Navigacija

Otvaranje poziva za Erasmus + individualne mobilnosti

Studentske vesti

Koristimo ovu priliku da Vas obavestimo da će poziv za prijavljivanje za realizaciju individualne mobilnosti u okviru Ključne akcije 131 Erazmus+ programa mobilnosti studenata i zaposlenih biti otvoren 24.02.2023. godine. Prijave se kao i do sada vrše isključivo preko onlajn platforme Univerziteta u Beogradu MobiON  (https://mobion.bg.ac.rs/).

U okviru Ključne akcije 131 (mobilnost u zemljama EU i Islandu, Lihtenštajnu, Norveškoj, Severnoj Makedoniji i Turskoj) i trenutno otvorenih poziva, studenti i zaposleni UB mogu da konkurišu za realizaciju sledećih tipova mobilnosti:

- Budžet iz 2021. godine svaka članica može iskoristiti do 31. oktobra 2023. godine, isključivo za mobilnost studenata doktorskih studija, trening mobilnost studenata svih nivoa studija (studentske prakse), mobilnosti u okviru već dogovorenih BIP programa i mobilnost zaposlenih.

- Budžet iz 2022. godine svaka članica može iskoristiti do 31. jula 2024. godine, za realizaciju svih tipova mobilnosti.

Dodatno, studenti i zaposleni se mogu prijaviti za realizaciju mobilnostu u okviru saradnje sa partnerskim univerzitetima u okviru Circle U. univerzitetske alijanse.  Ove mobilnosti se takođe realizuju u okviru programa Erazmus+, za šta postoje posebno opredeljena sredstva u okviru budžeta, ali i kraći rokovi za prijavu za neke od partnera u okviru Alijanse zbog specifičnih uslova koje su postavili sami partneri.

Rok za prijavu za individualne mobilnosti u okviru u okviru Ključne akcije 131 Erazmus+ programa ističe 01. aprila u 12:00 časova, dok je rok za prijavu kandidata za za realizaciju mobilnostu u okviru saradnje sa naznačenim partnerskim univerzitetima u okviru Circle U. univerzitetske alijanse (konkretno Orhus univerzitet) 17. mart 2023. godine u 14:00 časova.

Napominjemo da mobilnosti neće moći da se realizuju dok se konkursi za prijavu ne zatvore, a ESPB koordinatori ne nominuju sve prijavljene kandidate koji ispunjavaju uslove konkursa.

Pregled mobilnosti za koje su otvoreni pozivi za prijavu možete pronaći na sledećem linkuhttps://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/open-calls .

Lista otvorenih poziva nije konačna, jer je objavljivanje poziva za prijavu za mobilnost uslovljeno potpisivanjem Inter-institucionalnog sporazuma sa inostranim partnerima. Shodno tome, lista partnera će biti redovno ažurirana, a samim tim i pozivi za prijavu za mobilnost u narednim rokovima.

Za sva eventualna pitanja i nedoumice, molimo Vas da kontaktirate prof. Ivonu Radović (ivonag@tmf.bg.ac.rs).

Sva pitanja profesorki Radović možete postaviti putem emaila ili uživo u petak, 3.3.2023. od 12č u MA na TMF-u.