Навигација

ЗП311 - Основи биопроцесног инжењерства

Спецификација предмета
НазивОснови биопроцесног инжењерства
АкронимЗП311
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомПоложено:Техничка физика 2, Општа хемија 2, Термодинамика, МикробиологијаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ је да се студенти оспособе да повезују своја стечена инжењерска знања из области технолошких операција, са фундаменталним знањима из области биохемије и микробиологије у циљу извођења сложених и осетљивих биохемијских процеса у дисконтинуалним и континуалним биохемијским реакторима и системима за третман отпадних вода.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знање из области биопроцесног инжењерства потребних за вођење и пројектовање различитих технолошких процеса у које су укључени микроорганизми, од класичних , прехрамбених, биотехнолошких и фармацеутских па до процеса у области заштите животне средине.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеТоком курса се стиче неопходно знање о инжењерским принципима који се примењују при извођењу, праћењу и контроли биопроцеса. Уз повезивање знања које су студенти стекли о основама и кинетици биолошких процеса, посебно се изучавају технике извођења, стерилизација, феномена преноса, изоловање и сепарација производа биороцеса. У циљу заокруживања свих елемената извођења биопроцеса дају се основе механичких, физичко-хемијских и биолошких поступака који се могу примењивати у поступцима припреме напојне воде и пречишћавања насталих отпадних вода.
  Садржај практичне наставеРешавање конкретних примера везаних за теоријску наставу, Посете индустријским погонима и показна настава
  Литература
  1. Grupa autora ( Povrenović), Osnovi bioprocesnog inženjerstva, Tehnološki fakultet Leskovac, 2008
  2. Bailez, J.E., Ollis D.F., Biochemical Engineering Fundamentals, 2nd ed., Mc Graw-Hill, New York, 1987
  3. Pauline M. Doran, Bioprocess Engineering Principles, Academic Press, New York, 1995
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеПредавања, рачунске вежбе, практична настава, тестови
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми50
  Семинари