Навигација

МИН34 - Фазне трансформације

Спецификација предмета
НазивФазне трансформације
АкронимМИН34
Студијски програмМеталуршко инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ7.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомЗа излазак на испит: положен испит Структурa металних материјалаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаОмогућити разумевање фазних трансформација које се одвијају при обликовању и термичкој обради металних материјала, као и стицање знања неопходних за постизање захтеване структуре металних материјала путем одвијања одговарајућих фазних трансформација и контроле њихове кинетике.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да контролом услова за одвијање одређених фазних трансформација постигну одговарајућу структуру, а тиме и својства металних материјала различите намене.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУпознавање са покретачком силом за одвијање фазних трансформација у чврстом стању металних материјала, механизмом трансформација које се одвијају дифузијом на мала и велика растојања или бездифузионо и улогом структурних величина, кинетиком фазних трансформација, дијаграмима изотермалног разлагања (ИР) и разлагања при континуираном хлађењу (КХ).
  Садржај практичне наставеУпознавање са термодинамичким и кристалографским концептом фазних трансформација, дифузијом у металима и легурама, стварањем и растом стабилних клица, типом међуфазних граничних површина и обликом честица секундарних фаза, механизмом и брзином одвијања појединих фазних промена, методом одређивања и применом ИР- и КХ-дијаграма.
  Литература
  1. В. Радмиловић, „Фазне трансформације“, Ауторизована скрипта, 1993.
  2. Ј. Бурке, „Кинетика фазних трансформација“, ТМФ, Београд, 1980.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  230
  Методе извођења наставеНастава се одвија у виду предавања, експерименталних и рачунских вежби. Студенти у току наставе треба да ураде семинарски рад.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава10Усмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари10