Navigation

доц. др Драгомир Глишић

Доцент
Катедра за металуршко инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 59

011/3303759
011/3303760
локал760
Научна областМеталургија
Датум избора у звањеApril 01, 2019

Предмети

14ДМИ414DMI4 - Physics of Fracture
14ЗП10714ZP107 - Computer basics
14ИИМ31114IIM311 - Mechanical Metallurgy
14ИИМ3314IIM33 - Materials characterization methods
14ИИМ4414IIM44 - Принципи избора материјала
14МИН49914MIN499 - Principi analize loma
14МУФМЛ14MUFML - Introduction to physics and fracture mechanics
Д102МИD102MI - Structure and Properties of Metallic Materials
МИН212MIN212 - Physics of Strength and Plasticity
МИН483MIN483 - Materials Selection and Construction Safety

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Мастер академске студије

  • Карактеризација разнородног завареног споја легура алуминијума 5083 и 2024 добијеног поступком заваривања трењем алатом, Јована Мандић, 24.09.2020.
  • Утицај параметара заваривања на карактеристике завареног споја легуре алуминијума 5083 добијеног поступком заваривања трењем алатом, Маја Младеновић, 24.09.2020.
  • Утицај режима отпуштања на структуру и механичка својства нисколегираног челика за побољшање, Гвозден Јовановић, 20.09.2016.

Основне академске студије

  • Добијање ацикуларног ферита изотермалним разлагањем аустенита у средњеугљеничним микролегираним челицима за ковање, Јована Мандић, 20.09.2019.
  • Анализа лома рукавца ваљка израђеног од челика за побољшање 42CrMo4, Маја Младеновић, 11.07.2019.
  • Ротационо ваљање челика за побољшање, Игор Јоцић, 30.09.2017.
  • Утицај температуре на рекристализацију Nb/V микролегираног челика, Стефан Нешић, 24.08.2017.
  • Квантитативна металографска анализа средњеугљеничних Ti-V микролегираних челика хлађених на ваздуху са различитих температура аустенитизације, Ивана Поповић, 19.02.2016.
  • Одређивање критичног напона за лом цепањем средње угљеничног микролегираног челика применом методе коначних елемената, Гвозден Јовановић, 18.02.2015.