Навигација

Други конкурсни рок за упис на докторске и трећи за упис на мастер академске студије - школска 2022/2023. година

Вести о упису

Докторске академске студије

На основу Конкурса који је расписао Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду у прву годину докторских академских студија у другом конкурсном року у школској 2022/2023. години уписује 76 самофинансирајућих студената.

Број самофинансирајућих места по студијским програмима:

 • Хемијско инжењерство: 18 самофинансирајућих места,
 • Биохемијско инжењерство и биотехнологија: 8 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство материјала: 15 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство заштите животне средине: 12 самофинансирајућих места,
 • Хемија: 3 самофинансирајућа места,
 • Металуршко инжењерство: 2 самофинансирајућа места,
 • Хемијско инжењерство (настава на енглеском језику): 2 самофинансирајућa места,
 • Биохемијско инжењерство и биотехнологија (настава на енглеском језику): 3 самофинансирајућa места,
 • Инжењерство материјала (настава на енглеском језику): 5 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство заштите животне средине (настава на енглеском језику): 4 самофинансирајућa места,
 • Хемија (настава на енглеском језику): 3 самофинансирајућa места,
 • Металуршко инжењерство (настава на енглеском језику): 1 самофинансирајуће место.

Правила конкурса, начини пријављивања и рангирања и износ школарине могу се пронаћи на страници уписа на докторске академске студије

Пријава кандидата врши се у потпуности електронским путем, а биће омогућена преко портала за веб пријаву кандидата у периоду од 08:00 часова 28. октобра до 08:00 часова 4. нобембра 2022. године. Кандидати су у обавези да веб пријаву попуне исправно, у складу са захтевима конкурса, као и да приложе сву неопходну документацију, у зависности од услова који се на њих односе. За сваки документ који се захтева по условима конкурса, кандидати прилажу један фајл у формату pdf (препоручено), jpg или png, при чему величина фајла не може да буде већа од 8 MB. Скенирање документације могуће је извршити у складу са следећим упутством

Закаснеле пријаве неће бити разматране. Саветује се кандидатима да довољно пре крајњег рока проследе своје пријаве, како би оне могле бити кориговане у случају да Комисија за упис уочи недостатке. Непотпуне пријаве неће моћи да буду прихваћене

Прелиминарне ранг листе биће објављене 7. новембра, а коначне 9. новембра 2022. године. Упис ће бити организован у периоду 10. новембра 2022. године, а тачни термини биће објављени на сајту Факултета.

Евентуална питања у вези са конкурсом могу се слати Комисији за упис на upisnakomisija@tmf.bg.ac.rs.

Мастер академске студије

На основу Конкурса који је расписао Универзитет у Београду, Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду у прву годину мастер академских студија у трећем конкурсном року у школској 2022/2023. години уписује 49 студената и то: 16 студената чије се образовање финансира из буџета и 33 самофинансирајућих студената.

Број буџетских и самофинансирајућих места по студијским програмима:

 • Биохемијско инжењерство и биотехнологија: 11 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство заштите животне средине: 9 буџетских и 4 самофинансирајућих места,
 • Инжењерство материјала: 4 самофинансирајућа места,
 • Металуршко инжењерство: 3 буџетских места,
 • Дигитално процесно инжењерство: 4 буџетских и 7 самофинансирајућих места,
 • Хемијско инжењерство (настава на енглеском језику): 5 самофинансирајућих места,
 • Дигитално процесно инжењерство (настава на енглеском језику): 2 самофинансирајућа места.

Правила конкурса, начини пријављивања и рангирања и износ школарине могу се пронаћи на страници уписа на мастер академске студије

Пријава кандидата врши се у потпуности електронским путем, а биће омогућена преко портала за веб пријаву кандидата у периоду од 08:00 часова 28. октобра до 08:00 часова 2. новембра 2022. године. Кандидати су у обавези да веб пријаву попуне исправно, у складу са захтевима конкурса, као и да приложе сву неопходну документацију, у зависности од услова који се на њих односе. За сваки документ који се захтева по условима конкурса, кандидати прилажу један фајл у формату pdf (препоручено), jpg или png, при чему величина фајла не може да буде већа од 8 MB. Скенирање документације могуће је извршити у складу са следећим упутством

Закаснеле пријаве неће бити разматране. Саветује се кандидатима да довољно пре крајњег рока проследе своје пријаве, како би оне могле бити кориговане у случају да Комисија за упис уочи недостатке. Непотпуне пријаве неће моћи да буду прихваћене

Прелиминарне ранг листе биће објављене најкасније 3. новембра а коначне 7. новембра 2022. године. Упис ће бити организован 8. новембра 2022. године, а тачни термини биће објављени на сајту Факултета. 

Евентуална питања у вези са конкурсом могу се слати Комисији за упис на upisnakomisija@tmf.bg.ac.rs.