Navigation

14IIM44 - Принципи избора материјала

Course specification
Course titleПринципи избора материјала
Acronym14IIM44
Study programme
Module
Lecturer (for classes)
Lecturer/Associate (for practice)
  Lecturer/Associate (for OTC)
   ESPB5.0Status
   ConditionОблик условљености
   The goalЦиљ предмета је овладавање принципима избора инжењерских материјала за специфичне намене дефинисане експлоатационим условима. ; Избор материјала је последица отказа компоненте/конструкције, те му се може прићи са аспекта побољшања / оптимизације постојећег материјала или развоја новог материјала. У оквиру овог предмета се разматрају алгоритам анализе лома компоненте/конструкције, те мотиви и алгоритам за доношење одлуке о развоју/унапређењу постојећег материјала.
   The outcomeНа основу експлоатационих услова потребно је идентификовати критичне параметре експлоатације и микроструктуру која испуњава задате захтеве и извршити правилно пројектовање-димензионисање компоненте/конструкције са сигурношћу од појаве отказа, узимајући у обзир све параметре (особине материјала, тежину конструкције, цену материјала, могућност и трошкове израде, трошкове одржавања...)
   Contents
   Contents of lecturesУвод. Однос цене и расположивости. ; Крутост. Хуков закон. Модул еластичности. Сигурност од прекомерне еластичне деформације – еластичног отказа. Пример избора материјала. ; Затезне особине. Чврстоћа попуштања; затезна чврстоћа: Тврдоћа; Пластичност. Сигурност од појаве пластичне деформације, Пример избора материјала. ; Лом материјала; Жилавост; замор; контактни замор. Сигурност од појаве лома. Пример избора материјала. ; Деформација на повишеним температурама. Сигурност од прекомерне пластичне деформације. Пример избора материјала. ; Оксидација; Корозија: Напонска корозија, Трење: Абразија: Хабање. Пример избора материјала. ; Примери избора материјала за различите намене. ; Анализа лома компоненти и конструкција. Алгоритам. Примери. ;
   Contents of exercisesИзбор материјала са сигурношћу од еластичног отказа. ; Избор материјала са сигурношћу од пластичног попуштања. ; Избор материјала са сигурношћу од кртог лома. ; Избор материјала са сигурношћу од заморног лома. ; Избор материјала са сигурношћу од појаве деформације на повишеним температурама. ; Избор материјала за различите намене - примери. ; Анализа лома. посматрање преломљљене површине. примери
   Literature
   1. J.A.Charles and F.A.A.Crane, Selection and Use of Engineering Materials, Butterworths, London (1984) (Original title)
   2. Dj.Drobnjak, Izbor inženjerskih materijala, skripte, TMF, Beograd (1991) (Original title)
   3. M.Ashby, K.Johns, MATERIALS AND DESIGN, Butterworth Heinemann, London (2002) (Original title)
   Number of hours per week during the semester/trimester/year
   LecturesExercisesOTCStudy and ResearchOther classes
   22
   Methods of teaching
   Knowledge score (maximum points 100)
   Pre obligationsPointsFinal examPoints
   Activites during lecturesTest paper70
   Practical lessonsOral examination
   Projects
   Colloquia
   Seminars30