Навигација

МХИП7 - Сушење у процесној индустрији

Спецификација предмета
НазивСушење у процесној индустрији
АкронимМХИП7
Студијски програмХемијско инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ4.0Статус предметаизборни предмет
  Условљност другим предметом-Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаСавладавање физичких, термодинамичких, кинетичких и технолошких основа за термичко сушење влажног материјала и пројектовање конвективних сушница. Кинетика и динамика процеса усмерена је на производе следећих индустрија: хемијске, текстилне, фармацеутске, индустрије папира, графичког инжењерства, прехрамбену, грађевинског материјала, пољопривредних производа и других влажних материјала.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти се упознају са операцијом термичког сушења влажног материјала: кинетиком сушења, билансом масе и енергије током сушења материјала, као и основама технолошког пројектовања конвективних сушница.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеI СУШЕЊЕ ВЛАЖНОГ МАТЕРИЈАЛА. Операције термичког сушења влажног материјала. Агенси за сушење. Влага и влажан материјал. Методе одређивања влажности материјала. ; II КИНЕТИКА ТЕРМИЧКОГ СУШЕЊА. Погонске силе и отпори при термичком сушењу. Брзина термичког сушења. Основна једначина термичког сушења. Период константне и опадајуће брзине сушења. ; III ПРОСТИРАЊЕ ТОПЛОТЕ, ПРЕНОШЕЊЕ ВЛАГЕ ПРИ СУШЕЊУ МАТЕРИЈАЛА. Појаве при доминацији спољашњих и унутрашњих отпора. Примена теорије сличности. ; IV ТЕРМОДИНАМИКА КОНВЕКТИВНОГ СУШЕЊА. Биланси масе и енергије током конвективног сушења влажног материјала. Теоријска и стварна конвективна сушница. ; V СУШЕЊЕ НЕЗАСИЋЕНИМ ВЛАЖНИМ ВАЗДУХОМ. Термодинамичке величине стања влажног ваздуха. Дијаграм влажног ваздуха. Промене стања влажног ваздуха при раду конвективне сушнице. ; VI ТЕРМИЧКО СУШЕЊЕ. Методе термичког сушења. Припреме за термичко сушење и за избор сушења. Агрегатно стање влажног материјала. ; VII ТЕХНОЛОШКЕ ОСНОВЕ ПРОЈЕКТОВАЊА КОНВЕКТИВНИХ СУШНИЦА. Ротационе сушнице. Сушнице са покретном траком. Сушнице са флуидизовањем влажног материјала. Пнеуматске сушнице. Сушнице са распршавањем влажног материјала. Енергeтска и ексергетска ефикасност термичког сушења. ; ;
  Садржај практичне наставеРачунарске симулације и семинарски радови који прате теоријску наставу.
  Литература
  1. V. Valent “Sušenje u procesnoj industriji“, TMF, Beograd, 2001.
  2. B. Djordjević, V. Valent, S. Šerbanović, M. Kijevčanin “Termodinamika”, TMF, Beograd, 2012.
  3. Референтна литература:
  4. A. S. Mujumdar, (Ed.) “Handbook of Industrial Drying“, 3rd edition, Taylor & Francis, New York, 2006.
  5. T. Kudra, A. S. Mujumdar, “Advanced Drying Technologies “, Marcel Dekker, New York, 2002.
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  310
  Методе извођења наставеПредавања и рачунске вежбе.
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавањаПисмени испит30
  Практична наставаУсмени испит
  Пројекти
  Колоквијуми
  Семинари50