Навигација

14Д001 - Воде у термоенергетици

Спецификација предмета
НазивВоде у термоенергетици
Акроним14Д001
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета је да студенти изуче методологију и принципе управљања воденим токовима у термоенергетици од захватања воде (реке, бунари), обраде у линијама за припрему процесне ултрачисте воде до отпадних вода.
   Исходи учења (стечена знања)Примена теоријских принципа из области технологија обраде воде и области контроле и управљања квалитетом примењују се у системима за обраду воде у термоенергетским објектима Србије.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеУВОД ; Значај и врсте воде у термоенергетици: вода као извор паре, расхладни медијум који одводи топлоту из кондензатора, медијум за транспорт пепела и шљаке од котлова до депонија, сировина за производњу водоника који се употребљава за хлађење генератора и топлификациони медијум уколико се ради о термоелектранама-топланама (ТЕ-ТО). ; Класификација вода у термоенергетским објектима по степену чистоће: сирова вода, декарбонизована или дека вода, деминерализована или деми вода, кондиционирана вода, кондензат и отпадна вода. ; ПРИПРЕМА И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА УЛТРАЧИСТЕ ВОДЕ ; Поступци припреме, кондиционирања и контроле квалитета ултрачистe водe која се користи се у циклусу вода-пара. Обрада воде захваћене из бунара (подземне воде) или из река (површинске воде) класичним (декарбонизација и деминерализација) и савременим мембранским сепарационим методама у погону за хемијску припрему воде (ХПВ). Праћење и контрола квалитета воде анализом контролних и дијагностичких параметара. Одржавање процесних, стандардних параметара квалитета воде. Значај и карактеристике ултрачисте вода као корозионог медијума у систему вода-пара. ; ОБРАДА И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ОТПАДНИХ ВОДА ; Принципи и поступци прикупљања, класификације, обраде и испуштања отпадних вода (настанак, количина, квалитет, обрада). Рециркулација воде. Значај пречишћавањa зауљених отпадних вода. Контрола квалитета отпадних вода и усаглашавање са захтевима законске регулативе, заштите животне средине и одрживог развоја.
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. Љ.В.Рајаковић, В.Шијачки-Жеравчић, П.Стефановић и други, Корозија термоенергетских постројења, Књига 1, Кодекс, Београд (2002) ИСБН 86-83871-02-9
   2. Љ.В.Рајаковић, В.Шијачки-Жеравчић, П.Стефановић и други, Корозиони потенцијал воде, Књига 2, Кодекс, Београд (2002) ИСБН 86-83871-03-7
   3. В.Н.Рајаковић-Огњановић, Д.З.Живојиновић, Б.Н.Гргур, Љ.В.Рајаковић, Improvement of chemical control in the water-steam cycle of thermal power plants, Appl. Therm. Eng., 31 (2011) 119-128
   4. Д.З.Живојиновић, Љ.В.Рајаковић, Application and validation of ion chromatography for the analysis of power plants water: analysis of corrosive anions in conditioned water-steam cycles, Desalination, 275 (2011) 17-25
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   3
   Методе извођења наставеПредавања, ППТ презентација, семинари, тестови
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит50
   Практична наставаУсмени испит
   Пројекти
   Колоквијуми20
   Семинари30