Навигација

14ИИМ413 - Термичка обрада металних материјала

Спецификација предмета
НазивТермичка обрада металних материјала
Акроним14ИИМ413
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомЗа излазак на испит: положен испит Метални материјалиОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаДа се полазећи од специфичности фазних трансформација у металним материјалима на којима базирају поједини видови термичке обраде омогући познавање основних поступака практичне термичке обраде металних материјала и стицање знања неопходних за контролу микроструктуре термички обрађених комада у циљу обезбеђења захтеваних употребних својстава.
   Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да изаберу поступак и параметре термичке обраде, који ће обезбедити постизање захтеваних својстава различитих конструкционих делова, алата и заварених конструкција.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУпознавање са класичним и новим поступцима термичке обраде металних материјала као што су одгревање, дифузионо жарење, хетерогенизација, рекристализационо жарење, потпуно жарење, меко жарење, изотермално жарење, нормализација, каљење са и без полиморфног преображаја, старење и отпуштање, са посебним освртом на поступке термохемијске обраде површинских слојева илустровано низом примера.
   Садржај практичне наставеУпознавање са процесном опремом и заштитом у погонима термичке обраде, решавање конкретних проблема извођењем термичке обраде различитих конструкционих делова и контролом остварене микроструктуре и својстава.
   Литература
   1. Н. Видојевић, „Термичка обрада метала“, ТМФ, Београд, 1981.
   2. Н. Нововић-Симовић, „Термичка обрада легура обојених метала“, Ауторизована скрипта, 1991.
   3. З. Цвијовић, „ Специјални поступци термичке обраде“, Ауторизована скрипта, 2003.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеНастава се одвија у виду предавања, експерименталних вежби и посете погонима термичке обраде.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава10Усмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари