фајл у формату pdf (препоручено), jpg или png, при чему величина фајла не може да буде већа од 8 MB. Скенирање документације могуће је извршити у складу са следећим упутством

Закаснеле пријаве неће бити разматране. Саветује се кандидатима да довољно пре крајњег рока проследе своје пријаве, како би оне могле бити кориговане у случају да Комисија за упис уочи недостатке. Накнадне корекције пријава након истека рока неће бити могуће, а непотпуне пријаве неће моћи да буду прихваћене. 

Прелиминарне ранг листе биће објављене најкасније 24. октобра, а коначне најкасније 26. октобра 2022. године. Упис ће бити организован најкасније до 28. октобра 2022. године. 

Евентуална питања у вези са конкурсом могу се слати Комисији за упис на upisnakomisija@tmf.bg.ac.rs.