Навигација

МИН39 - Термичка обрада метала и легура

Спецификација предмета
НазивТермичка обрада метала и легура
АкронимМИН39
Студијски програмМеталуршко инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомЗа излазак на испит: положен испит Фазнe трансформацијeОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаДа се полазећи од физикометалуршких основа термичке обраде металних материјала пре свега специфичности фазних трансформација на којима базирају поједини видови термичке обраде омогући познавање основних поступака практичне термичке обраде и стицање знања неопходних за контролу микроструктуре термички обрађених комада у циљу обезбеђења захтеваних употребних својстава.
  Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да изаберу поступак и параметре термичке обраде, који ће обезбедити постизање захтеваних својстава различитих конструкционих делова, алата и заварених конструкција.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУпознавање са класичним и новим поступцима термичке обраде металних материјала као што су одгревање, дифузионо жарење, хетерогенизација, рекристализационо жарење, потпуно жарење, меко жарење, изотермално жарење, нормализација, каљење са и без полиморфног преображаја, старење и отпуштање, са посебним освртом на поступке термохемијске обраде површинских слојева илустровано низом примера.
  Садржај практичне наставеУпознавање са процесном опремом и заштитом у погонима термичке обраде, решавање конкретних проблема извођењем термичке обраде различитих конструкционих делова и контролом остварене микроструктуре и својстава.
  Литература
  1. Н. Видојевић, „Термичка обрада метала“, ТМФ, Београд, 1981.
  2. Н. Нововић-Симовић, „Термичка обрада легура обојених метала“, Ауторизована скрипта, 1991.
  3. З. Цвијовић, „ Специјални поступци термичке обраде“, Ауторизована скрипта, 2003.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  230
  Методе извођења наставеНастава се одвија у виду предавања, експерименталних вежби и посете погонима термичке обраде. Студенти у току наставе треба да ураде семинарски рад.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит
  Практична настава10Усмени испит60
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари10