Навигација

14МТЕТ215 - Напредне технике пречишћавања отпадних вода

Спецификација предмета
НазивНапредне технике пречишћавања отпадних вода
Акроним14МТЕТ215
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаОспособљавање студената да повезују и прошире своја раније стечена инжењерска знања из области технологије припреме воде и технологије прераде и одлагања отпадних вода са напредним техникама уклањања специфичних загађујућих материја и микрополутаната
   Исходи учења (стечена знања)Студенти стичу знање из области технологије припреме и третмана отпадних вода заснованих на примени напредних физичко-хемијских и биолошких поступака пречишћавања.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеТоком курса студенти стичу знање о напредним оксидационим техникама, поступцима јонске измене, адсорпције и филтрационих техника које се примењују у савременим постројењима за припрему и пречишћавање отпадних вода, као и напредним биолошким аеробним и анаеробним поступцима пречишћавања отпадних вода. У првом делу курса разматра се пречишћавање а у другом делу се изучавају начини минимизације количина и поновно коришћење употребљених вода. Током курса комбинују се предавања са посетама одговарајућим индустријама, а студенти активно учествују у прикупљању података на конкретним примерима, њиховој обради, презентацији и анализи резултата.
   Садржај практичне наставеРешавање конкретних примера који прате теоријску наставу ; Посете привредним погонима и постројењима за припрему и третман отпадне воде ;
   Литература
   1. Dragan Povrenović, Milena Knežević, Osnove tehnologije prečišćavanja otpadnih voda, TMF, 2013
   2. George Tchobanoglous, Franklin L. Burton (Editor), H. David Stensel, Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw-Hill Science/Engineering/Math; 4th edition, (2002)
   3. L. K. Wang, Y. T. Hung, and N. K. Shammas (eds.), Advanced Physicochemical Treatment Processe, Humana Press, Totowa, NJ, (2006)
   4. L. K. Wang, N. K. Shammas, and Y. T. Hung (eds.), Advanced Biological Treatment Processes, Humana Press, Totowa, NJ, (2009)
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   31
   Методе извођења наставеПредавања, семинарски рад, практична настава, менторски рад
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари