Навигација

доц. др Драгана Живојиновић

Доцент
Катедра за аналитичку хемију и контролу квалитета

ТМФ - велика зграда, канцеларија 206

011/3303644
локал644
Научна областАналитичка хемија
Датум избора у звање 28. март 2019.

Предмети

14Д00114Д001 - Воде у термоенергетици
14Д18914Д189 - Аналитичке методе у контроли процеса
14МХКК914МХКК9 - Хемијски сензори у контроли квалитета
14ХКК41314ХКК413 - Основи хемометрије
ЗП21ЗП21 - Аналитичка хемија
ЗП43ЗП43 - Основи аутоматског управљања
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
МЗХ6МЗХ6 - Хемијске методе за контролу и праћење процеса
ХКК38ХКК38 - Аналитичке технике у контроли квалитета
ХФИ413ХФИ413 - Управљање процесима у фармацеутској индустрији
ХХП411ХХП411 - Системи аутоматског управљања процесима

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Мастер академске студије

 • Праћење ефикасности фаза у преради речне воде до квалитета воде за пиће, Татјана Анђелковић, 26.09.2018.
 • Мултиелементна анализа црног, зеленог, биљних и воћних чајева применом ICP-OES методе, Јелена Божовић, 26.09.2018.
 • Испитивање квалитета биљних и ароматичних чајева одређивањем садржаја јонских врста, pH и влаге, Никола Филиповић, 26.09.2018.
 • Одређивање микроелемената и садржаја пектина у пектинским производима на бази воћа, Милица Стојсављевић, 20.09.2018.
 • Испитивање садржаја јонских врста у пектинским производима применом методе јонске хроматографије и одређивање укупне киселости, Тања Радмановић, 20.09.2018.
 • Оптимизација методе дисперзије матрице на чврстој фази (MSPD) за одређивање пестицида у меду LC-MS техником, Вања Лужник, 30.09.2017.
 • Физичко-хемијска карактеризација површинских вода - праћење параметара квалитета воде Саве и Дунава, Гордана Бојковић, 30.09.2017.
 • Одређивање физичко-хемијских параметара и трагова метала у узорцима црвених вина типа ROSE, Јована Милановић, 29.09.2017.
 • Испитивање квалитета технолошких, отпадних и котловских вода у папирној индустрији, Јелисавета Савчић, 29.09.2017.
 • Упоредна анализа квалитета белих вина праћењем физичко-хемијских параметара и садржаја елемената ICP-OES техником, Александра Новаковић, 29.09.2017.
 • Одређивање адитива и јонских врста у освежавајућим безалкохолним и енергетским пићима методама HPLC и IC, Наташа Младеновић, 11.07.2017.
 • Упоредна анализа квалитета пива праћењем садржаја микро и макроелемената ICP-OES техником, Невена Павличевић, 30.09.2016.
 • Одређивање трагова и есенцијалних елемената у узорцима бистрих и кашастих воћних сокова, Тања Глоговац, 26.09.2016.
 • Симултано одређивање садржаја адитива у производима од меса, Невена Кораћ, 30.09.2015.
 • Хемометријски приступ анализи параметара квалитета воде Топчидерске реке, Милица Николић, 30.09.2015.

Основне академске студије

 • Припрема и контрола параметара квалитета воде у фармацеутској индустрији, Ненад Радић, 25.04.2019.
 • Упоредна анализа параметара квалитета кашица за бебе на бази воћа, Катарина Симеуновић, 19.03.2019.
 • Симултано одређивање јонских врста и физичко-хемијских параметара у различитим типовима пасти за зубе, Звездана Босиљчић, 28.09.2018.
 • Одређивање трагова пестицида у воћу и поврћу, Снежана Вељковић, 28.09.2018.
 • Одређивање садржаја натријум-хлорида и степена киселости у тестенинама, Рената Мехеш, 01.06.2018.
 • Одређивање садржаја натријум-хлорида и натријум-хидроксида у трајном сланом пециву, Ивана Симић, 30.09.2017.
 • Одређивање трагова токсичних елемената у узорцима воћа и поврћа, Јелена Божовић, 30.09.2017.
 • Упоредна анализа параметара квалитета млека и јогурта са различитим садржајем млечне масти добијених различитим третманима обраде, Тијана Станишић, 27.09.2017.
 • Одређивање активне компоненте у препаратима на бази ибупрофена, Божица Терзић, 18.09.2017.
 • Одређивање лековите активне компоненте у препарату "Cardiopirin", Драгана Стојковић, 18.09.2017.
 • Упоредна анализа квалитета пива различитог географског порекла, Никола Филиповић, 09.06.2017.
 • Анализа квалитета вина различитог географског порекла одређивањем садржаја укупних киселина и укупног сумпор-диоксида, Теодора Недић, 07.09.2016.
 • Одређивање киселости дечијих сокова на бази воћа, Милица Ћирић, 30.09.2015.
 • Одређивање садржаја натријум-хлорида у месним прерађевинама, Марија Којић, 30.09.2015.
 • Експериментална карактеризација физичко-хемијских својстава лековитих супстанци - Одређивање pKa вредности парацетамола, Милица Цветковић, 10.07.2015.
 • Одређивање хемијске потрошње кисеоника у симулираним узорцима отпадних вода текстилне индустрије пре и после уклањања боје, Јелена Марковић, 21.05.2015.
 • Испитивање физичко-хемијских параметара квалитета отпадне воде из месне индустрије пре и после обраде, Ивана Симић, 28.02.2015.
 • Одређивање садржаја укупних киселина и угљендиоксида у газираним безалкохолним напицима, Драгана Обрадовић, 20.02.2015.
 • Упоредна анализа метода за одређивање хемијске потрошње кисеоника у узорцима вода, Александра Копрић, 30.09.2014.

Основне студије

 • Праћење квалитета процесне воде у термоелектрани Колубара а применом електроаналитичких метода од сирове воде до кондензата, Јелена Миливојевић, 13.07.2015.