Навигација

проф. др Драган Повреновић

Редовни професор
Катедра за инжењерство заштите животне средине

ТМФ - велика зграда, канцеларија 53

011/3303790
011/3370504
локал790
Научна областИнжењерство заштите животне средине
Датум избора у звање 20. септембар 2017.

Предмети

14ДИЗ514ДИЗ5 - Технологија пречишћавања отпадних вода
14ИЖС43014ИЖС430 - Пречишћавање индустријских отпадних вода
14ИЖС4814ИЖС48 - Основе технологије пречишћавања отпадних вода
14МИЗС0114МИЗС01 - Инжењерство заштите животне средине
14МИЗС1214МИЗС12 - Напредне технике у пречишћавању отпадних вода
14МТЕТ21514МТЕТ215 - Напредне технике пречишћавања отпадних вода
22Д122Д1 - Одабрана поглавља технологије воде
22МНТП22МНТП - Напредне технике пречишћавања отпадних вода
22МПИЗ22МПИЗ - Пројектовање у инжењерству заштите животне средине
22МПУТП22МПУТП - Процена утицаја технолошких процеса на животну средину
ЗП311ЗП311 - Основи биопроцесног инжењерства
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Славица Томић, Милена Кнежевић, Невенка Рајић и Dragan Povrenović, Uklanjanje magnezijuma iz izvorske vode pomoću prirodnog zeolita u protočnom sistemu, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 68, 4, 2014, pp. 475-482; 10.2298/HEMIND130709073T
 2. С Томић, Невенка Рајић, Јасна Хреновић и Dragan Povrenović, Removal of Mg from spring water using natural clinoptilolite, CLAY MINERALS, 47, 2012, pp. 81-92

Менторство

Докторске академске студије

 • Развој и карактеризација плазма система на атмосферском притиску за прераду отпадне воде, Amit Kumar, 25.01.2023.
 • Синтеза метил естара масних киселина отпадне свињске масти применом хомогено и хетерогено катализоване метанолизе, Иван Стојковић, 15.07.2016.
 • Уклањање азотних једињења из отпадних вода у дисперзним системима, Милена Кнежевић, 24.12.2015.
 • Адсорпција јона бакра из рудничких отпадних вода на различитим минералним адсорбентима, Соња Милићевић, 25.09.2015.
 • Примена природних зеолита у дисперзним системима за припрему воде за пиће, Славица Томић, 14.04.2014.

Мастер академске студије

 • Пречишћавања индустријских отпадних вода са високим садржајем азотних једињења, Јелена Вучићевић, 30.09.2022.
 • Унапређење процеса производње ацетилена у циљу повећања ефикасности и смањења штетног утицаја на животну средину, Тара Веселиновић, 30.09.2022.
 • Идејно решење пречишћавања комуналних отпадних вода на територији Општине Смедерево, Никола Петровић, 30.09.2021.
 • Мерење, прикупљање и обрада података о ефикасности рада постројења за пречишћавање комуналних отпадних вода, Кристина Митровић, 29.09.2021.
 • Примена угушћивача муља у третману отпадних вода, Милица Лазаревић, 19.07.2021.
 • Пречишћавање отпадних вода кланичне индустрије, Емилија Јевтић, 19.07.2021.
 • Водоснабдевање града Панчева, Марија Рајић, 30.09.2020.
 • Припрема воде за снабдевање погона фармацеутске индустрије у постројењу контејнерског типа, Нина Радојловић, 21.07.2020.
 • Пречишћавање отпадних вода од тешких метала, Андријана Перић, 28.09.2018.
 • Производња биогаса из органских отпадних сировина, Сања Радовановић, 28.09.2018.
 • Контрола квалитета и припрема изворске воде за пиће у реону манастира Студеница, Милош Дугалић, 27.09.2018.
 • Пречишћавање отпадних вода из погона за производњу премаза у грађевинарству, Александра Поповић, 24.07.2018.
 • Пречишћавање отпадних вода из погона за производњу барута и постројења за производњу стрељачке муниције калибра 12,7 mm, Јелена Мојсиловић, 25.09.2017.
 • Пречишћавање отпадних вода из погона са офсет штампом, Марија Петровић, 08.06.2017.
 • Микробиолошко пречишћавање отпадних гасова у систему Београдског водовода и канализације, Марија Јолић, 30.09.2016.
 • Физичко-хемијски поступци пречишћавања отпадних гасова у систему Београдског водовода и канализације, Наташа Стојковић, 30.09.2016.
 • Аерационе карактеристике керамичких дифузера, Милица Раичић, 29.09.2016.
 • Прикупљање и третман шумских плодова са подручја Бајине Баште, Емилија Јовановић, 30.09.2015.
 • Утицај полазног квалитета речне воде на ефикасност процеса коагулације у поступку припреме воде за пиће, Петар Иванишевић, 30.09.2015.
 • Унапређење рада постројења за третман отпадних вода насеља Тополе, Јана Видаковић, 30.09.2015.
 • Пречишћавање отпадних вода у слоју са гранулисаним активним муљем, Миња Маријански, 30.09.2015.
 • Припрема воде за контејнерско гајење риба, Ана Поповић, 10.09.2015.
 • Утицај протока ваздуха у трофазном фонтанско-флуидизованом слоју вода-честице-ваздух на флуидно-механичке карактеристике система, Драгана Поповић, 17.07.2014.
 • Утицај карактеристика честица на флуидно-механичке карактеристике двофазног фонтанско-флуидизованог слоја вода-честице, Марко Младеновић, 17.07.2014.
 • Утицај флуидно-механичких карактеристика система на пренос масе кисеоника у трофазном фонтанско-флуидизованом слоју вода-честице-ваздух, Милена Стојичић, 15.07.2014.
 • Утицај ануларног тока на циркулацију честица у двофазном фонтанско-флуидизованом слоју у систему вода-честице, Катарина Бањаи, 15.07.2014.
 • Пречишћавање отпадне воде при производњи кукурузног скроба, Наталија Здравковић, 23.08.2013.
 • Аспекти животне средине у производњи детергената, Миодраг Савић, 28.02.2013.
 • Утицај индустријских и комуналних отпадних вода на реку Расину, Слађана Савић, 28.02.2013.
 • Утицај комуналних отпадних вода града Рашке на квалитет воде у реци Ибар, Славица Томић, 11.12.2007.
 • Испитивање хидродинамичке пропустљивости керамичких и полисулфонских микрофилтрационих и ултрафилтрационих мембрана, Тијана Марковић, 27.11.2007.

Основне академске студије

 • Одређивање брзине нитрификације и денитрификације при биолошком уклањању азота из отпадних вода, Милица Мишић, 30.09.2022.
 • Примена кондуктометрије у праћењу процеса нитрификације и денитрификације отпадних вода, Биљана Петровић, 30.09.2022.
 • Одређивање карактеристика носача микроорганизама у циљу њихове потенцијалне примене за пречишћавање отпадних вода мини пиваре, Катарина Данчетовић, 30.09.2021.
 • Третман воде на локалним водоводима града Краљева, Тамара Радовић, 30.09.2021.
 • Пречишћавање отпадних вода града Уба, Ана Дражић, 30.09.2021.
 • Уклањање једињења азотa из отпадних вода у системима са ејекторским начином аерације, Маја Дејаноска, 30.09.2021.
 • Ћелијска респирација и респирометрија у обради отпадних вода, Катарина Вујасин, 29.09.2021.
 • Циклус акумулације фосфора у ћелијама микроорганизама током микробиолошког раста, Валентина Никшић, 19.07.2021.
 • Уклањање азотних једињења из отпадних вода при производњи азот-субоксида поступком јонске измене, Тара Веселиновић, 30.09.2020.
 • Пречишћавање и поновно коришћење отпадних вода у железари, Никола Петровић, 30.09.2020.
 • Примена оксидационих поступака за уклањање азотних једињења из отпадних вода при производњи азот-субоксида, Милица Стојковић, 05.09.2020.
 • Пречишћавање отпадних вода из погона за производњу пива малог капацитета, Исидора Петковић, 22.07.2020.
 • Пречишћавање отпадних вода из погона за флаширање безалкохолних пића, Селена Драгојевић, 08.02.2020.
 • Добијање стартер култура сушењем активног муља из постројења за пречишћавање отпадних вода, Маја Гајдаш, 11.06.2019.
 • Пречишћавање комуналних отпадних вода на подручју општине Лајковац, Кристина Митровић, 27.09.2018.
 • Пречишћавање отпадних вода применом мембранске биофилтрације, Катарина Поповић, 27.09.2018.
 • Третман скробних отпадних вода из штампарске индустрије, Дуња Плавшић, 26.09.2017.
 • Примена коагулације и флокулације за уклањање органских лакова из отпадних вода, Јелена Лукић, 26.09.2017.
 • Праћење квалитета и дистрибуција пијаће воде у месту Рудник, Немања Живанић, 25.09.2017.
 • Контрола квалитета и дистрибуција пијаће воде у Граду Краљеву, Милош Дугалић, 25.09.2017.
 • Пречишћавање отпадних вода из производње газираних безалкохолних пића, Тијана Ивановић, 22.06.2017.
 • Конвективно сушење поврћа, Андријана Перић, 29.09.2016.
 • Примена хлор-диоксида у третману пијаће воде, Марија Миладиновић, 26.09.2016.
 • Примена полиалуминијум-хлорида у третману пијаће воде, Соња Перовић, 26.09.2016.
 • Пречишћавање отпадних вода у шаржном секвенционалном биореактору, Марија Петровић, 20.05.2016.
 • Формирање гранулисаног активног муља, Милица Раичић, 30.09.2015.
 • Формирање и коришћење биофилма у третману отпадних вода, Наташа Стојковић, 30.09.2015.
 • Пречишћавање отпадних вода града Крушевца, Младен Николић, 30.09.2015.
 • Третман отпадног муља у процесу пречишћавања отпадних вода, Марија Јолић, 18.09.2015.
 • Прикупљање и пречишћавање отпадних вода града Трстеника, Душанка Пантић, 27.04.2015.
 • Прикупљање и термички третман шумских плодова на подручју насеља Бродарево, Јованка Вранић, 23.04.2015.
 • Утицај начина увођења ваздуха на ефикасност преноса масе кисеоника у фонтанско-флуидизованом слоју са централном цеви, Милена Стевановић, 30.09.2014.
 • Пречишћавање отпадних вода млекара малих капацитета, Стефан Крсмановић, 30.09.2014.
 • Утицај аерације млазничног тока на ефикасност преноса масе кисеоника у фонтанско-флуидизованом слоју са централном цеви, Милена Пијовић, 30.09.2014.
 • Пренос масе кисеоника у шаржном трофазном систему, Марија Кицошевић, 30.09.2013.
 • Утицај карактеристика честица на пренос масе кисеоника у трофазном систему, Милена Стојичић, 30.09.2013.
 • Утицај карактеристика течности на пренос масе кисеоника у трофазном систему, Јана Видаковић, 30.09.2013.
 • Праћење и анализа параметара система за пречишћавање отпадних вода, Јелена Миленковић, 28.09.2012.
 • Инхибиција процеса нитрификације у третману отпадних вода, Урош Натевић, 28.09.2012.
 • Утицај стања у коме је присутан азот у отпадној води на процес нитрификације, Дражен Грумић, 28.09.2012.
 • Пречишћавање отпадних вода прехрамбене индустрије, Алекса Симанић, 28.09.2012.
 • Утицај физичких параметара система на процес нитрификације отпадних вода, Зорана Марковић, 28.09.2012.
 • Утицај конфигурације система за пречишћавања отпадних вода на ефикасност процеса нитрификације, Александар Лазић, 13.09.2012.

Основне студије

 • Пречишћавање отпадне воде при процесу прераде воћа, Андреа Јовановић, 30.09.2015.
 • Третман биоразградивог органског отпада процесом компостирања, Зорица Жујовић, 13.02.2013.
 • Третман отпадних вода на подручју насеља Ослуша у Националном парку Тара, Урош Шуберић, 05.07.2012.
 • Технолошко побољшање обраде отпадних вода НИС-Рафинерије нафте Панчево, Никола Анђелковић, 31.05.2012.
 • Утицај саставних компоненти на третман отпадних вода фармацеутске индустрије, Слађана Драгојевић, 24.02.2012.
 • Карактеризација етарског уља плода клеке (Juniperus communis) добијеног хидродестилацијом микроталасним загревањем, Маја Симић, 25.03.2011.
 • Карактеризација етарског уља плода клеке (Juniperus communis) добијеног хидродестилацијом стандардним електричним загревањем, Сања Симић, 25.03.2011.
 • Третман отпадних вода града Кладова, Милена Кнежевић, 21.04.2010.
 • Анаеробно пречишћавање отпадних вода животињских фарми у дисперзним системима, Сања Златановић, 02.11.2009.
 • Третман отпадних вода у индивидуалним домаћинствима, Катарина Антић, 24.06.2009.
 • Оптимизација рада погона за припрему воде за пиће " Краљевица" Зајечар, Милован Раденовић, 19.05.2009.
 • Производња метана при анаеробној обради отпадних вода на индивидуалним пољопривредним објектима руралног подручја, Ана Радисављевић, 30.04.2009.
 • Третман отпадних вода града Краљева, Мирко Милинковић, 28.04.2009.
 • Третман отпадних вода у фабрици кондиторских производа Соко Штарк, Сања Ковачевић, 02.12.2008.
 • Оптимизација састава препарата воденог екстракта храстовог жира са суспензијом пивског квасца, Милена Лазић, 27.11.2008.
 • Стање и анализа капацитета погона за припрему воде за пиће и третман отпадних вода у регионима централне Србије, Тања Ђуковић, 04.07.2008.
 • Утицај концентрације бентонита на квалитет бистрења вина, Јелена Живановић, 31.05.2008.
 • Третман процедних вода на регионалној санитарној депонији ''Дубоко'' у Ужицу, Новак Обрадовић, 14.03.2008.
 • Третман отпадних вода фабрике смрзнуте хране Фриком АД, Александра Мирић, 07.03.2008.
 • Тртман отпадних комуналних вода града Вршца, Иван Ђокић, 26.12.2007.
 • Анализа рада постројења за припрему пијаће воде града крагујевца, Александра Радовановић, 24.10.2005.
 • Утицај промене улазних величина система на флуидномеханичке карактеристике трофазног фонтанског слоја са централномцеви, Данијела Шурлан, 30.09.2005.
 • Анализа рада аеробне фазе биолошке обраде отпадних вода на градском постројењу у крагујевцу, Неда Ђорђевић, 01.10.2004.
 • Анализа рада анаероне фазе биолошке обраде отпадних вода на градском постројењу у крагујевцу, Јелена Рађеновић, 23.09.2004.
 • Третман отпадних вода водоник пероксидом у дисперзним системима, Соња Милићевић, 21.06.2004.
 • Утицај флуидно/механчких параметара на пренос масе кисеоника у модификованом фонтанском слоју, Марина Алексић, 20.05.2004.
 • Сушење имобилисаних микроорганизама у сушионику са инертним пуњењем, Живан Гојковић, 30.04.2004.
 • Утицај флуодно/механичких параметара на кинетику микробног раста у колони са инертним пуњењем, Ана Марковић, 13.04.2004.
 • Сушење комбинованих биолошких супстрата у фонтанско флуидизованом слоју, Маријана Марјановић, 10.03.2004.
 • Утицај квалитета полазне сировине на карактеристике сушене тестенине, Бојана Смајић, 05.03.2004.
 • Сушење печурки у фонтанско/флуидизованом слоју са централном цеви, Катарина Дробњак, 30.09.2003.
 • Пречишћавање отпадних вода фабрике кондиторских производа, Сања Рудић, 24.06.2003.
 • Флуидно/механичке карактеристике истострујног фонтанског слоја са централном цеви, Ана Милисављевић, 13.06.2003.
 • Идејно решење поступка неутрализације алкалних вода пиваре коришћењем угљен диоксида из процеса алкохолног врења, Драгана Чолаковић, 29.10.2002.
 • Идејно решење постројења за припрему воде за пиће поступком мемранске филтрације, Ана Поповић, 04.10.2002.