Навигација

проф. др Емила Живковић

Редовни професор
Катедра за хемијско инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 28

011/3303782
011/3370429
011/3303808
локал782
Научна областХемијско инжењерство
Датум избора у звање 20. јун 2018.

Предмети

22Д12522Д125 - Специјална поглавља преноса топлоте
22ЗП11822ЗП118 - Основи програмирања у инжењерству
22МДМЛ22МДМЛ - Дигитална мерна лабораторија
Д184Д184 - Специјална поглавља преноса топлоте
ЗП30ЗП30 - Механичке и топлотне операције
ЗП34ЗП34 - Топлотне операције
ЗП37ЗП37 - Хемијско инжењерска лабораторија
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
ХХП48ХХП48 - Пројектовање уређаја у хемијској индустрији

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Divna Majstorović, Емила Живковић, Lidija Matija и Mirjana Kijevčanin, Volumetric, Viscometric, Spectral Studies and Viscosity Modelling of Binary Mixtures of Esters and Alcohols (Diethyl Succinate, or Ethyl Octanoate + Isobutanol, or Isopentanol) at Varying Temperatures, THE JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS, 104, 2017, pp. 169-188
 2. Emila Živković, Divna Majstorović, Jovan Jovanović, Slobodan Šerbanović и Mirjana Kijevčanin, Densities, viscosities and refractive indices of binary mixtures containing methyl ethyl ketone. Friction theory. New UNIFAC-VISCO and ASOG-VISCO parameter determination, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 417, 2016, pp. 120-136
 3. Divna Majstorović, Emila Živković, Aleksandra Debeljković, Jelena Munćan и Mirjana Kijevčanin, Volumetric and viscometric study with FT-IR analysis of binary systems with diethyl succinate and alcohols, THE JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS, 101, 2016, pp. 323-336
 4. Дивна Мајсторовић, Емила Живковић, Јован Јовановић, Slobodan Šerbanović и Мирјана Кијевчанин, Experimental measurements and modelling of volumetric properties, refractive index and viscosity of binary systems of ethyl lactate with methyl ethyl ketone, toluene and n-methyl-2-pirrolidone at 288.15–323.15 K and atmospheric pressure. New UNIFAC–VISCO and ASOG–VISCO interaction parameters, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 399, 2015, pp. 50-65
 5. Divna Majstorović, Emila Živković, Slobodan Šerbanović и Mirjana Kijevčanin, Volumetric and Viscometric Study of Binary Systems of Ethyl Butyrate with Alcohols, JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 59, 2014, pp. 3677-3690
 6. Divna Majstorović, Slobodan Šerbanović, Emila Živković, Jovan Jovanović и Mirjana Kijevčanin, Prediction and correlation of viscosity of binary mixtures of ionic liquids with organic solvents, JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, 197, 2014, pp. 1-6
 7. Емила Живковић, Дивна Мајсторовић, Ивона Радовић, Slobodan Šerbanović и Мирјана Кијевчанин, Volumetric and viscometric behavior of the binary systems ethyl lactate + 1,2-propanediol, + 1,3-propanediol, + tetrahydrofuran and + tetraethylene glycol dimethyl ether. New UNIFAC-VISCO and ASOG-VISCO parameters determination, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 373, 2014, pp. 1-19
 8. Дивна Мајсторовић, Емила Живковић, Slobodan Šerbanović и Мирјана Кијевчанин, Experimental measurements and modelling of volumetric properties, refractive index and viscosity of selected binary systems with butyl lactate at 288.15–323.15 K and atmospheric pressure. New UNIFAC-VISCO interaction parameters, THERMOCHIMICA ACTA, 562, 2013, pp. 42-55
 9. Jelena Vuksanović, Divna Majstorović, Gorica Ivaniš, Emila Živković, Ivona Radović, Slobodan Šerbanović и Mirjana Kijevčanin, Prediction of excess molar volumes of selected binary mixtures from refractive index data, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 78, 2013, pp. 1-27
 10. Divna Majstorović, Gorica Ivaniš, Zoran Višak, Emila Živković, Slobodan Šerbanović и Mirjana Kijevčanin, Densities, viscosities, and refractive indices of the binary systems (PEG200 + 1,2-propanediol, +1,3-propanediol) and (PEG400 + 1,2-propanediol, +1,3-propanediol) at (288.15 to 333.15) K and atmospheric pressure: Measurements and modeling, THE JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS, 57, 2013, pp. 510-529
 11. Divna Majstorović, Jovan Jovanović, Еmila Živković, Zoran Višak, Slobodan Šerbanović и Mirjana Kijevčanin, Experimental measurement and modelling of viscosity of the binary systems pyridine or nicotine with polyethylene glycols at T=(288.15-333.15)K. New UNIFAC-VISCO and ASOG-VISCO interaction parameters, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 338, 2013, pp. 282-293
 12. Mirjana Kijevčanin, Emila Živković, Bojan Djordjević, Ivona Radović, Jovan Jovanović и Slobodan Šerbanović, Experimental determination and modeling of excess molar volumes, viscosities and refractive indices of the binary systems (pyridine + 1-propanol, +1,2-propanediol, +1,3-propanediol, and +glycerol). New UNIFAC-VISCO parameters determination, THE JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS, 56, 2013, pp. 49-56
 13. Јелена Вуксановић, Емила Живковић, Ивона Радовић, Bojan Djordjevic, Slobodan Šerbanović и Мирјана Кијевчанин, Experimental study and modelling of volumetric properties, viscosities and refractive indices of binary liquid mixtures benzene+PEG 200/PEG 400 and toluene+PEG 200/PEG 400, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 345, 2013, pp. 28-44
 14. Mirjana Kijevčanin, Ivona Radović, Slobodan Šerbanović, Emila Živković и Bojan Djordjević, Densities and Excess Molar Volumes of 2-Butanol + Cyclohexanamine + Heptane and 2-Butanol + n-Heptane at Temperatures between (288.15 and 323.15) K, JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 55, 2010, pp. 1739-1744
 15. Emila Živković, Mirjana Kijevčanin, Ivona Radović, Slobodan Šerbanović и Bojan Djordjević, Viscosity of the binary systems 2-methyl-2-propanol with n-alkanes at T=(303.15, 308.15, 313.15, 318.15 and 323.15)K: Prediction and correlation - New UNIFAC-VISCO interaction parameters, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 299, 2010, pp. 191-197
 16. Emila Živković, Stephan Kabelac и Slobodan Šerbanović, Local heat transfer coefficients during evaporation of 1,1,1,2-tetrafluoroethane (R-134a) in a plate heat exchanger, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 74, 2009, pp. 427-440
 17. Emila Djordjević, Stephan Kabelac и Slobodan Šerbanović, Heat transfer coefficient and pressure drop during refrigerant R-134a condensation in a plate heat exchanger, CHEMICAL PAPERS-CHEMICKE ZVESTI, 62, 2008, pp. 78-85
 18. Ivona Radović, Mirjana Kijevčanin, Emila Živković, Bojan Djordjević и Slobodan Šerbanović, Influence of chain length and degree of branching of alcohol + chlor benzene mixtures on determination and modeling of VLE by CEOS and CEOS/GE mixing rules, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 263, 2008, pp. 205-213
 19. Емила Живковић и Stephan Kabelac, Flow boiling of R-134a and ammonia in a plate heat exchanger, INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND MASS TRANSFER, 51, 2008, pp. 6235-6242
 20. Еmila Djordjević, Stephan Kabelac и Slobodan Šerbanović, Mean heat transfer coefficients during evaporation of 1,1,1,2-tetrafluoroethane (R-134a) in a plate heat exchanger, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 72, 2007, pp. 833-846

Радови са скупова

 1. Горица Иваниш, Јелена Вуксановић, Zoran Višak, Емила Живковић, Никола Грозданић и Мирјана Кијевчанин, Ravnoteža tečnost-tečnost u vodenim rastvorima tečnih polietilen glikola sa toluenom, 49. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, 2011, Zborniku radova sa 49. Savetovanja Srpskog hemijskog društva, pp. 94-97
 2. Никола Грозданић, Emila Živković, Jovan Jovanović, Mirjana Kijevčanin, Ivona Radović, Slobodan Šerbanović и Mihal Đuriš, Odredjivanje viskoznosti binarnih smesa 2-butanol+oktan i 2-metil-2-propanol+oktan, XLVIII savetovanje Srpskog hemijskog društva, 2010, Zbornik radova, pp. 112-115
 3. Никола Грозданић, Mirjana Kijevčanin, Emila Živković, Slobodan Šerbanović и Zoran Višak, Ravnoteža tečnost-tečnost u vodenim rastvorima nikotina, XLVIII savetovanje Srpskog hemijskog društva, 2010, Zbornik radova, pp. 80-83

Менторство

Докторске академске студије

 • Експериментално одређивање и моделовање термодинамичких својстава вишекомпонентних течних смеша естара и алкохола присутних у производњи вина, Дивна Мајсторовић, 14.03.2017.

Мастер академске студије

 • Моделовање вискозности и допунске моларне запремине бинарних смеша за примену у регенеративним поступцима одсумпоравања димних гасова, Светлана Степанић, 28.09.2021.
 • Експериментално одређивање садржаја карбонатног угљеника у чврстим минералним горивима, Марија Мирковић Горгиевски, 29.09.2020.
 • Експериментално одређивање термодинамичких и транспортних својстава бинарних смеша са триацетином и етил левулинатом на атмосферском притиску, Петар Петровић, 14.09.2020.
 • Моделовање термофизичких својстава "зелених" растварача - бинарних течних смеша изоамил ацетата, Јелена Јестровић, 09.09.2020.
 • Одређивање вискозности бинарних смеша неелектролита применом фрикционе теорије, Јована Анчуљ, 25.09.2015.
 • Развој апаратуре за одређивање топлотне проводљивости течних флуида, Драган Митровић, 23.09.2014.
 • Развој модела за термохидраулички прорачун процесних пећи, Ненад Ристић, 30.09.2013.
 • Примена програмског пакета "UniSim Design" на моделовање постројења за регенерацију амина у нафтној индустрији, Александар Стојановић, 18.09.2013.
 • Израда апликације за термохидраулички прорачун размењивача топлоте са цевним снопом и омотачем, Иван Мема, 16.09.2013.
 • Израда апликације за термохидраулички прорачун цевних кондензатора, Милан Михајловић, 16.09.2013.
 • Израда апликације за термохидраулички прорачун плочастих размењивача топлоте са заптивачем, Никола Златковић, 25.01.2013.
 • Експериментално одређивање термодинамичких својстава бинарних система са 2-бутанон-ом, Љубица Стојановић, 11.09.2012.
 • Експериментално одређивање термодинамичких својстава бинарних течних система са етил лактатом, Селена Кирјаковић, 30.09.2011.
 • Експериментално одређивање и моделовање вискозности, густине и индекса рефракције бинарних система са алкохолима и течним PEG, Дивна Бајић, 07.10.2010.

Основне академске студије

 • Економски и еколошки аспекти примене соларне енергије за загревање воде у затвореном базену "Стрелиште" у Панчеву, Александра Цревар, 25.03.2022.
 • Експериментално одређивање термодинамичких и транспортних својстава бинарних смеша гама-валеролактона и алкохола на атмосферском притиску, Николија Милосављевић, 30.09.2021.
 • Моделовање вискозности и допунске моларне запремине бинарних течних смеша триацетина, етил левулината и алкохола, Анђела Станковић, 30.09.2021.
 • Корелисање експерименталних података термодинамичких и транспортних својстава бинарних течних смеша изоамил ацетата и алкохола, Драгана Васојевић, 27.04.2021.
 • Примена предиктивних модела за одређивање топлотне проводљивости бинарних течних смеша, Милена Маринковић, 26.09.2019.
 • Развој модела за одређивање топлотне проводљивости нанофлуида, Јелена Петровић, 24.09.2019.
 • Експериментално одређивање и моделовање термодинамичких и транспортних својстава бинарне течне смеше триацетин и етанол, Петар Петровић, 18.09.2019.
 • Димензионисање и термохидрауличка анализа размењивача топлоте са цевним снопом и омотачем из постројења за прераду природног гаса, Јелена Јестровић, 22.08.2019.
 • Експериментално одређивање термодинамичких и транспортних својстава бинарних смеша са етил ацетатом на атмосферском притиску, Марија Мирковић, 26.06.2019.
 • Примена размењивача топлоте са цевним снопом и омотачем у нуклеарним енергетским постројењима, Ивана Поповић, 30.09.2013.
 • Експериментално испитивање преноса топлоте у плочастим размењивачима топлоте, Јована Анчуљ, 30.09.2013.
 • Експериментално испитивање преноса топлоте у размењивачима топлоте са цевним снопом и омотачем, Драган Митровић, 19.09.2013.
 • Пренос топлоте при струјању флуида у плочастим размењивачима топлоте, Славица Гајовић, 13.09.2013.
 • Моделовање термодинамичких особина бинарног система етил лактат+1,2-пропандиол, Милица Секулић, 13.07.2012.
 • Примена софтверског пакета UniSim Design на моделовање постројења нафтне индустрије за стриповање киселе воде, Александар Стојановић, 12.07.2012.
 • Примена CFD моделовања на анализу преноса топлоте при зрачењу, Иван Мема, 05.07.2012.
 • Примена CFD моделовања на проблем преноса топлоте при сагоревању гасовитог горива, Милан Михајловић, 30.06.2012.
 • Пренос топлоте при процесу испаравања флуида у плочастим размењивачима топлоте, Никола Видаковић, 06.03.2012.
 • Термохидраулички прорачун плочастог размењивача топлоте за грејање сирове нафте, Никола Златковић, 30.09.2011.
 • Експериментално одређивање густине, вискозности и индекса рефракције бинарног система n-бутил лактат +1-пропанол, Јелена Живановић, 27.09.2011.
 • Термодинамичка анализа бинарног система етил лактат+1,2-пропандиол, Љубица Стојановић, 16.09.2011.
 • Експериментално одређивање тремодинамичких особина бинарне течне смеше n-бутил лактат +1,2 пропандиол, Јелена Динић, 12.09.2011.

Основне студије

 • Примена софтверског пакета UniSim Design на моделовање одабраних процеса из индустријске праксе, Александар Бојковић, 13.07.2012.
 • Моделовање термодинамичких својстава бинарног система бутил лактат+1-пропанол, Кристина Јовановић, 18.06.2012.
 • Моделовање волуметријских својстава, индекса рефракције и вискозности смеша пиридина са алкохолима, Живка Крстић, 28.04.2011.
 • Експериментално одређивање густине, индекса рефракције и вискозности бинарне смеше 1-бутанол и PEG200, Светлана Путниковић, 31.03.2011.
 • Примена софтверског пакета UniSim Design на прорачун размењивача топлоте са цевним снопом и омотачем, Селена Кирјаковић, 04.10.2010.
 • Прорачун вискозности бинарних смеша неелектролита, Дивна Бајић, 07.10.2009.
 • Експериментално одређивање, предвиђање и корелисање вискозности бинарних система алкохол+алкан, Михал Ђуриш, 27.05.2009.