Навигација

14ИЖС430 - Пречишћавање индустријских отпадних вода

Спецификација предмета
НазивПречишћавање индустријских отпадних вода
Акроним14ИЖС430
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОдслушано: Основe технологије пречишћавања отпадних водаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаОспособљавање студената да повезују и прошире своја раније стечена инжењерска знања из области технолошких операција, технологије припреме воде и технологије пречишћавања отпадних вода са карактеристичним примерима настајања и прераде у фази предтретмана и третмана отпадних вода у индустрији
   Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знање из области технологије прераде и одлагања индустријских отпадних вода са практичним примерима демонстрираним током показне наставе о линијама за третман.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеТоком курса студенти стичу знање о настанку и квалитету отпадних вода у индустрији. Посебно се анализирају основни процеси који се примењују у прећишћавању индустријских отпадних вода и композицији постројења за третман отпадних вода прехрамбене, хемијске, машинске индустрије и отпадних вода насталих у погонима енергетике и рударства.
   Садржај практичне наставеТоком курса обављају се посете индустријским погонима и постројењима за третман њихових отпадних вода уз практичну наставу на терену.
   Литература
   1. Dragan Povrenović, Milena Knežević, Osnovi tehnologije prečišćavanja otpadnih voda, TMF, 2013
   2. George Tchobanoglous, Franklin L. Burton (Editor), H. David Stensel, Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 4th edition, 2002
   3. W. W. J. Eckenfelder, Industrial Water Pollution Control, 3rd ed., McGraw-Hill, New York, 2000.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   13
   Методе извођења наставеПредавања, практична настава, менторски рад
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава30Усмени испит50
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари