Navigation

доц. др Драгомир Глишић

Доцент
Катедра за металуршко инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 59

011/3303759
011/3303760
локал760
Научна областМеталургија
Датум избора у звањеMarch 31, 2014

Предмети

14ДМИ414DMI4 - Fizika loma
14ЗП10714ZP107 - Osnovi primene racunara
14ИИМ4414IIM44 - Principi izbora materijala
14МИН49914MIN499 - Principi analize loma
14МУФМЛ14MUFML - Uvod u fiziku i mehaniku loma
МИН212MIN212 - Fizika cvrstoce i plasticnosti
МИН483MIN483 - Izbor materijala i sigurnost konstrukcija

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Мастер академске студије

  • Утицај режима отпуштања на структуру и механичка својства нисколегираног челика за побољшање, Гвозден Јовановић, 20.09.2016.

Основне академске студије

  • Ротационо ваљање челика за побољшање, Игор Јоцић, 30.09.2017.
  • Утицај температуре на рекристализацију Nb/V микролегираног челика, Стефан Нешић, 24.08.2017.
  • Квантитативна металографска анализа средњеугљеничних Ti-V микролегираних челика хлађених на ваздуху са различитих температура аустенитизације, Ивана Поповић, 19.02.2016.
  • Одређивање критичног напона за лом цепањем средње угљеничног микролегираног челика применом методе коначних елемената, Гвозден Јовановић, 18.02.2015.