Навигација

ХКК410 - Електроаналитичке методе

Спецификација предмета
НазивЕлектроаналитичке методе
АкронимХКК410
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомАналитичка хемијаОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаИзучавање теоријских основе електроаналитичких метода (ЕАМ); савладавање основних техника, метода и вештина неопходних за извођење електроаналитичких метода; примена Нернстове једначине за израчунавање концентрације јона, односно равнотежног потенцијала; примена закона хемијске равнотеже и закона о дејству маса и примена константи равнотежа у прорачуну равнотежних концентрација јона и молекула.
  Исходи учења (стечена знања)Савладана теоријска и практична знања из области електроаналитичких метода за одређивање елемената, јона и једињења у воденим растворима. Обученост за самостално извођење анализа заснованих на електроаналитичким методама којима се процењује квалитет различитих узорака: воде (садржај катјона, анјона), раствора киселина, база, соли. Способност мерења електричних величина у циљу одређивања pH вредности и концентрације катјона и анјона у воденим растворима.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод: Суштина, принципи, задатак и примена електроаналитичких метода. Критеријуми избора методе анализе и подела метода. Поређење ЕАМ по тачности, прецизности, осетљивости, граници детекције, мерним величинама и применљивости. ; Општи појмови: Редокс процеси. Електродни, дифузиони и мембрански потенцијал. Нернстова једначина. Електрохемијски спрегови. Електроде прве, друге и треће врсте. ; ЕАМ: Нефарадејевске методе: Потенциометрија, Директна (Јон-селективне електроде), Индиректна, Кондуктометрија и осцилометрија, Фарадејевске методе: Кулометрија, Волтамперометрија: Поларографија, Стрипинг волтаметрија, Амперометрија. ; Преглед најновијих ЕАМ; Резиме, развој и примена ЕАМ.
  Садржај практичне наставеДесет лабораторијских вежби (10ЛВ). ; Мерење електричних величина карактеристичних за састав и садржај супстанци у раствору: потенцијал, струја, проводност, количина електрицитета, фреквенција. Експериментално се разрађују и примењују фарадејевске и нефарадејевске методе од којих су основне: волтамперометрија (амперометрија, поларографија и стрипинг волтаметрија), кулометрија, потенциометрија и кондуктометрија. Избором и применом одговарајуће опреме врши се доказивање и одређивање хемијског састава и процена квалитета узорка.
  Литература
  1. Јовановић, М.С., Електроаналитичка хемија, Завод за уџбенике РС, Београд, 1995.
  2. Вучуровић, Б., Сајц Л., Станковић С., Електроаналитичке методе, Практикум за лабораторијске и рачунске вежбе, ТМФ, Београд 2001.
  3. Monk, P.M.S., Fundamentals of Electroanalytical Chemistry, John Wiley & Sons, New York 2002.
  4. Skoog, D., West, D., Analytical Chemistry, Chapters 11-17, Saunders Golden Sunburst Series, New York 1985.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  202
  Методе извођења наставеПредавања (класично и PPT презентација), тестови (два), домаћи задаци (пет). Експерименталне вежбе: показне и индивидуалне (10 ЛВ)
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања5Писмени испит50
  Практична настава10Усмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми25
  Семинари10