Навигација

14ИЖС48 - Основе технологије пречишћавања отпадних вода

Спецификација предмета
НазивОснове технологије пречишћавања отпадних вода
Акроним14ИЖС48
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОдслушано: Основи биопроцесног инжењерства, Основи технологије припреме водеОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаОспособљавање студената да повезују своја раније стечена инжењерска знања из области технолошких операција и биопроцесног инжењерства са о ; сновним операцијама и процесима у пречишћавању комуналних отпадних вода.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знање из области технологије прераде и одлагања отпадних вода са практичним примерима пројектовања линија за третман комуналне и индустријске отпадне воде, као и отпадних муљева.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеКурс пружа неопходна знања о настанку и квалитету отпадних вода, потребним условима који се морају задовољити пре испуштања отпадне воде у реципијент, као и о основним начинима третмана. Посебно се изучавају поступци примарног, секундарног и терцијерног третмана и њихово компоновање у јединствене линије обраде. У склопу курса се изучавају основни физичко-хемијски и биолошки поступци уклањања загађујућих материја из воде, прорачунавају линије обраде и стичу основна знања у пројектовању постројења за третман отпадне воде, укључујући отпадне муљеве.. ; ;
  Садржај практичне наставеРешавање конкретних примера који прате теоријску наставу Посете постројењима за третман комуналних отпадних вода
  Литература
  1. Dragan Povrenović, Milena Knežević, Osnove tehnologije prečišćavanja otpadnih voda, TMF, 2013.
  2. George Tchobanoglous, Franklin L. Burton (Editor), H. David Stensel, Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 4th edition, (2003)
  3. C.P.Leslie Grady Jr, Glen T. Daigger, Henry C. Lim, Biological Wastewater Treatment, Second Edition, Marcel Dekker Inc., NY, (1999)
  4. Crites, Tchobanoglous, Small and Decentralized Wastewater Management Systems, McGraw-Hill, (1998)
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  42
  Методе извођења наставе; Предавања, рачунске вежбе, демонстрација рада постројења ;
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари