Навигација

14ММИ1 - Структура металних материјала - одабрана поглавља

Спецификација предмета
НазивСтруктура металних материјала - одабрана поглавља
Акроним14ММИ1
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаОмогућити разумевање теорије легирања и фазне равнотеже у вишекомпонентним металним системима у циљу предвиђања микроструктуре која обезбеђује својства металних материјала различите намене.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да на основу познавања утицаја легирајућих елемената на стварање фаза одређеног типа и равнотежних дијаграма стања вишекомпонентних металних система предвиде микроструктуру а тиме и употребна својства легура.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУпознавање са структуром легура, образовањем чврстих раствора, интермедијатних фаза и једињења, факторима који контролишу растворљивост у чврстом стању и стварање интермедијатних фаза, термодинамичким основама фазних дијаграма, представљањем фазне равнотеже у сложеним трокомпонентним и четворокомпонентним металним системима, микроструктуром појединих вишекомпонентних легура.
  Садржај практичне наставеУпознавање са развојем микроструктуре у тројним, четворним и вишекомпонентним металним системима уз микроструктурну анализу легура од техничког значаја.
  Литература
  1. З. Цвијовић, „Теорија легирања и фазна равнотежа у вишекомпонентним системима“, Ауторизована скрипта, 2011.
  2. A. Prince, „Alloy Phase Equilibria“, Elsevier Publ., Amsterdam, 1966.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  31
  Методе извођења наставеНастава се одвија у виду предавања и рачунских вежби.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава40Усмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари