Навигација

ИЖС49 - Пројектовање опреме и процеса у инжењерству заштите животне средине

Спецификација предмета
НазивПројектовање опреме и процеса у инжењерству заштите животне средине
АкронимИЖС49
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомМеханичке и топлотне операције, Операције преноса масеОблик условљености
  Циљеви изучавања предмета1. Упознавање студената са принципима пројектовања и димензионисања основних уређаја и опреме у процесима прераде отпадних гасова и вода; ; 2. Упознавање студената са методологијом пројектовања уређаја и процеса уз употребу готових програмских пакета; ; 3. Оспособљавање за самосталну израду два технолошка мини-пројекта одређеног дела процеса прераде отпадних гасова односно вода; ; 4. Увођење тимског рада и тимског решавања пројектних задатака. ;
  Исходи учења (стечена знања)1. Студенти су стекли знање и способност да димензионишу основне уређаје и конципирају технолошку шему процеса прераде отпадних материја; ; 2. Студенти су стекли знање за коришћење програмског пакета SuperPro Designer® намењеног за пројектовање у еколошком, хемијском и биохемијском инжењерству; ; 3. Студенти су стекли увид у индустријске размере процеса; ; 4. Студенти су сагледали значај рада појединца у инжењерском тиму. ;
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеНаставни програм предмета упознаје студенте са принципима пројектовања индустријских процеса пречишћавања отпадних гасова и вода уз дефинисање основне опреме, радних услова и пројектних параметара. При томе студенти користе савремену методологију пројектовања применом програмског пакета SuperPro Designer. Наставне јединице: (i) пречишћавање гасова: уклањање честица из гасног тока (основни типови уређаја, пројектовање циклона, врећастих филтера, електростатичких преципитатора и скрубера), уклањање гасовитих састојака (апсорпција и принципи пројектовања колона са пуњењем и адсорпција); (ii) пречишћавање отпадних вода: предтретман и примарно пречишћавање (принципи пројектовања таложника), секундарно пречишћавање (принципи пројектовања процеса са активним муљем). ; ;
  Садржај практичне наставеУ оквиру вежби израђују се примери прорачуна опреме упоредо на табли и помоћу програмског пакета. као и примери пројектовања и симулације рада одређених уређаја за пречишћавање отпадних гасова односно вода. Такође, студенти добијају два задатка који се састоје из пројектовања дела одређеног процеса пречишћавања отпадних гасова односно вода уз примену програмског пакета SuperPro Designer и израђују их групе од по 3 до 4 студента. При томе се израда пројекта састоји из избора и димензионисања уређаја, израчунавања материјалних и енергетских биланаса и израде технолошке шеме. Одбрана пројекта је усмена.
  Литература
  1. Материјал са предавања и вежби
  2. Гаћеша С., Клашња М., Технологија воде и отпадних вода, Југословенско удружење пивара, Београд, 1994.
  3. Раковић А., Загађивање и пречишћавање ваздуха, Грађевинска књига, Београд, 1981.
  4. Joseph P. Reynolds, John S. Jeris, Louis Theodore, Handbook of Chemical and Environmental Engineering Calculations, John Wiley & Sons, Inc., New York, 2002.
  5. Frank R. Spellman, Nancy E., Whiting Environmental Engineer’s Mathematics Handbook, CRC Press, 2005.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  320
  Методе извођења наставеПредавања се изводе на табли и уз помоћ презентације на видео биму уз активно учешће студената, рачунске вежбе се изводе на табли а вежбе у рачунском центру на рачунару уз активно учешће студената; Израда пројекта дела постројења за пречишћавање гасовитих и водених токова.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари