Навигација

проф. др Татјана Калуђеровић Радоичић

Редовни професор
Катедра за хемијско инжењерство

ТМФ - велика зграда, канцеларија 32

локал608
011/3370-424
Научна областХемијско инжењерство
Датум избора у звање 14. април 2021.

Предмети

14Д11914Д119 - Вишефазни системи
14МЗХ814МЗХ8 - Вишефазни системи
22Д9822Д98 - Вишефазни системи
22МВФС22МВФС - Вишефазни системи
ЗП33ЗП33 - Механичке операције
ЗП44ЗП44 - Стручна пракса
ХХП311ХХП311 - Основе вишефазних система
ХХП48ХХП48 - Пројектовање уређаја у хемијској индустрији

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Tatjana Kaluđerović-Radoičić, Ivona Radović, Невенка Рајић и Жељко Грбавчић, Calculation and optimization of the copper (II) sulphate monohydrate from copper (II) sulphate pentahydrate production process in a fluidized bed dryer, HEMIJSKA INDUSTRIJA, 69, 3, 2014, pp. 275-286

Менторство

Мастер академске студије

 • Пројектовање и оптимизација скрубера са пакованим слојем за уклањање амонијака из отпадних гасова, Марија Тулејић, 30.09.2022.
 • Нумеричка анализа и оптимизација процесних параметара гранулације у флуидизованом слоју у производњи фармацеутског производа Rapten duo применом неуронских мрежа, Данијела Бабовић, 24.09.2021.
 • Испитивање утицаја својстава дисперзних материјала на степен задржавања у континуалној сушници са флуидизованим слојем инертних честица, Ања Стевановић, 10.09.2021.
 • Анализа уклањања угљен-диоксида из отпадних гасова постројења за сагоревање и процесне индустрије применом адсорпционих техника, Анђела Недељковић, 30.09.2020.
 • Експериментално испитивање динамике сушења суспензије натријум-хидрогенкарбоната (NaHCO<sub>3</sub>) у флуидизованом слоју инертних честица, Анђела Лилић, 03.09.2020.
 • Анализа уклањања загађујућих материја из индустријских отпадних гасова поступком апсорпције са становишта ефикасности процеса, Радмила Живановић, 30.09.2019.
 • Прорачун и оптимизација лабораторијског фотокаталитичког соларног колектора за пречишћавање органских нечистоћа из отпадних вода, Сања Јовановић, 25.09.2019.
 • Експериментално испитивање динамике сушења суспензија у флуидизованом слоју инертних честица, Мина Маринковић, 17.09.2019.
 • Упоредна анализа континуалних и шаржних система за гранулацију прахова у флуидизованом слоју са аспекта ефикасности процеса, Данијела Ђоровић, 17.09.2019.
 • Експериментално испитивање динамике гранулације у флуидизованом слоју коришћењем везивног средства различитих концентрација, Катарина Јоксимовић, 31.05.2019.
 • Испитивање фреквенције судара честица у флуидизованом слоју гас-честице мерењем интензитета звука, Јелисавета Младеновић, 28.09.2018.
 • Оптимизација дела постројења за уклањање киселих гасова у петрохемијској индустрији, Лидија Нојевић, 30.09.2016.
 • Испитивање фреквенције судара честица у флуидизованом слоју течност-честице мерењем интензитета, Марко Станковић, 29.09.2016.
 • Карактеризација честица филтрационог песка скенирањем узорака при различитим резолуцијама, Тања Гагић, 30.09.2014.
 • Моделовање скрубера-хладњака у трофазном флуидизованом слоју, Данка Ћоровић, 10.07.2014.
 • Примена варијационог рачуна на експанзију полидисперзних смеша песка, Љубиша Гавриловић, 09.05.2014.
 • Сегрегација у флуидизованом слоју полидисперзних смеша песка, Ермин Реџепагић, 30.09.2013.
 • Испитивање могућности повећања енергетске ефикасности директне сушнице за сушење житарица, Селена Станковић, 26.09.2013.

Основне академске студије

 • Експериментално испитивање падова притиска и протока честица у фонтанско-флуидизованом слоју, Теодора Станчић, 30.09.2022.
 • Експериментално испитивање и математичко моделовање протока честица у модификованом фонтанско-флуидизованом слоју, Андријана Вишњић, 30.09.2022.
 • Експериментално испитивање и математичко моделовање флуидодинамике фонтанско-флуидизованог слоја, Јелена Весковић, 27.09.2022.
 • Експериментално испитивање и оптимизација параметара процеса гранулације мокрим поступком у флуидизованом слоју, Виолета Пиљојчић, 26.09.2022.
 • Оптимизација мешања у реактору за извођење егзотермне реакције другог реда коришћењем Visimix софтвера, Теодора Милановић, 16.09.2022.
 • Испитивање и оптимизација параметара процеса филтрације у постројењу за производњу питке воде "Mакиш 2", Кристина Новаковић, 06.07.2022.
 • Експериментално испитивање степена задржавања калцијум-карбоната у сушници са флуидизованим слојем инертних честица, Маја Мадић, 28.02.2022.
 • Експериментално испитивање утицаја промене концентрације везивног средства на гранулацију смеша у флуидизованом слоју, Јована Милекић, 30.09.2021.
 • Анализа и оптимизација рада размењивача топлоте за хлађење азот-субоксида, Ана Шуберт, 30.09.2021.
 • Испитивање утицаја температуре и величине честица на сушење калцијум-карбоната у флуидизованом слоју, Марија Тулејић, 29.09.2021.
 • Експериментално испитивање утицаја промене концентрације везивног средства на гранулацију калцијум карбоната, Наталија Јовичић, 30.09.2020.
 • Пројектовање и оптимизација система за мешање у реактору гас-течност коришћењем Visimix софтверског пакета, Андријана Пешић, 30.09.2020.
 • Преглед и анализа технологија уклањања угљен-диоксида из отпадних гасова постројења за сагоревање и процесне индустрије, Алекса Ојданић, 30.09.2020.
 • Пројектовање и оптимизација система за мешање за процес емулзификације коришћењем Visimix софтверског пакета, Мина Зарић, 30.09.2020.
 • Анализа зависности брзине растварања прашкасте чврсте супстанце од пројектних параметара система за мешање, Тамара Јечменица, 30.09.2020.
 • Експериментално одређивање утицаја процесних параметара на гранулацију калцијум карбоната у флуидизованом слоју, Данијела Бабовић, 24.09.2020.
 • Оптимизација парметара сушења раствора бакар-сулфата у флуидизованом слоју инертних честица и испитивање утицаја температуре сушења на перформансе пороцеса, Бојана Крупеж, 30.09.2019.
 • Испитивање утицаја температуре на процес сушења отпадног муља у флуидизованом слоју инертних честица, Анђела Лилић, 26.09.2019.
 • Испитивање утицаја улазне температуре ваздуха на параметре сушења раствора бакар-сулфата у флуидизованом слоју инертних честица, Оливера Глишовић, 16.09.2019.
 • Испитивање утицаја промене температуре на квалитет процеса агломерације прахова, Сања Јовановић, 28.09.2018.
 • Испитивање утицаја промене концентрације везива на квалитет процеса агломерације прахова, Мина Маринковић, 28.09.2018.
 • Експериментално испитивање динамике гранулације у флуидизованом слоју, Катарина Асановић, 11.07.2018.
 • Оптимизација мокрог поступка гранулације прашкастих материјала у флуидизованом слоју, Радмила Живановић, 11.07.2018.
 • Експериментално испитивање гранулације смеша у флуидизованом слоју - утицај концентрације компонената на квалитет гранула, Тамара Миличић, 09.07.2018.
 • Испитивање утицаја концентрације везива и температуре на квалитет гранулације у флуидизованом слоју, Данијела Ђоровић, 28.02.2018.
 • Експериментално испитивање гранулације у флуидизованом слоју - утицај врсте везивног средства на квалитет гранула, Катарина Јоксимовић, 30.09.2017.
 • Мерење интензитета судара честица у дводимензионалном партикулативно флуидизованом слоју и одређивање оптималне порозности слоја, Бранислав Јокић, 16.08.2017.
 • Испитивање хидродинамичких параметара флуидизованог слоја течност-честице мерењем интензитета звука, Јелисавета Младеновић, 24.02.2017.
 • Одређивање оптималне резолуције скенирања и параметара обраде слике при карактеризацији смеша честица, Александра Новаковић, 30.09.2016.
 • Експериментално одређивање оптималне порозности партикулативно флуидизованог слоја мерењем интензитета звука, Кристина Бакоч, 30.09.2016.
 • Испитивање утицаја параметара скенирања и обраде слике на карактеризацију честица у програмским пакетима ImageJ и SigmaScanPro, Јована Милановић, 30.09.2016.
 • Експериментално одређивање оптималне порозности флуидизованог слоја у цилиндричној колони мерењем интензитета звука, Саша Соврлић, 28.09.2016.
 • Симулација колона за производњу n-бутана и изо-бутана постројења за прераду природног гаса, Дуња Димитријевић, 30.09.2015.
 • Експериментално испитивање утицаја параметара скенирања и обраде слике на карактеризацију честица филтрационог песка, Марко Станковић, 30.09.2015.
 • Експериментално мерење параметара сушења NPK ђубрива, Александра Димитријевић, 29.09.2015.
 • Симулација депропанизер колоне постројења за прераду природног гаса коришћењем софтверског пакета Design II, Снежана Алексић, 25.09.2015.
 • Анализа осетљивости варијационог модела експанзије флуидизованих слојева сферичних честица и несферичних честица, Стефан Бошковић, 11.09.2015.
 • Експериментално одређивање пада притиска у пакованом слоју крупних сферичних честица, Дуња Симић, 30.09.2014.
 • Експериментална верификација Ергунове једначине за предвиђање пада притиска у пакованом слоју ситних честица, Милош Стојановић, 25.08.2014.
 • Анализа и оптимизација рада ротационе сушнице за сушење вештачких ђубрива, Милица Живковић, 01.04.2014.
 • Оптимизација процеса вишестепене компресије угљоводоничних гасова у петрохемијској индустрији, Лидија Нојевић, 28.02.2014.
 • Експериментално испитивање и провера модела за предвиђање експанзије смеша филтрационог песка, Сузана Топаловић, 30.09.2013.
 • Прорачун и оптимизација рада вакуум за филтрацију CaCO<sub>3</sub>, Тања Гагић, 30.09.2013.
 • Експериментално одређивање коефицијената подужног трења и месних отпора при струјању флуида кроз цевну мрежу, Катарина Бањаи, 11.07.2013.

Основне студије

 • Експериментално испитивање и математичко моделовање процеса мешања коришћењем Visimix софтверског пакета, Светлана Ђоковић, 04.03.2016.
 • Испитивање различитих режима рада рекуператора топлоте, Невена Кривокапић, 19.10.2012.