Навигација

14ИИМ21 - Метални материјали

Спецификација предмета
НазивМетални материјали
Акроним14ИИМ21
Студијски програмИнжењерство материјала
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
   Условљност другим предметомЗа похађање: одслушан предмет Основи инжењерства материјала; За излазак на испит: положен испит Основи инжењерства материјалаОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаОмогућити разумевање фазних трансформација и микроструктуре металних материјала, стицање знања неопходних за постизање захтеване микроструктуре метала и легура путем одвијања и контроле кинетике одговарајућих фазних трансформација, као и познавање класификације савремених металних материјала.
   Исходи учења (стечена знања)Оспособљавање студената да на основу познавања равнотежних дијаграма стања и контроле услова за одвијање одређених фазних трансформација постигну одговарајућу микроструктуру, а тиме и својства металних материјала различите намене, као и њихово овладавање поступцима микроструктурне анализе.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУпознавање са концептом легирања и развијањем микроструктуре у равнотежним и неравнотежним условима, механизмима и кинетиком фазних трансформација које се одвијају дифузијом на мала и велика растојања или бездифузионо, дијаграмима изотермалног разлагања (ИР) и разлагања при континуираном хлађењу (КХ), класификацијом и означавањем железних и нежелезних метала и њихових легура, општим карактеристикама и микроструктуром металних материјала од практичног значаја, као и експерименталним методама њеног одређивања.
   Садржај практичне наставеУпознавање са квалитативним и квантитативним дефинисањем микроструктуре металних материјала применом светлосне микроскопије уз анализу равнотежних и неравнотежних микроструктура легура на бази железа и нежелезних метала, термодинамичким концептом фазних трансформација, стварањем и растом стабилних клица, типом међуфазних граничних површина и обликом честица секундарних фаза, механизмом и кинетиком одређених фазних промена, методом одређивања и применом ИР- и КХ-дијаграма.
   Литература
   1. Х. Шуман, „Металографија“, ТМФ, Београд, 1989.
   2. З. Цвијовић, „Структура металних материјала“, Ауторизована скрипта, 2011.
   3. В. Радмиловић, „Фазне трансформације“, Ауторизована скрипта, 1993.
   4. Ј. Бурке, „Кинетика фазних трансформација“, ТМФ, Београд, 1980.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   22
   Методе извођења наставеНастава се одвија у виду предавања, експерименталних и рачунских вежби.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична настава10Усмени испит60
   Пројекти
   Колоквијуми30
   Семинари