Навигација

14ИИМ44 - Принципи избора материјала

Спецификација предмета
НазивПринципи избора материјала
Акроним14ИИМ44
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је овладавање принципима избора инжењерских материјала за специфичне намене дефинисане експлоатационим условима. ; Избор материјала је последица отказа компоненте/конструкције, те му се може прићи са аспекта побољшања / оптимизације постојећег материјала или развоја новог материјала. У оквиру овог предмета се разматрају алгоритам анализе лома компоненте/конструкције, те мотиви и алгоритам за доношење одлуке о развоју/унапређењу постојећег материјала.
   Исходи учења (стечена знања)На основу експлоатационих услова потребно је идентификовати критичне параметре експлоатације и микроструктуру која испуњава задате захтеве и извршити правилно пројектовање-димензионисање компоненте/конструкције са сигурношћу од појаве отказа, узимајући у обзир све параметре (особине материјала, тежину конструкције, цену материјала, могућност и трошкове израде, трошкове одржавања...)
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУвод. Однос цене и расположивости. ; Крутост. Хуков закон. Модул еластичности. Сигурност од прекомерне еластичне деформације – еластичног отказа. Пример избора материјала. ; Затезне особине. Чврстоћа попуштања; затезна чврстоћа: Тврдоћа; Пластичност. Сигурност од појаве пластичне деформације, Пример избора материјала. ; Лом материјала; Жилавост; замор; контактни замор. Сигурност од појаве лома. Пример избора материјала. ; Деформација на повишеним температурама. Сигурност од прекомерне пластичне деформације. Пример избора материјала. ; Оксидација; Корозија: Напонска корозија, Трење: Абразија: Хабање. Пример избора материјала. ; Примери избора материјала за различите намене. ; Анализа лома компоненти и конструкција. Алгоритам. Примери. ;
   Садржај практичне наставеИзбор материјала са сигурношћу од еластичног отказа. ; Избор материјала са сигурношћу од пластичног попуштања. ; Избор материјала са сигурношћу од кртог лома. ; Избор материјала са сигурношћу од заморног лома. ; Избор материјала са сигурношћу од појаве деформације на повишеним температурама. ; Избор материјала за различите намене - примери. ; Анализа лома. посматрање преломљљене површине. примери
   Литература
   1. J.A.Charles and F.A.A.Crane, Selection and Use of Engineering Materials, Butterworths, London (1984)
   2. Dj.Drobnjak, Izbor inženjerskih materijala, skripte, TMF, Beograd (1991)
   3. M.Ashby, K.Johns, MATERIALS AND DESIGN, Butterworth Heinemann, London (2002)
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеПредавања, рачунске и лабораторијске вежбе
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит70
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари30