Навигација

14Д189 - Аналитичке методе у контроли процеса

Спецификација предмета
НазивАналитичке методе у контроли процеса
Акроним14Д189
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти изуче методологију, принципе и примену метода погодних за контролу хемијских процеса и да на основу критеријума и модела изврше идентификацији процеса, савладају основне принципе аутоматског управљања индустријским процесима.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти су оспособљени за избор и примену метода, критеријума и модела у идентификацији хемијских и индустријских процеса. Студенти су оспособљени за примену принципа пројектовања процеса аутоматског управљања и за рад у аутоматизованим погонима процесне индустрије за рад рад у тимовима за дизбор неопходне опреме за системе контроле и управљања.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеТеоријски принципи и практична примена метода, модела и критеријума у контроли и регулацији индустријских процеса. ; Експеримантална идентификација процеса (Методе и избор методе за експерименталну идентификацију. Метода степенастог одзива и апроксимација процеса системом првог и другог реда са кашњењем. Апроксимација модела процеса без увођења елемента са кашњењем). ; Технички услови и критеријуми за оцену квалитета понашања система регулације (Критеријуми за оцену квалитета понашања система у временском, комплексном и фреквентном домену). ; Синтеза једноставног регулационог кола (Избор мерног претварача - трансмитера. Избор извршног елемента - избор регулационог вентила, димензионисање и синтеза жељене статичке карактеристике. Избор врсте регулатора P, PI, PD, PID). Системи регулације нивоа, протока, притиска и температуре (Сложени системи регулације – каскадна регулација, регулација односа и регулација ректификационих колона). ; Синтеза регулационих кола са жељеним динамичким карактеристикама (Синтеза затворених кола променом појачања њихових отворених кола или синтезом одговарајућих компензатора. Синтеза компензатора применом дијаграма положаја корена). ; Принципи пројектовања система регулације (Израда пројектне документације: технолошке шеме, функционалне шеме и шеме спајања. Симболи и ознаке који се користе на технолошким и функционалним шемама. Пројектовање помоћу рачунара). ; Рачунски примери оцене и одређивања параметара квалитета понашања система у временском, комплексном и фреквентном домену. (Синтеза компензатора коришћењем дијаграма положаја корена. Рад у МАТЛАБ-у: формирање различитих конфигурација регулационих кола, симулација њиховог рада и анализа утицаја параметара регулатора на квалитет регулације). ;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. М.Петковска, Мерење и управљање у процесним системима, ТМФ, Београд, 2007.
   2. М.Стамболић, Сигурносни инструментални системи у процесној индустрији, Грађевинска књига, Београд, 2006
   3. Д.Дебељковић, Основи теорије идентификације објеката и процеса, Машински факултет, Београд, 1987
   4. М.Б.Перуничић, Д.З.Чичкарић, Б.М.Перуничић, Збирка задатака из основа управљања технолошким процесима, Нови Сад, 2006
   5. А.Садибашић, Аутоматска регулација процеса - практикум, ТМФ, Београд, 1994
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеПредавања, класично и ППТ, колоквијуми, семинари, примери симулација на рачунару
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања10Писмени испит50
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари20