Navigacija

Arhiva vesti

OGLAS   ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP LOKALA

OGLAS ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP LOKALA

Opšte vesti

O G L A S
ZA PRIKUPLJANJE PISANIH PONUDA ZA DAVANJE U ZAKUP LOKALA
Daje se u zakup lokal površine 32m2 u prizemlju sa pripadajućim podrumom površine 28,70m2, u stambeno-poslovnoj zgradi Zadužbine Veselina Lučića, u Beogradu, u Ul. Đorđa Jovanovića broj 5, druga zona, u viđenom stanju, tako da se zakupac potpisom ugovora o zakupu odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih nedostataka na predmetnoj nepokretnosti.

Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup lokala u Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića

Opšte vesti

Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića 21. septembra 2020. raspisuje oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup lokala površine 25,26m2 u prizemlju sa pripadajućim podrumom površine 31,86m2, u stambeno-poslovnoj zgradi Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, u Beogradu, u Ul. kneza Miloša broj 2, ekstra zona, u viđenom stanju,  tako da se zakupac potpisom ugovora o zakupu odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih nedostataka na predmetnoj nepokretnosti

Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup lokala u ul kneza Miloša 2

Opšte vesti

Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića 21. septembra 2020. raspisuje oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup lokala površine 25,26m2 u prizemlju sa pripadajućim podrumom površine 31,86m2, u stambeno-poslovnoj zgradi Zadužbine Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića, u Beogradu, u Ul. kneza Miloša broj 2, ekstra zona, u viđenom stanju.

Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup stana

Opšte vesti

Fondacija Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, dana 18. septembra 2020. godine raspisuje oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup stana broj 7, površine 78m2, na trećem spratu zgrade Fondacije, u stambeno-poslovnoj zgradi Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, u Beogradu, u Ul. Terazije 39, ekstra zona, u viđenom stanju,  tako da se zakupac potpisom ugovora o zakupu odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih nedostataka na predmetnoj nepokretnosti.

Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za davanje u zakup lokala u ul. Terazije 39

Opšte vesti

Fondacija Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, dana 18. septembra 2020. godine raspisuje oglas za prikupljanje pisanih ponuda za davanje u zakup lokala površine 249m2 u prizemlju sa pripadajućim podrumom površine 100m2, u stambeno-poslovnoj zgradi Fondacije Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke, u Beogradu, u Ul. Terazije 39, ekstra zona, u viđenom stanju,  tako da se zakupac potpisom ugovora o zakupu odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih nedostataka na predmetnoj nepokretnosti.

 

OBAVEŠTENJE O PRISTUPNOM PREDAVANJU M

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidate koji su prijavili na konkurs za izbor jednog asistenta za užu naučnu oblast Matematika, sa temom „Neprekidnost realne funkcije jedne realne promenljive“, održaće se u ponedeljak 28.09.2020. u 12 časova u sali 31 na Katedri za matematičke nauke TMFa. Kandidati koji su pozvani da održe predavanje su: Andrijana Marjanović u 12 časova i Ivana Sarić u 12 časova i 25 minuta.