Navigacija

Arhiva vesti

Obaveštenje o pristupnom predavanju OHT

Opšte vesti

Pristupno predavanje za kandidate koji su se prijavili na konkurs za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Hemijsko inženjerstvo, održaće se u utorak 22. januara 2019. godine u 11 časova u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta, sa temom:


Predmet sa osnovnih studija: Projektovanje procesa u OHT

Nastavna jedinica: Tehnološki proces – Analiza studije slučaja

Studija slučaja: Projektovanje procesa katalitičke obrade srednjih destilata sa vodonikom (hidrotriting ili HDS/HDN proces)


Vreme trajanja izlaganja: 30 – 45 min


 Redosled izlaganja kandidata (azbučni redosled):

1. Slobodan Glišić u 11 časova,

2. Marina Mihajlović u 12 časova,

3. Marko Stamenić u 13 časova.

Poziv za učešće na 63. Nacionalnu konferenciju i 6. međunarodnu konferenciju za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku

Opšte vesti

Društvo za ETRAN, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i uz podršku kolektivnih članova Društva i međunarodnogudruženja IEEE organizuje

63. Nacionalnu konferenciju i 6. međunarodnu konferenciju za elektroniku, telekomunikacije, računarstvo, automatiku i nuklearnu tehniku. Detaljnije

Obaveštenje o pristupnom predavanju GI

Opšte vesti

Pristupno predavanje po konkursu za izbor jednog docenta za užu naučnu oblast Inženjerstvo materijala za jednog prijavljenog kandidata, dr Vuka Radmilovića, održaće se u sredu 09.01.2019. godine u 14 časova u Svečanoj sali Tehnološko-metalurškog fakulteta, sa temom: "Savremeni postupci štampanja za izradu solarnih ćelija treće generacije".