Навигација

ММИ01 - Одабрана поглавља физичке металургије

Спецификација предмета
НазивОдабрана поглавља физичке металургије
АкронимММИ01
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је проширивање знања из физичке металургије – грешке у кристалној структури, трансформационо и деформационо понашање.
  Исходи учења (стечена знања)Овладавање знањима о утицају термомеханичких и структурних параметара на трансформационо и деформционо понашање металних материјала
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеГрешке у кристалној структури. Тачкасте, линијске, површинске, запреминске. Граница зрна. Границе под малим и великим углом. Покретљивост граница. Утицај концентрације грешака на кинетику фазних трансформација ; Деформационо понашање. Динамичке реакције дислокација и растворених атома. Динамичке реакције дислокација и секундарних фаза. Опорављање и рекристализација у динамичким условима. Усмереност структуре, механизми настанка. Текстура деформације. Текстура ваљања и текстура жице. Утицај структурних и термомеханичких парaметара . Текстура рекристализације. Утицај структурних и термомеханичких парaметара. Текстура секундарне рекристализације. Стереографска пројекција и методе одређивање текстуре. ОД функција (Orientation Distribution Function). ;
  Садржај практичне наставеГрешке у кристалној структури. Утицај концентрације грешака на кинетику фазних трансформација ; Деформационо ојачавање. Опорављање и рекристализација у статичким и динамичким условима. Механизми настанка текстура. Текстура деформације. Текстура рекристализације. Текстура секундарне рекристализације. Методе одређивање текстуре. ОД функција (Orientation Distribution Function). ;
  Литература
  1. R. E. Smallman, R. J. Bishop, Modern Physical Metallurgy and Materials Engineering, Science, process, applications Sixth Edition, Butterworth-Heinemann, (1999)
  2. U.F.Kocks et al., Textures and Anisotropy, Cambridge University Press (1998)
  3. Worked examples in stereographic projections, The institute of metals, London (1986)
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  220
  Методе извођења наставеПредавања и рачунске вежбе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична наставаУсмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари40