Navigacija

Arhiva vesti

Veliki uspeh našeg bivšeg studenta Vladimira Paunovića

Veliki uspeh našeg bivšeg studenta Vladimira Paunovića

Opšte vesti

Dr Vladimir Paunović, bivši student TMF, koji je završio osnovne akademske studije 2012. godine, na Studijskom programu hemijsko inženjerstvo, Profil farmaceutsko inženjerstvo, sa srednjom ocenom 10.0, i  master akademske studije 2013. godine, na  Studijskom programu farmaceutsko inženjerstvo, sa istom prosečnom ocenom, prošle godine je odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Catalytic Processes for Natural Gas Valorization via Bromine Chemistry” na univerzitetu ETH u Cirihu. Nedavno je za svoju doktorsku disertaciju nagrađen sa dve prestižne nagrade univerziteta ETH: