Навигација

МЗХ6 - Хемијске методе за контролу и праћење процеса

Спецификација предмета
НазивХемијске методе за контролу и праћење процеса
АкронимМЗХ6
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметомОблик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ курса је да студенти прошире знања стечена у оквиру основних инжењерских дисциплина као што су технолошки процеси и инструменталне методе хемијске анализе, да те две дисциплине повежу и примене у анализи, контроли и праћењу хемијских процеса. Студенти треба да изуче принципе, специфичности и предности различитих хемијских метода и техника за процену квалитета процеса у хемијској индустрији.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти ће научити да изаберу и примене савремене хемијске методе анализе за процесну on line контролу технолошких процеса (квалитет материјала и праћење параметара битних за контролу процеса).
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеI. УВОД ; Концепт аутоматских аналитичких система од мерења улазних параметара, уградње аналитичких мерача у линију технолошког процеса, транспорта узорка у проточном систему, централне контроле и мерења излазних параметара. Преглед савремених аналитичких метода и техника за хемијска мерења, контролу и праћење процеса у хемијској индустрији. Преглед апарата, инструмената, уређаја, мерача и сензора. Критеријуми за избор метода. Оцена, заснованост и применљивост метода хемијске анализе. Осетљивост, селективност и границе детекције. ; II. ХЕМИЈСКЕ МЕТОДЕ ЗА КОНТРОЛУ, ПРАЋЕЊЕ ПРОЦЕСА ; Преглед савремених инструменталних метода и примена за контролу и праћење процеса у хемијској индустрији. ; On line технике: Континуална проточна анализа (CFA), Проточна инјекциона анализа (FIA) и процесна динамичка анализа. ; Уградни инструменти, апарати, мерачи, сензори (pH-метри, јон-селективне електроде, мерачи кисеоника, мерачи проводљивости, CNS aнализатори, TOC). Преглед основних карактеристика: висока тачност при ниским концентрацијама, кратко време одзива, алармирање (губитак узорка, губитак реагенса, прекорачење компензационог опсега, губитак напајања, температура кућишта), компаративна анализа са паралелно уграђеним референтним системом. ; Оптички уградни апарати: рефрактометри, фотометри. ; Хемијски сензори: оптички, полупроводнички, гасни, пиезоелектрични. ; Комбиноване, купловане технике и остале технике ; III. ПРИМЕНА хемијских метода за контролу и праћење процеса: Праћење технолошких процеса у хемијској индустрији (процес производње воде за пиће, системи за пречишћавање отпадних вода, системи за добијање ултра чистих процесних вода), пречишћавање ваздуха.
  Садржај практичне наставеМерење контролних параметара за праћење квалитета воде помоћу портабл уређаја (pH, проводљивост, садржај кисеоника). Упознавање студената са радом једног термоенергетског постројења и радом линије за хемијску припрему воде. Праћење процеса пречишћавања воде мерачима и сензорима за мерење: pH, проводљивости, садржаја натријума, хлорида и силицијума који представљају индикаторе квалитета, а граничне вредности ових параметара представљају покретаче брзих акција за отклањање неправилног рада система.
  Литература
  1. Ј.Мишовић, Т.Аст, Инструменталне методе хемијске анализе, ТМФ, Београд, 1987
  2. М.С.Јовановић, Електроаналитичка хемија, Завод за уџбенике РС, Београд, 1995
  3. Љ.Рајаковић, Збирка задатака из аналитичке хемије, ТМФ, Београд, 2005
  4. G.Schwedt, The Essential Guide to Analytical Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 2004
  5. D.M.Considine, Process-Industral Instruments/ Control Handbook, forth edition, McGraw-Hill, 1990
  6. J.Potvin, Applied Process Control Instrumentation, Prentice-Hall, Reston, 1985
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  220
  Методе извођења наставеПредавања (класичан начин, PPT), семинарски, тестови, домаћи задатак.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит50
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми20
  Семинари30