Навигација

14МЗХ10 - Одабрана поглавља сепарационих процеса

Спецификација предмета
НазивОдабрана поглавља сепарационих процеса
Акроним14МЗХ10
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОперације преноса масеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студента упозна са избором и применом савремених поступака раздвајања компонената вишекомпонентних система, да га научи да практично примени знања стечена на ранијим годинама студија и оспособи да правилно одабере поједине поступке у оквиру изградње оптималног процеса одвајања и да са инжењерског аспекта прати развој струке у овој области у свету.
  Исходи учења (стечена знања)Студент је обучен да стечена знања у оквиру овог предмета примене на различитим примерима сепарације у хемијској, фармацеутској, биотехнолошкој и прехрамбеној индустрији као и у заштити околине и способан да самостално изврши прорачун и избор сепарационих процеса и уређаја неопходних у одређеном технолошком поступку.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеСЕГРЕГАЦИЈА ФАЗА – Основни принципи раздвајања фаза. ; РАВНОТЕЖНИ СЕПАРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ – Равнотежа фаза, Уређаји за Екстракцију, Лужење, Адсорпцију, Јонску измену, Хроматографију, Кристализацију, Сушење. ; БРЗИНСКИ СЕПАРАЦИОНИ ПРОЦЕСИ – Мембранске сепарације, (Уређаји за Микро и Ултрафилтрацију, Реверсну осмозу, Дијализу), Сепарације у електричном пољу (Уређаји за Електродијализу и Електрофорезу). ; ИЗБОР СЕПАРАЦИОНОГ ПРОЦЕСА – Основни принципи за избор и редослед појединих уређаја при формирању оптималног процеса одвајања. ; ПРОЦЕСИ ПОД ВИСОКИМ ПРИТИСЦИМА - екстракције и генерисање честица применом наткритичних флуида. ; ;
  Садржај практичне наставеУ оквиру рачунских вежби израђују се примери прорачуна ради избора поједине типске и прорачуна за пројектовање наменске опреме за равнотежне и брзинске процесе одвајања. Врши се прорачун уређаја за Адсорпцију, Ултра и Микро Филтрациу, Реверсну Осмозу, Електро Дијализу, Дијализу, Јонску, Гел и Афинитивну Хроматографију.
  Литература
  1. Сепарациони процеси, Срђан Пејановић, Академска Мисао, 2009
  2. Биопроцесно инжењерство, Милан Миливојевић, Верица Ђорђевић, Бранко Бугарски, Виктор Недовић, 2013
  3. Handbook of Separation process technology, Ronald Rousseau, John Willey and Sons, 1987
  4. Coulson and Richardson’s CHEMICAL ENGINEERING VOLUME 2, FIFTH EDITION, Butterworth Heinemann, 2002.
  5. SEPARATION PROCESS PRINCIPLES, Chemical and Biochemical Operations, THIRD EDITION, J. D. Seader, Ernest J. Henley, D. Keith Roper, John Wiley & Sons, Inc., 2011
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања се изводе на табли и уз помоћ презентације на видео биму уз активно учешће студената, рачунске вежбе се изводе на табли а вежбе у рачунском центру на рачунару уз активно учешће студената; Два колоквијума у току семестра омогућавају проверу знања студената из практичног дела наставе (вежби).
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми40
  Семинари