Навигација

14МИЗС01 - Инжењерство заштите животне средине

Спецификација предмета
НазивИнжењерство заштите животне средине
Акроним14МИЗС01
Студијски програмИнжењерство заштите животне средине
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомнемаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је стицање знања о примени инжењерских знања у заштити животне средине, кроз анализу напредних техника у пречишћавању гасова, припреми и пречишћавању отпадних вода, безбедносним аспектима и третману отпадног муља. ; ;
  Исходи учења (стечена знања)Развој способности студената да на интегралан начин приступају заштити животне средине, кроз директну примену концепта чистије производње, а у циљу примене најсавременијих операција, процеса и доступних технологија.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеТоком курса студент стиче знање о савременим операцијама и процесима у области заштите животне срењдине, методама процене ризика и спречавања утицаја опасних материја на животну средину, методе безбедносних поступака и заштите технолошких постројења и објеката за припрему воде, прераде и минимизације количине отпадних вода и третмана муља, а кроз примену концепта чистије производње. ; ;
  Садржај практичне наставеРешавање практичних примера који прате теоријску наставу ; ; ; Посете привредним погонима и институцијама надлежним за заштиту животне средине ; ;
  Литература
  1. Dragan Povrenović, Milena Knežević, Osnovе tehnologije prečišćavanja otpadnih voda, TMF, 2013
  2. Grupa autora ( Povrenović), Osnovi bioprocesnog inženjerstva, Tehnološki fakultet Leskovac, 2008
  3. Tom D. Reynolds, Paul A. Richards, Unit Operations and Processes in Environmental Engineering (1996) 2th ed., Cengage Learning, Stamford
  4. Davis, M. L. and D. A. Cornwell, Introduction to Environmental Engineering (2008) McGraw-Hill, Boston, Massachusetts
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  311
  Методе извођења наставеПредавања, семинарски рад, менторски рад
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит50
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари50