Навигација

проф. др Ненад Радовић

Редовни професор
Катедра за металуршко инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 60

011/3303801
011/3370469
локал801
Научна областМеталургија
Датум избора у звање 18. јануар 2017.

Предмети

14Д101МИ14Д101МИ - Кинетика фазних трансформација
14ДМИ0114ДМИ01 - Физичка металургија
14ДМИ1114ДМИ11 - Металургија заваривања
14ДМИ1614ДМИ16 - Технологија заваривања и лемљења
14ДМИ1914ДМИ19 - Заварљивост и сигурност заварених спојева
14ДМИ214ДМИ2 - Фазне трансформације у металним материјалима
14ДМИ414ДМИ4 - Физика лома
14ДМИ514ДМИ5 - Виши курс физике чврстоће и пластичности
14ЗП10714ЗП107 - Основи примене рачунара
14ИИМ2114ИИМ21 - Метални материјали
14ИИМ31714ИИМ317 - Челици и обојени материјали
14ИИМ41314ИИМ413 - Термичка обрада металних материјала
14ИИМ4414ИИМ44 - Принципи избора материјала
14МИМУМ14МИМУМ - Увод у металургију
14МИН49914МИН499 - Принципи анализе лома
14ММИ0314ММИ03 - Увод у металургију
14ММИ114ММИ1 - Структура металних материјала - одабрана поглавља
14ММИ1014ММИ10 - Заваривање - одабрана поглавља
14ММИ1914ММИ19 - Специјални поступци термичке обраде метала и легура
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
МИМБ4МИМБ4 - Метални материјали у медицини
МИМФ15МИМФ15 - Спајање материјала
МИН210МИН210 - Структура металних материјала
МИН212МИН212 - Физика чврстоће и пластичности
МИН34МИН34 - Фазне трансформације
МИН39МИН39 - Термичка обрада метала и легура
МИН43МИН43 - Заваривање
МИН476МИН476 - Челици-својства и примена
МИН483МИН483 - Избор материјала и сигурност конструкција
МИН494МИН494 - Специјални челици и легуре
ММИ01ММИ01 - Одабрана поглавља физичке металургије

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови са скупова

 1. Veljko Milašinović, Sergii Voinarovych, Карло Раић, Krzysztof Krasnowski, Ненад Радовић, Ana Alil и Bojan Gligorijević, Uticaj početne dužine Cu šipki na strukturu i mikro-tvrdoću frikciono zavarenih i presovanih Al/Cu bimetalnih spojeva, Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji, 2018, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji–Procesing, pp. 187-194
 2. Veljko Milašinović, Карло Раић, Nenad Radović, Radovan Radovanović, Ana Alil и Bojan Gligorijević, Long-term and low-temperature annealing of as-continuous drive friction welded and post-weld heat treated Al/Cu bimetal joints, IX International Conference of young scientists «Welding and Related Technologies» , 2017, Proceedings of the IX International Conference of young scientists «Welding and Related Technologies» organized by Young Scientists Council of the PWI with support of the National Academy of Sciences of Ukraine, pp. 292-298

Менторство

Докторске академске студије

 • Хeмиjскo-структурнa свojствa и биoминeрaлизaциja хидрoксиaпaтитних прeвлaкa дoбиjeних висoкoeнeргeтским лaминaрним плaзмa спрej пoступкoм, Бојан Глигоријевић, 09.11.2016.
 • Утицај параметара заваривања на својства заварених спојева алуминијумских легура добијених поступком заваривања трењем алатом, Игор Радисављевић, 08.07.2014.

Мастер академске студије

 • Освајање производње микролегираног челика за хладно обликовање класе HC260LA, Стефан Љумовић, 30.09.2020.
 • Употреба синтетичке троске у производњи челика, Александар Ћитић, 11.07.2019.

Основне академске студије

 • Одређивање величине полазног аустенитног зрна у средњеугљеничном V-микролегираном челику, Јован Лукић, 02.09.2020.
 • Избор температурног режима топлог ваљања микролегираних челика, Бранислав Љубичић, 28.09.2018.
 • Утицај температуре аустенитизације на мартензитну трансформацију надеутектоидног угљеничног челика, Ксенија Николић, 13.07.2016.

Основне студије

 • Испитивање дифузије кисеоника разменом изотопа 18(О) и 16(0) на оксидованој аморфној ковалентној силицијум-карбо-нитридној керамици, Бојан Глигоријевић, 26.04.2007.
 • Промене особина и микроструктуре челика X20CrMoV12-1 након експлоатације, Денијел Бурзић, 26.12.2006.
 • Водонична кртост у завареним спојевима код челика за израду судова под притиском за рад на повишеним температурама, Александро Грабулов, 30.06.2005.
 • Избор технологија заваривања колоне филтерске посуде за припрему воде, Милош Ђурић, 07.10.2003.
 • Микроструктура нискоугљеничног челика деформисаног великом брзином деформације, Биљана Матијашевић, 19.04.2002.