Navigation

проф. др Ненад Радовић

Редовни професор
Катедра за металуршко инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 60

011/3303801
011/3370469
локал801
Научна областМеталургија
Датум избора у звањеJanuary 18, 2017

Предмети

14Д101МИ14D101MI - Kinetics of Phase Transformations
14ДМИ0114DMI01 - Physical Metallurgy
14ДМИ1114DMI11 - Welding Metallurgy
14ДМИ1614DMI16 - Technology of welding and soldering
14ДМИ1914DMI19 - Weldability and safety of weldments
14ДМИ214DMI2 - Phase Transformations in Metallic Materials
14ДМИ414DMI4 - Physics of Fracture
14ДМИ514DMI5 - Physics of Strength and Plasticity - Advanced course
14ЗП10714ZP107 - Computer basics
14ИИМ2114IIM21 - Metallic Materials
14ИИМ31714IIM317 - Steels and Nonferrolus metals
14ИИМ41314IIM413 - Heat Treatment of Metallic Materials
14ИИМ4414IIM44 - Принципи избора материјала
14МИМУМ14MIMUM - Introduction to Metallurgy
14МИН49914MIN499 - Principi analize loma
14ММИ0314MMI03 - Introduction to Metallurgy
14ММИ114MMI1 - Selected Topics in Structure of Metallic Materials
14ММИ1014MMI10 - Welding - selected chapters
14ММИ1914MMI19 - Special Heat Treatment of Metals and Alloys
ЗП44ZP44 - Professional practice
МИМБ4MIMB4 - Metallic Materials in Medicine
МИМФ15MIMF15 - Binding of Materials
МИН210MIN210 - Structure of Metallic Materials
МИН212MIN212 - Physics of Strength and Plasticity
МИН34MIN34 - Phase Transformations
МИН39MIN39 - Heat Treatment of Metals and Alloys
МИН43MIN43 - Wlding
МИН476MIN476 - Steels - strructure and applications
МИН483MIN483 - Materials Selection and Construction Safety
МИН494MIN494 - Special steels and alloys
ММИ01MMI01 - Physical Metallurgy - Selected Chapters

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови са скупова

 1. Veljko Milašinović, Sergii Voinarovych, Карло Раић, Krzysztof Krasnowski, Ненад Радовић, Ana Alil, and Bojan Gligorijević, Uticaj početne dužine Cu šipki na strukturu i mikro-tvrdoću frikciono zavarenih i presovanih Al/Cu bimetalnih spojeva, Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji, 2018, Zbornik Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji–Procesing, pp. 187-194
 2. Veljko Milašinović, Карло Раић, Nenad Radović, Radovan Radovanović, Ana Alil, and Bojan Gligorijević, Long-term and low-temperature annealing of as-continuous drive friction welded and post-weld heat treated Al/Cu bimetal joints, IX International Conference of young scientists «Welding and Related Technologies» , 2017, Proceedings of the IX International Conference of young scientists «Welding and Related Technologies» organized by Young Scientists Council of the PWI with support of the National Academy of Sciences of Ukraine, pp. 292-298

Менторство

Докторске академске студије

 • Хeмиjскo-структурнa свojствa и биoминeрaлизaциja хидрoксиaпaтитних прeвлaкa дoбиjeних висoкoeнeргeтским лaминaрним плaзмa спрej пoступкoм, Бојан Глигоријевић, 09.11.2016.
 • Утицај параметара заваривања на својства заварених спојева алуминијумских легура добијених поступком заваривања трењем алатом, Игор Радисављевић, 08.07.2014.

Мастер академске студије

 • Освајање производње микролегираног челика за хладно обликовање класе HC260LA, Стефан Љумовић, 30.09.2020.
 • Употреба синтетичке троске у производњи челика, Александар Ћитић, 11.07.2019.

Основне академске студије

 • Одређивање величине полазног аустенитног зрна у средњеугљеничном V-микролегираном челику, Јован Лукић, 02.09.2020.
 • Избор температурног режима топлог ваљања микролегираних челика, Бранислав Љубичић, 28.09.2018.
 • Утицај температуре аустенитизације на мартензитну трансформацију надеутектоидног угљеничног челика, Ксенија Николић, 13.07.2016.

Основне студије

 • Испитивање дифузије кисеоника разменом изотопа 18(О) и 16(0) на оксидованој аморфној ковалентној силицијум-карбо-нитридној керамици, Бојан Глигоријевић, 26.04.2007.
 • Промене особина и микроструктуре челика X20CrMoV12-1 након експлоатације, Денијел Бурзић, 26.12.2006.
 • Водонична кртост у завареним спојевима код челика за израду судова под притиском за рад на повишеним температурама, Александро Грабулов, 30.06.2005.
 • Избор технологија заваривања колоне филтерске посуде за припрему воде, Милош Ђурић, 07.10.2003.
 • Микроструктура нискоугљеничног челика деформисаног великом брзином деформације, Биљана Матијашевић, 19.04.2002.