Навигација

проф. др Ивона Радовић

Редовни професор
Катедра за хемијско инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 28

011/3370429
011/3370523
011/3303783
локал783
Научна областХемијско инжењерство
Датум избора у звање 12. децембар 2018.

Област интересовања

 • термодинамика
 • хемијско-инжењерска термодинамика
 • равнотежа фаза (пара-течно, течно-течно, чврсто-течно)
 • термодинамичко моделовање
 • индустријске сушнице

Предмети

14МЕИП14МЕИП - Енергетска интеграција процеса
ББИ314ББИ314 - Термодинамика фазне равнотеже
ЗП22ЗП22 - Термодинамика
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
МХИП7МХИП7 - Сушење у процесној индустрији
ТЕТ22ТЕТ22 - Термодинамика са термотехником
ХФИ310ХФИ310 - Термодинамика фазне равнотеже
ХХП38ХХП38 - Хемијско инжењерска термодинамика

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Ali A. Abdussalam, Ivona Radović, Горица Иваниш и Mirjana Kijevčanin, High pressure densities and derived thermodynamic properties for the (n-heptane + n-octane + ethanol) ternary system, THE JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS, 109, 2017, pp. 91-99; http://dx.doi.org/10.1016/j.jct.2016.11.005
 2. Mohamed A. Aissa, Горица Иваниш, Ivona Radović и Mirjana Kijevčanin, Experimental Investigation and Modeling of Thermophysical Properties of Pure Methyl and Ethyl Esters at High Pressures, ENERGY & FUELS, 31, 7, 2017, pp. 7110-7122; 10.1021/acs.energyfuels.7b00561
 3. Danijela Soldatović, Jelena Vuksanović, Ивона Радовић и Mirjana Kijevčanin, Thermodynamic and spectroscopic interpretation of molecular interactions of nicotine + alcohol binary mixtures, THE JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS, 102, 2016, pp. 105-129
 4. Danijela Soldatović, Никола Грозданић, Zoran Višak, Ivona Radović и Mirjana Kijevčanin, Effects of solid poly (ethylene glycols) addition to the solutions of aniline/or N,N-dimethylaniline with water: experimental measurements and modeling, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 81, 2016, pp. 1-14; 10.2298/JSC160317058S
 5. Ali Abdussalam, Горица Иваниш, Ivona Radović и Mirjana Kijevčanin, Densities and derived thermodynamic properties for the (n-heptane plus n-octane), (n-heptane plus ethanol) and (n-octane plus ethanol) systems at high pressures, THE JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS, 100, 2016, pp. 89-99; 10.1016/j.jct.2016.04.014
 6. Горица Иваниш, Ивона Радовић, Vlada Veljković и Mirjana Kijevčanin, Thermodynamic properties of biodiesel and petro-diesel blends at high pressures and temperatures. Experimental and modeling, FUEL, 184, 2016, pp. 277-288; 10.1016/j.fuel.2015.10.050.
 7. Горица Иваниш, Ивона Радовић, Vlada Veljković и Мирјана Кијевчанин, Biodiesel density and derived thermodynamic properties at high pressures and moderate temperatures, FUEL, 165, 2016, pp. 244-251; 10.1016/j.fuel.2015.10.050
 8. Jelena Vuksanović, Ивона Радовић, Slobodan Šerbanović и Mirjana Kijevčanin, Experimental Investigation of Interactions and Thermodynamic Properties of Poly(ethylene glycol) 200​/400 + Dimethyl Adipate​/Dimethyl Phthalate Binary Mixtures, JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 60, 6, 2015, pp. 1910-1925
 9. Никола Грозданић, Danijela Soldatović, Slobodan Šerbanović, Ивона Радовић и Мирјана Кијевчанин, Cloud Point Phenomena in the (Aniline or N,N-Dimethylaniline + Water) Solutions, and Cosolvent Effects of Liquid Poly(ethylene glycol) Addition: Experimental Measurements and Modeling, JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 60, 2015, pp. 493-498; 10.1021/je500448j
 10. Горица Иваниш, Marija Lazarević, Ivona Radović и Mirjana Kijevčanin, Energy integration of nitric acid production using Pinch methodology, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 69, 2015, pp. 261-268; 10.2298/HEMIND140204039I.
 11. Горица Иваниш, Aleksandar Tasić, Ivona Radović, Bojan Djordjević, Slobodan Šerbanović и Mirjana Kijevčanin, Modeling of density and calculations of derived volumetric properties for n-hexane, toluene and dichloromethane at pressures 0.1–60 MPa and temperatures 288.15–413.15 K, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 80, 2015, pp. 1423-1433; 10.2298/JSC150318062I.
 12. Горица Иваниш, Aleksandar Tasić, Ivona Radović, Bojan Djordjević, Slobodan Šerbanović и Mirjana Kijevčanin, An apparatus proposed for density measurements in compressed liquid regions at pressures of 0.1–60 MPa and temperatures of 288.15–413.15 K, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 80, 2015, pp. 1073-1083; 10.2298/JSC141127026I.
 13. Tatjana Kaluđerović-Radoičić, Ivona Radović, Невенка Рајић и Жељко Грбавчић, Calculation and optimization of the copper (II) sulphate monohydrate from copper (II) sulphate pentahydrate production process in a fluidized bed dryer, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 69, 3, 2014, pp. 275-286
 14. Andjela Knezevic-Stevanovic, Jelena Smiljanić, Slobodan Šerbanović, Ивона Радовић и Mirjana Kijevčanin, Densities, refractive indices and viscosities of the binary mixtures of dimethyl phthalate or dimethyl adipate with tetrahydrofuran, JOURNAL OF SERBIAN SOCIETY FOR COMPUTATIONAL MECHANICS, 79, 1, 2014, pp. 77-87
 15. Vuk Spasojević, Bojan Djordjevic, Slobodan Šerbanović, Ивона Радовић и Mirjana Kijevčanin, Densities, Refractive Indices, Viscosities, and Spectroscopic Study of 1-​Amino-​2-​propanol + 1-​Butanol and + 2-​Butanol Solutions at (288.15 to 333.15) K, JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 59, 6, 2014, pp. 1817-1829
 16. Andjela Knezevic-Stevanovic, Ивона Радовић, Slobodan Šerbanović и Mirjana Kijevčanin, Densities, Viscosities, and Refractive Indices of the Ternary Mixture Dimethyl adipate + 2-​Butanone + 1-​Butanol at T = (288.15 to 323.15) K, JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 59, 12, 2014, pp. 4133-4150
 17. Емила Живковић, Дивна Мајсторовић, Ивона Радовић, Slobodan Šerbanović и Мирјана Кијевчанин, Volumetric and viscometric behavior of the binary systems ethyl lactate + 1,2-propanediol, + 1,3-propanediol, + tetrahydrofuran and + tetraethylene glycol dimethyl ether. New UNIFAC-VISCO and ASOG-VISCO parameters determination, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 373, 2014, pp. 1-19
 18. Alondra Torres Trueba, Ивона Радовић, John Zevenbergen, Maiike Kroon и Cor Peters, Kinetic Measurements and In situ Raman Spectroscopy Study of the Formation of TBAF Semi- Hydrates with Hydrogen and Carbon Dioxide, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 38, 2013, pp. 7326-7334
 19. Bojan Djordjevic, Mirjana Kijevčanin, Ивона Радовић, Slobodan Šerbanović и Aleksandar Tasić, Prediction of thermophysical and transport properties of ternary organic non-​electrolyte systems including water by polynomials, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 58, 11, 2013, pp. 2932-2951
 20. Jelena Vuksanović, Divna Majstorović, Gorica Ivaniš, Emila Živković, Ivona Radović, Slobodan Šerbanović и Mirjana Kijevčanin, Prediction of excess molar volumes of selected binary mixtures from refractive index data, JOURNAL OF THE SERBIAN CHEMICAL SOCIETY, 78, 2013, pp. 1-27
 21. Mirjana Kijevčanin, Emila Živković, Bojan Djordjević, Ivona Radović, Jovan Jovanović и Slobodan Šerbanović, Experimental determination and modeling of excess molar volumes, viscosities and refractive indices of the binary systems (pyridine + 1-propanol, +1,2-propanediol, +1,3-propanediol, and +glycerol). New UNIFAC-VISCO parameters determination, THE JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS, 56, 2013, pp. 49-56
 22. Јелена Вуксановић, Емила Живковић, Ивона Радовић, Bojan Djordjevic, Slobodan Šerbanović и Мирјана Кијевчанин, Experimental study and modelling of volumetric properties, viscosities and refractive indices of binary liquid mixtures benzene+PEG 200/PEG 400 and toluene+PEG 200/PEG 400, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 345, 2013, pp. 28-44
 23. Ивона Радовић, Alondra Torres Trueba, John Zevenbergen, Maiike Kroon и Cor Peters, Kinetics Measurements and In situ Raman Spectroscopy of Formation of Hydrogen-Tetrabutylammonium Bromide Semi-Hydrates, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 37, 2012, pp. 5790-5797
 24. Mirjana Kijevčanin, Ivona Radović, Slobodan Šerbanović, Emila Živković и Bojan Djordjević, Densities and Excess Molar Volumes of 2-Butanol + Cyclohexanamine + Heptane and 2-Butanol + n-Heptane at Temperatures between (288.15 and 323.15) K, JOURNAL OF CHEMICAL AND ENGINEERING DATA, 55, 2010, pp. 1739-1744
 25. Emila Živković, Mirjana Kijevčanin, Ivona Radović, Slobodan Šerbanović и Bojan Djordjević, Viscosity of the binary systems 2-methyl-2-propanol with n-alkanes at T=(303.15, 308.15, 313.15, 318.15 and 323.15)K: Prediction and correlation - New UNIFAC-VISCO interaction parameters, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 299, 2010, pp. 191-197
 26. Ivona Radović, Mirjana Kijevčanin, Emila Živković, Bojan Djordjević и Slobodan Šerbanović, Influence of chain length and degree of branching of alcohol + chlor benzene mixtures on determination and modeling of VLE by CEOS and CEOS/GE mixing rules, FLUID PHASE EQUILIBRIA, 263, 2008, pp. 205-213

Радови са скупова

 1. Danijela Soldatović, Никола Грозданић, Jelena Vuksanović, Ivona Radović и Mirjana Kijevčanin, Densities, Viscosities and Refractive Indices of Binary System of N, N-dimethylaniline with 1-butyl-3-methylimidalolium triflate at (288.15 to 333.15) K and Atmospheric Pressure, 53. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, 2016, Zbornik radova, pp. 58-62
 2. Горица Иваниш, Ивона Радовић, Vlada Veljković и Мирјана Кијевчанин, Thermodynamic and Transport Properties of Biodiesel and Petro-diesel Mixtures at High Pressures and Temperatures, 14th International Conference on Properties and Phase Equilibria for Products and Process Design, 2016, Proceedings of 14th International Conference on Properties and Phase Equilibria for Products and Process
 3. Mohamed Aissa, Горица Иваниш, Ivona Radović и Mirjana Kijevčanin, Experimental measurement of volumetric, transport, ultrasonic and refractive index properties of binary mixtures (ethyl oleate + n-hexadecane) at different temperatures and atmospheric pressure, 53. savetovanje Srpskog hemijskog društva, 2016, Zbornik radova sa 53. savetovanja Srpskog hemijskog društva, pp. 39-42
 4. Danijela Soldatović, Никола Грозданић, Ivona Radović, Mirjana Kijevčanin и Zoran Višak, Liquid liquid equilibria measurements of binary and pseudo binary systems of Aniline or N,N-Dimethylaniline + Water Solutions and Effects of Solid Poly (ethylene glycols) as Cosolvent, 52. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, 2015, Zbornik radova, pp. 39-42
 5. Ali Abdussalam, Горица Иваниш, Ивона Радовић и Мирјана Кијевчанин, High pressure densities of n-alkane+alcohol systems, V International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2015 (IIZS 2015), 2015, Zbornik radova sa V International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2015, pp. 335-340
 6. Горица Иваниш, Ali Abdussalam, Ahmed Suliman, Ивона Радовић и Мирјана Кијевчанин, Density of biodiesels from sunflower oil at high pressures, 52. savetovanje Srpskog hemijskog društva, 2015, Zbornik radova sa 52. savetovanja Srpskog hemijskog društva, pp. 47-51
 7. Горица Иваниш, Ivona Radović и Mirjana Kijevčanin, Densities of biodiesel and petro-diesel mixtures at high pressures, Treća konferencija mladih hemičara Srbije, 2015, Kratki izvodi radova sa Treće konferencije mladih hemičara Srbije, pp. 100-100
 8. Никола Грозданић, Danijela Soldatović, Jelena Vuksanović, Ivona Radović, Slobodan Šerbanović и Mirjana Kijevčanin, Ispitivanje ravnoteže čvrsto-tečno PEG 2000 i PEG 35000 u rastvoru anilina i N,N dimetilanilina, 51. Savetovanje Srpskog hemijskog društva, 2014, Zbornik radova, pp. 24-27
 9. Ali Abdussalam, Горица Иваниш, Sofija Karić, Aleksandar Tasić, Ивона Радовић и Мирјана Кијевчанин, Merenje gustine etanola, n-heptana i njihovih smeša na visokim temperaturama i pritiscima, 51. savetovanje Srpskog hemijskog društva, 2014, Zbornik radova sa 51. savetovanja Srpskog hemijskog društva, pp. 28-32
 10. Sofija Miškov, Горица Иваниш, Marija Lazarević, Ивона Радовић и Мирјана Кијевчанин, Energy integration of nitic acid synthesis process using HINT, III International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2013 (IIZS 2013), 2013, Zbornik radova sa III International Conference Industrial Engineering and Environmental Protection 2013, pp. 370-375
 11. Ali Abdussalam, Горица Иваниш, Никола Грозданић, Aleksandar Tasić, Ивона Радовић и Мирјана Кијевчанин, High pressure density: experimental measurement and modeling, 8th International Conference of the Chemical Societies of the South-East European Countries, 2013
 12. Alondra Torres Trueba, Ивона Радовић, John Zevenbergen, Maiike Kroon и Cor Peters, Peters, Hydrogen storage in TBAB and TBAF semi-clathrate hydrates: kinetics and evolution of hydrate-phase composition by in situ Raman spectroscopy, ACTS Symposium (TransACTS), 2012, Proceedings of the ACTS Symposium (TransACTS)
 13. Alondra Torres Trueba, Ивона Радовић, John Zevenbergen, Maiike Kroon и Cor Peters, Hydrogen storage in tetra n-butyl amonium bromide semi-clathrate hydrates: kinetics and evolution of hydrate phase composition by in situ Raman spectroscopy, 6th International Symposium Hydrogen & Energy, 2012, Proceedings of the 6th International Symposium Hydrogen & Energy
 14. Alondra Torres Trueba, Ивона Радовић, John Zevenbergen, Maiike Kroon и Cor Peters, Hydrogen storage and carbon dioxide sequestration in TBAF semi-clathrate hydrates: Kinetics and evolution of hydrate-phase composition by in situ Raman spectroscopy, ESAT 2012, 2012, Proceedings of the 26th European Symposium on Applied Thermodynamics (ESAT 2012)
 15. Alondra Torres Trueba, Ивона Радовић, John Zevenbergen, Maiike Kroon и Cor Peters, Hydrogen storage and Carbon Dioxide sequestration in TBAF Semi-Clathrate Hydrates: Kinetics and Evolution of Hydrate-Phase Composition by in situ Raman Spectroscopy, 12th AIChE Annual Meeting, 2012, Proceedings of the 12th AIChE Annual Meeting
 16. Alondra Torres Trueba, Ивона Радовић, John Zevenbergen, Maiike Kroon и Cor Peters, Hydrogen semi-clathrate hydrate formation from TBAB aqueous solutions: kinetics and evolution of hydrate-phase composition by in situ Raman spectroscopy, Netherlands Process Technology Meeting (NPS-11), 2011, Proceedings of the Netherlands Process Technology Meeting (NPS-11)
 17. Никола Грозданић, Emila Živković, Jovan Jovanović, Mirjana Kijevčanin, Ivona Radović, Slobodan Šerbanović и Mihal Đuriš, Odredjivanje viskoznosti binarnih smesa 2-butanol+oktan i 2-metil-2-propanol+oktan, XLVIII savetovanje Srpskog hemijskog društva, 2010, Zbornik radova, pp. 112-115
 18. Ивона Радовић, Prediction of Excess Molar Volumes from Experimental Refractive Indices of Organic Mixtures, Conference of SSCHE, 2007, Proceedings of 34th Conference of SSCHE
 19. Ивона Радовић, Мирјана Кијевчанин, Slobodan Šerbanović, Aleksandar Tasić и Bojan Djordjevic, Volumetric properties of the alkanol + cyclohexylamine binary systems: experimental data and correlation by cubic equation of state, ICOSECS Conference, 2006, Proceedings of the 5th ICOSECS Conference

Остали радови

 1. Ивона Радовић, Мирјана Кијевчанин, Sofija Miškov, Jasna Stajić-Trošić и Aleksandar Grujić, Novi ekološki katalizator za proizvodnju biodizela dobijen tretmanom biootpada, 2015
 2. Mirjana Kijevčanin, Slobodan Šerbanović, Ivona Radović, Aleksandar Tasić, Горица Иваниш, Jovana Ilić, Jasna Stajić-Trošić, Mirko Stijepović и Aleksandar Grujić, Postrojenje za određivanje gustine fluida na visokim pritiscima i temperaturama, 2014

Књиге

 1. Bojan Djordjević, Мирјана Кијевчанин, Ивона Радовић и Slobodan Šerbanović, Hemijsko-inženjerska termodinamika, уџбеник, Tehnološko-metalurški fakultet, 2013, 346; ISBN 978-86-7401-310-6

Шири списак радова

Руковођење научним пројектима

Иновациони пројекат, Производња катализатора из љуске кокошијег јајета и његова примена на добијање биодизела из рециклираних биљних уља, ИП-38, 2014

Учешће у научним пројектима

 • Нови индустријски и еколошки аспекти примене хемијске термодинамике на унапређење хемијских процеса са вишефазним и вишекомпонентним системима, Пројекат бр. ОИ 172063 у оквиру програма основних истраживања Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије, 2011-
 • Примена хемијске термодинамике у феноменима преноса вишефазних вишекомпонентних система, Пројекат бр. 142064 у оквиру програма основних истраживања Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије, 2006-2010.
 • Примена хемијске термодинамике у феноменима преноса Пројекат бр. 1891 у оквиру програма основних истраживања Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије, 2001-2005.
 • Novel Efficient Solid Storage for H2 (NESSHY), European Commission 6th Framework Programme for Research (FP6), 2009-2010.
 • Training and Research for Academic Newcomers - TRAIN, Пројекат за Универзитет у Београду финансиран од стране фондације Baudouin, предавач од 2014

Учешће у стручним пројектима

 • Мирјана Кијевчанин, Татјана Калуђеровић Радоичић, Ивона Радовић, Бојана Вукадиновић, Студија о процени утицаја на животну средину за ко-спаљивање месног коштаног брашна у постројењу за сагоревање биомасе, ИЦ ТМФ-Хипол Оџаци, 2016.
 • Мирјана Кијевчанин, Љубинка Рајаковић, Ивона Радовић, Татјана Калуђеровић Радоичић, Владана Рајаковић-Огњановић, Замена система за производњу ДЕМИ и ДЕКА воде у ТЕ Морава, Идејни пројекат, ИЦ ТМФ-ТЕ Морава, 2016
 • Студија изводљивости за повећање енергетске ефикасности система за производњу, дистрибуцију и потрошњу водене паре и кондензата у Рафинерији нафте Панчево, ИК консалтинг - ТМФ, Београд, 2013
 • Енергија у Србији 2010, Министарство за инфраструктуру и енергетику Републике Србије, Београд 2011., број страна: 82 (ISSN: 2217-8120).
 • Реконструкција постројења за хидротритинг LCGH, S-2400. Заштита конвективне зоне пећи BA-2402 и производња паре ниског притиска, Пројекат за Рафинерију нафте Панчево, Машинопројект - ТМФ, Београд, 2002
 • Реконструкција погона вакуум дестилације: термичка и хидродинамичка провера ваздушних хладњака са "комбинованог" постројења EC-3101е,ф,г, и припадајућих вентилатора, Пројекат за Рафинерију нафте Панчево, Машинопројект - ТМФ, Београд, 2001.
 • Реконструкција секције за атмосферску дестилацију нафте на постројењу S-100 у НИС-РНП", Пројекат за Рафинерију нафте Панчево, Глобал - ТМФ, Београд, 2000

Патенти и техничка решења

 • М. Кијевчанин, С. Шербановић, И. Радовић, А. Тасић, Г. Иваниш, Ј. Илић, Ј. Стајић-Трошић, М. Стијеповић, А. Грујић, Постројење за одређивање густине флуида на високим притисцима и температурама, Техничка и развојна решења - Ново лабораторијско постројење, ППТ Наменска, Трстеник, 2014.
 • И. Радовић, М. Кијевчанин, С. Мишков, Ј. Стајић-Трошић, А. Грујић, Нови еколошки катализатор за производњу биодизела добијен третманом биоотпада, Техничко решење, 2015

Менторство

Докторске академске студије

 • Oдрeђивaњe рaвнoтeжних и тeрмoдинaмичких пaрaмeтaрa нoвe гeнeрaциje зeлeних рaствaрaчa у циљу индустриjскe примeнe, Јелена Вуксановић, 16.12.2016.

Мастер академске студије

 • Термодинамичка својства смеша терпена и хлороформа на атмосферском притиску и температурама до 50°C, Бојана Крупеж, 30.09.2020.
 • Преглед постројења за стриповање киселе воде и постројења за регенерацију амина и симулација дела постројења у програмском пакету Aspen Plus, Невена Дабовић, 30.09.2020.
 • Унапређење термофизичких и транспортних својстава етилен гликола као медијума за пренос топлоте, Милица Манојловић, 29.09.2020.
 • Термофизички параметри смеша етилен гликола са водом или кофеином на атмосферском и притисцима до 60 MPa, Оливера Глишовић, 23.09.2020.
 • Волуметријска својства смеше етил лаурат + n-бутанол на температурама до 140°C и притисцима до 60 MPa, Исидора Бојић, 18.09.2019.
 • Одређивање термодинамичких својстава смеше n-хептан + n-октан + толуен на притисцима до 40 MPa, Милица Вуковић, 28.09.2018.
 • Моделовање својстава чистих компонената и смеша коришћењем термодинамичких модела и Gaussian програмског пакета, Емилија Марић, 06.07.2018.
 • Замена постојећих расхладних флуида угљен-диоксидом у индустрији производње сладоледа и замрзнуте хране, Душан Мијатовић, 30.09.2016.
 • Мерење термодинамичких и транспортних својстава смеша поли(пропилен гликола) и аромата на атмосферском притиску, Милкица Јовичић, 30.09.2016.
 • Експериментално одређивање и моделовање густина и допунских запремина смеша диметиладипата и тетрахидрофурана са алкохолима на притисцима до 30 MPa, Слађан Јовичић, 30.09.2016.
 • Равнотежа течност-течност еутектичких смеша на бази холин хлорида, Тијана Живковић, 30.09.2014.
 • Успостављање модела за прорачун индустријске ротационе сушнице, Ксенија Живанов, 16.07.2014.
 • Еутектичке смеше као екстракциони медијум за раздвајање компонената азеотропа, Дијана Димитријевић, 07.07.2014.
 • Испитивање термофизичких параметара отпада прехрамбене индустрије и могућност њихове примене као хетерогених катализатора у производњи биодизела, Софија Мишков, 03.03.2014.
 • Оптимизација процеса ферментације беланца и материјално и енергетско билансирање индустријског ферментора и спреј сушнице, Милана Пикула, 28.10.2013.
 • Прорачун ротационих сушница и анализа енергетске ефикасности постројења за сушење бакар(II)-сулфат-пентахидрата, Слободанка Столић, 30.09.2013.
 • Прорачун сушница у флуидизованом слоју намењених добијању бакар(II)-сулфат-монохидрата из бакар(II)-сулфат-пентахидрата, Марија Ивановић, 11.07.2013.
 • Испитивање утицаја температуре на густину, вискозност и индекс рефракције бинарних система поли(етилен гликол) диакрилата и алкохола, Мина Волић, 28.09.2012.
 • Експериментално одређивање термодинамичких и транспортних својстава бинарних система N-метил-2-пиролидона и алкохола, Наташа Милићевић, 28.09.2012.
 • Прорачун сушница и анализа ефикасности постројења за добијање електричне енергије коришћењем кокошијег стајњака као биомасе, Милица Јовичић, 27.09.2012.
 • Експериментално одређивање и моделовање вискозности тернерног система диметиладипат+тетрахидрофуран+2-бутанол, Марија Лазаревић, 11.05.2012.
 • Успостављање методологије за калибрацију густиномера DMA HP на високим притисцима, Лазар Драшковић, 12.12.2011.

Основне академске студије

 • Анализа технологија и потенцијала за производњу биогорива и биотечности у транспортном сектору, Димитрије Ивезић, 30.12.2020.
 • Термодинамичка својства течне смеше лимонена и етанола, Нина Новаковић, 30.12.2020.
 • Моделовање густина трокомпонентне смеше n-хептан + n-октан + толуен на високим притисцима, Ивана Даничић, 30.09.2020.
 • Примена Prigogine-Flory-Patterson модела на корелисање неидеалног понашања двокомпонентних система, Дуња Стефановић, 30.09.2020.
 • Термодинамичка својства течне смеше цитрала и етанола, Андријана Маројевић, 25.09.2020.
 • Примена молекулске динамике на моделовање смеша алкохола и угљоводоника, Јана Вујадиновић, 17.07.2020.
 • Одређивање густине еутектичке смеше додеканске и октанске киселине на притисцима до 60 MPa, Катарина Ђоковић, 30.09.2019.
 • Процесни приступ са анализом ризика производње азот-субоксида, Милица Манојловић, 09.09.2019.
 • Одређивање изведених термодинамичких параметара смеша n-хептан + толуен и n-октан + толуен из експеримнталних података густина на високом притиску, Невена Дабовић, 28.09.2018.
 • Моделовање густина на високом притиску коришћењем Таитове једначине базиране на флуктуационој теорији, Виктор Милић, 30.08.2018.
 • Волуметријска својства смеше 1-бутанол + етил бутират на високим притисцима, Светлана Степанић, 09.07.2018.
 • Експериментално одређивање и моделовање термодинамичких и транспортних својстава смеша поли(пропилен гликола) и m-ксилена на атмосферском притиску, Исидора Бојић, 12.07.2017.
 • Испитивање утицаја воде на екстракциону ефикасност еутектичке смеше при сепарацији азеотропа хексан + етанол, Милица Вуковић, 20.12.2016.
 • Експериментално одређивање и моделовање равнотежних течно-течно података еутектичких смеша на бази холин хлорида и 1,2-пропандиола, Милица Николић, 26.09.2016.
 • Експериментално одређивање волуметријских и транспортних својстава смеша поли(пропилен гликола) и m-ксилена, Емилија Марић, 22.09.2016.
 • Експериментално одређивање и моделовање густина смеша дизел + биодизел на притисцима до 60 MPa, Анђелина Лазић, 15.09.2016.
 • Експериментално одређивање и моделовање густина смеша толуен + n-октан на високим притисцима, Срђан Боровина, 30.09.2015.
 • Примена отпада прехрамбене индустрије у хетерогено катализованој производњи биодизела, Слађан Јовичић, 04.09.2015.
 • Равнотежа чврсто-течност бинарних система малонске и јабучне киселине са (S)-(-)-етил лактатом, Тијана Живковић, 30.09.2013.
 • Равнотежа течност-течност водених раствора диметил анилина и поли(етилен гликола), Дијана Димитријевић, 30.09.2013.
 • Примена Flory-Prigogine-Patterson модела на прорачун допунских моларних запремина бинарних система, Марина Ђуриш, 01.03.2013.
 • Моделовање индекса рефракције и допунских моларних запремина бинарних смеша n-метил-2-пиролидона и поли(етилен гликол) диакрилата са алкохолима, Александра Вулић, 28.09.2012.
 • Анализа енергетске ефикасности водоника као горива у односу на постојеће изворе енергије, Небојша Корица, 09.09.2010.

Основне студије

 • Анализа енергетске ефикасности материјала погодних за складиштење и транспорт водоника као горива, Лазар Драшковић, 07.10.2010.

Усавршавања

Пост-докторско усавршавање на Универзитету за технологију Делфт, Холандија, 2009-2010.