Навигација

МИН210 - Структура металних материјала

Спецификација предмета
НазивСтруктура металних материјала
АкронимМИН210
Студијски програмМеталуршко инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаОмогућити разумевање равнотежних дијаграма стања и структуре металних материјала, стицање знања неопходних за постизање структуре која обезбеђује захтевана својства легура железних и нежелезних метала, као и познавање метода одређивања структуре и могућности њихове примене у контроли квалитета.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да на основу познавања равнотежних дијаграма стања и производних параметара предвиде микроструктуру металних материјала и њен утицај на својства различитих конструкционих делова, као и да изврше карактеризацију микроструктуре применом светлосне микроскопије.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУпознавање са кристалном структуром и микроструктуром металних материјала, грешкама у кристалима и експерименталним методама за одређивање структуре, повезивање микроструктуре са дијаграмом стања, представљање фазне равнотеже у дво- и трокомпонентним системима, интерпретација фазних дијаграма, упознавање са образовањем микроструктуре у равнотежним и неравнотежним условима, успостављање међузависности услова израде, микроструктуре и својстава, анализа равнотежних дијаграма стања, структуре и општих карактеристика двојних и тројних система од техничког значаја.
  Садржај практичне наставеУпознавање са припремом металографских узорака, испитивањем микроструктуре металних материјала применом светлосне микроскопије, квалитативним и квантитативним дефинисањем микроструктуре, методом одређивања дијаграма стања уз анализу равнотежних и неравнотежних микроструктура легура на бази железа и нежелезних метала.
  Литература
  1. Х. Шуман, „Металографија“, ТМФ, Београд, 1989.
  2. З. Цвијовић, „Структура металних материјала“, Ауторизована скрипта, 2011.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  330
  Методе извођења наставеНастава се одвија у виду предавања, експерименталних и рачунских вежби.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава10Усмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари