Navigation

Address book

Addresses of people who are not employed by the TMF
PrefixNameSurnameTitle/Work positionDepartmente-mailPhonenastavnici_saradnicizaposleni_tiplatinica
JovanaAndrićReferent za studentske posloveSlužba za nastavno-studentska pitanjastudentska@tmf.bg.ac.rs011/3303604nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Jovana Andric
BiljanaAntonijevićReferent finansijske operative - likvidatorSlužba za finansijsko-materijalno poslovanjebiljanaant@tmf.bg.ac.rs011/3303622nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Biljana Antonijevic
VladimirAranđelovićSekretar fakultetaSlužba za opšte poslovevarandjelovic@tmf.bg.ac.rs011/3370468nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Vladimir Arandjelovic
prof. drKoviljkaAsanovićvanredni profesorKatedra za tekstilno inženjerstvokoka@tmf.bg.ac.rs011/3303625nastavno_osobljenastavnikprof. dr Koviljka Asanovic
GoranBabićStakloduvačSlužba za tehničke poslove011/3303656nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Goran Babic
prof. drJelenaBajatredovni profesorKatedra za fizičku hemiju i elektrohemijujela@tmf.bg.ac.rs011/3303694nastavno_osobljenastavnikprof. dr Jelena Bajat
masterDraganaBarjaktarevićistrazivac saradnikKatedra za opšte tehničke naukedbarjaktarevic@tmf.bg.ac.rsnastavno_osobljesaradnikmaster Dragana Barjaktarevic
prof. drDejanBezbradicaredovni profesorKatedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologijudbez@tmf.bg.ac.rs011/3303727nastavno_osobljenastavnikprof. dr Dejan Bezbradica
drAleksandraBogdanovićnaucni saradnikKatedra za organsku hemijuabogdanovic@tmf.bg.ac.rsnastavno_osobljesaradnikdr Aleksandra Bogdanovic
VioletaBojovićRadnik na održavanju čistoćeSlužba za tehničke poslove011/3303800nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Violeta Bojovic
prof. drNevenkaBošković-Vragolovićredovni profesorKatedra za hemijsko inženjerstvonevenka@tmf.bg.ac.rs011/3303854nastavno_osobljenastavnikprof. dr Nevenka Boskovic-Vragolovic
DejanBrankovŠef službe za održavanje računarske mrežeSlužba za održavanje računarske mrežesupport@tmf.bg.ac.rs011/3303691nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Dejan Brankov
doc. drDanicaBrzićdocentKatedra za hemijsko inženjerstvodanica@tmf.bg.ac.rs011/3303768nastavno_osobljenastavnikdoc. dr Danica Brzic
ĐurđaBrkićHemijski tehničarKatedra za opštu i neorgansku hemiju011/3303802nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Djurdja Brkic
prof. drBrankoBugarskiredovni profesorKatedra za hemijsko inženjerstvobranko@tmf.bg.ac.rs011/3370472nastavno_osobljenastavnikprof. dr Branko Bugarski
NikolaBukvićAdministrator informacionih sistema i tehnologijaSlužba za održavanje računarske mreženenastavno_osobljenenastavno_osoblje Nikola Bukvic
drMajaBulatovićnaucni saradnikKatedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologijumbulatovic@tmf.bg.ac.rs011/3303735nastavno_osobljesaradnikdr Maja Bulatovic
prof. drNatašaValentićvanredni profesorKatedra za organsku hemijunaca@tmf.bg.ac.rs011/3303671nastavno_osobljenastavnikprof. dr Natasa Valentic
TatjanaVargaHemijski tehničarKatedra za organsku hemiju011/3303716nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Tatjana Varga
UrošVasićŠef računovodstvaSlužba za finansijsko-materijalno poslovanjeuvasic@tmf.bg.ac.rs011/3370468nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Uros Vasic
doc. drĐorđeVeljovićdocentKatedra za neorgansku hemijsku tehnologijudjveljovic@tmf.bg.ac.rs011/3303720nastavno_osobljenastavnikdoc. dr Djordje Veljovic
as. masterJelenaVicanovićasistentKatedra za matematičke naukevicanovic.jelena@gmail.com011/3370415nastavno_osobljesaradnikas. master Jelena Vicanovic
prof. drTatjanaVolkov-Husovićredovni profesorKatedra za metalurško inženjerstvotatjana@tmf.bg.ac.rs011/3303698nastavno_osobljenastavnikprof. dr Tatjana Volkov-Husovic
drBojanaVukadinovićnaucni saradnikCentar za čistiju proizvodnju Srbijebojana.vukadinovic@tmf.bg.ac.rs011/3370427nastavno_osobljesaradnikdr Bojana Vukadinovic
prof. drMajaVukašinović-Sekulićvanredni profesorKatedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologijuvukasinovic@tmf.bg.ac.rs011/3303845nastavno_osobljenastavnikprof. dr Maja Vukasinovic-Sekulic
ZoricaVukovićReferent za studentske poslove i studentski standardSlužba za nastavno-studentska pitanjastudentska@tmf.bg.ac.rs011/3303605nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Zorica Vukovic
drJelenaVuksanovićnaucni saradnikKatedra za hemijsko inženjerstvojvuksanovic@tmf.bg.ac.rs011/3303808nastavno_osobljesaradnikdr Jelena Vuksanovic
drMarijaVukčevićvisi naucni saradnikKatedra za analitičku hemiju i kontrolu kvalitetamarijab@tmf.bg.ac.rs011/3303647nastavno_osobljesaradnikdr Marija Vukcevic
SvetlanaVučićevićSamostalni referent za studentske poslove i studentski standardSlužba za nastavno-studentska pitanjastudentska@tmf.bg.ac.rs011/3303605nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Svetlana Vucicevic
MilenaGavrilovićŠef službe za bibliotečke posloveSlužba za bibliotekarske poslovemgavrilovic@tmf.bg.ac.rs011/3370392nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Milena Gavrilovic
ŽaklinaGvozdenovićRadnik na održavanju čistoćeSlužba za tehničke poslove011/3303800nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Zaklina Gvozdenovic
prof. drMilicaGvozdenovićredovni profesorKatedra za fizičku hemiju i elektrohemijupopovic@tmf.bg.ac.rs011/3303695nastavno_osobljenastavnikprof. dr Milica Gvozdenovic
ZorkaGiljenŠef službe za nastavno-studentske posloveSlužba za nastavno-studentska pitanjastudentska@tmf.bg.ac.rs011/3370426nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Zorka Giljen
doc. drDragomirGlišićdocentKatedra za metalurško inženjerstvogile@tmf.bg.ac.rs011/3303759nastavno_osobljenastavnikdoc. dr Dragomir Glisic
doc. drSandraGlišićdocentKatedra za organsku hemijsku tehnologijusglisic@tmf.bg.ac.rs011/3303707nastavno_osobljenastavnikdoc. dr Sandra Glisic
prof. drSnežanaGojkovićredovni profesorKatedra za fizičku hemiju i elektrohemijusgojkovic@tmf.bg.ac.rs011/3303753nastavno_osobljenastavnikprof. dr Snezana Gojkovic
prof. drBranimirGrgurredovni profesorKatedra za fizičku hemiju i elektrohemijuBNGrgur@tmf.bg.ac.rs011/3303681nastavno_osobljenastavnikprof. dr Branimir Grgur
drNikolaGrozdanićnaucni saradnikKatedra za hemijsko inženjerstvongrozdanic@tmf.bg.ac.rs011/3303803nastavno_osobljesaradnikdr Nikola Grozdanic
prof. drSvetlanaGrujićvanredni profesorKatedra za opštu i neorgansku hemijusvetlana.grujic@tmf.bg.ac.rs011/3303636nastavno_osobljenastavnikprof. dr Svetlana Grujic
prof. drSnežanaGrujićredovni profesorKatedra za neorgansku hemijsku tehnologijugrujic@tmf.bg.ac.rs011/3303723nastavno_osobljenastavnikprof. dr Snezana Grujic
drSlađanaDavidovićnaucni saradnikKatedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologijusdavidovic@tmf.bg.ac.rs011/3303724nastavno_osobljesaradnikdr Sladjana Davidovic
prof. drAleksandraDapčevićvanredni profesorKatedra za opštu i neorgansku hemijuhadzi-tonic@tmf.bg.ac.rs011/3303784nastavno_osobljenastavnikprof. dr Aleksandra Dapcevic
JasminaDačićHemijski tehničarKatedra za opštu i neorgansku hemiju011/3303802nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Jasmina Dacic
as. masterStefanDikićasistentKatedra za metalurško inženjerstvodikic.stefan92@gmail.comnastavno_osobljesaradnikas. master Stefan Dikic
prof. drSuzanaDimitrijević-Brankovićredovni profesorKatedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologijusuzana@tmf.bg.ac.rs011/3303788nastavno_osobljenastavnikprof. dr Suzana Dimitrijevic-Brankovic
IlijaDinčićLaborant tehničke pripreme proizvodnjeRazvojno-istraživački centar grafičkog inženjerstvaidincic@tmf.bg.ac.rs011/3303883nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Ilija Dincic
prof. drMarinaDojčinovićvanredni profesorKatedra za opšte tehničke naukerina@tmf.bg.ac.rs011/3303781nastavno_osobljenastavnikprof. dr Marina Dojcinovic
prof. drSašaDrmanićvanredni profesorKatedra za organsku hemijudrmana@tmf.bg.ac.rs011/3303669nastavno_osobljenastavnikprof. dr Sasa Drmanic
drBrankoDunjićvisi naucni saradnikCentar za čistiju proizvodnju Srbijebranko.dunjic@tmf.bg.ac.rs011/3370427nastavno_osobljesaradnikdr Branko Dunjic
drTatjanaĐakovSaradnik na projektuKatedra za organsku hemijsku tehnologijutdjakov@tmf.bg.ac.rs011/3303807nenastavno_osobljenenastavno_osobljedr Tatjana Djakov
as. dr. drMajaĐolićasistent doktor naukaKatedra za inženjerstvo zaštite životne sredinenastavno_osobljesaradnikas. dr. dr Maja Djolic
drVericaĐorđevićvisi naucni saradnikKatedra za hemijsko inženjerstvovmanojlovic@tmf.bg.ac.rs011/3370472nastavno_osobljesaradnikdr Verica Djordjevic
RadmilaĐorđevićHemijski tehničarKatedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologiju011/3303724nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Radmila Djordjevic
MilanĐukanovićŠef tehničke službeSlužba za tehničke poslovemilandj@tmf.bg.ac.rs011/3370491nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Milan Djukanovic
prof. drPetarĐukićredovni profesorKatedra za društvene naukedjukic@tmf.bg.ac.rs011/3303767nastavno_osobljenastavnikprof. dr Petar Djukic
as. dr. drAleksandraĐukić Vukovićasistent doktor naukaKatedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologijuadjukic@tmf.bg.ac.rs011/3303724nastavno_osobljesaradnikas. dr. dr Aleksandra Djukic Vukovic
prof. drTatjanaĐurkićredovni profesorKatedra za inženjerstvo zaštite životne sredinetanjav@tmf.bg.ac.rs011/3303647nastavno_osobljenastavnikprof. dr Tatjana Djurkic
prof. drEmilaŽivkovićredovni profesorKatedra za hemijsko inženjerstvoemila@tmf.bg.ac.rs011/3303782nastavno_osobljenastavnikprof. dr Emila Zivkovic
LukaŽivkovićnaucni saradnikKatedra za hemijsko inženjerstvolzivkovic@tmf.bg.ac.rs011/3303-652nastavno_osobljesaradnik Luka Zivkovic
prof. drPredragŽivkovićvanredni profesorKatedra za grafičko inženjerstvopeca@tmf.bg.ac.rs011/3303659nastavno_osobljenastavnikprof. dr Predrag Zivkovic
doc. drDraganaŽivojinovićdocentKatedra za analitičku hemiju i kontrolu kvalitetagaga@tmf.bg.ac.rs011/3303644nastavno_osobljenastavnikdoc. dr Dragana Zivojinovic
masterJovanaZviceristrazivac saradnikKatedra za hemijsko inženjerstvojzvicer@tmf.bg.ac.rs011/3303609nastavno_osobljesaradnikmaster Jovana Zvicer
doc. drAnaZekićdocentKatedra za matematičke naukeazekovic@tmf.bg.ac.rs011/3303865nastavno_osobljenastavnikdoc. dr Ana Zekic
drGoricaIvanišnaucni saradnikKatedra za hemijsko inženjerstvogivanis@tmf.bg.ac.rs011/3370523nastavno_osobljesaradnikdr Gorica Ivanis
DraganaIlićRadnik na održavanju čistoćeSlužba za tehničke poslove011/3303705nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Dragana Ilic
JadrankaIlićRadnik na održavanju čistoćeSlužba za tehničke poslove011/3303800nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Jadranka Ilic
DanijelaIsakovićInženjer pripreme izdanjaRazvojno-istraživački centar grafičkog inženjerstvadisakovic@tmf.bg.ac.rs011/3303881nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Danijela Isakovic
as. dr. drSonjaJakovetić Tanaskovićasistent doktor naukaKatedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologijusjakovetic@tmf.bg.ac.rs3303-776nastavno_osobljesaradnikas. dr. dr Sonja Jakovetic Tanaskovic
prof. drĐorđeJanaćkovićredovni profesorKatedra za neorgansku hemijsku tehnologijunht@tmf.bg.ac.rs011/3370489nastavno_osobljenastavnikprof. dr Djordje Janackovic
prof. drAcoJanićijevićvanredni profesorKatedra za tehničku fizikujanicaco@tmf.bg.ac.rs011/3303769nastavno_osobljenastavnikprof. dr Aco Janicijevic
NenadJankovićSaradnik na projektuCentar za čistiju proizvodnju Srbijenjankovic@tmf.bg.ac.rs011/3370494nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Nenad Jankovic
drIvonaJanković - Častvannaucni saradnikKatedra za neorgansku hemijsku tehnologijuicastvan@tmf.bg.ac.rs011/3303719nastavno_osobljesaradnikdr Ivona Jankovic - Castvan
prof. drRadmilaJančić-Heinemannredovni profesorKatedra za konstrukcione materijaleradica@tmf.bg.ac.rs011/3303602nastavno_osobljenastavnikprof. dr Radmila Jancic-Heinemann
doc. drSanjaJevtićdocentKatedra za opštu i neorgansku hemijusanja@tmf.bg.ac.rs011/3303636nastavno_osobljenastavnikdoc. dr Sanja Jevtic
DejanJelićRukovodilac poslova bezbednosti, odbrane i vanrednih situacijaSlužba za zaštitu od požaradjelic@tmf.bg.ac.rs011/3303603nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Dejan Jelic
drJelenaJovanovićnaucni saradnikKatedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologijujjovanovic@tmf.bg.ac.rs011/3303724nastavno_osobljesaradnikdr Jelena Jovanovic
doc. drJovanJovanovićdocentKatedra za hemijsko inženjerstvojjovan@tmf.bg.ac.rs011/3303736nastavno_osobljenastavnikdoc. dr Jovan Jovanovic
mrMarijaJovanovićistrazivac pripravnikKatedra za konstrukcione materijalemradojevic@tmf.bg.ac.rsnastavno_osobljesaradnikmr Marija Jovanovic
MilinaJovanovićRadnik na održavanju čistoćeSlužba za tehničke poslove011/3303800nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Milina Jovanovic
prof. drDraganJocićredovni profesorKatedra za tekstilno inženjerstvodrjoc@tmf.bg.ac.rs011/3370406nastavno_osobljenastavnikprof. dr Dragan Jocic
prof. drMelinaKalagasidis Krušićredovni profesorKatedra za organsku hemijsku tehnologijumeli@tmf.bg.ac.rs011/3370478nastavno_osobljenastavnikprof. dr Melina Kalagasidis Krusic
BarbaraKalebićSaradnik na projektuKatedra za opštu i neorgansku hemijukalabicbarbara@gmail.com011/3303-623nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Barbara Kalebic
prof. drTatjanaKaluđerović Radoičićvanredni profesorKatedra za hemijsko inženjerstvotanjak@tmf.bg.ac.rs011/3303744nastavno_osobljenastavnikprof. dr Tatjana Kaludjerovic Radoicic
prof. drŽeljkoKamberovićredovni profesorKatedra za metalurško inženjerstvokamber@tmf.bg.ac.rs011/3370475nastavno_osobljenastavnikprof. dr Zeljko Kamberovic
DraganKandićPortirSlužba za tehničke poslove011/3303606nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Dragan Kandic
prof. drMirjanaKijevčaninredovni profesorKatedra za hemijsko inženjerstvomirjana@tmf.bg.ac.rs011/3370523nastavno_osobljenastavnikprof. dr Mirjana Kijevcanin
SavoKneževićPortirSlužba za tehničke poslove011/3303606nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Savo Knezevic
prof. drZoricaKnežević-Jugovićredovni profesorKatedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologijuzknez@tmf.bg.ac.rs011/3303776nastavno_osobljenastavnikprof. dr Zorica Knezevic-Jugovic
DejanKovačevićŠef službe za opšte službeSlužba za opšte poslove dkovacevic@tmf.bg.ac.rs011/330363nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Dejan Kovacevic
BožanaKozomaraRadnik na održavanju čistoćeSlužba za tehničke poslove011/3303615nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Bozana Kozomara
prof. drAleksandarKojovićvanredni profesorKatedra za opšte tehničke naukekoja@tmf.bg.ac.rs011/3303745nastavno_osobljenastavnikprof. dr Aleksandar Kojovic
prof. drGordanaKokezaredovni profesorKatedra za društvene naukegkokeza@tmf.bg.ac.rs011/3370420nastavno_osobljenastavnikprof. dr Gordana Kokeza
drMarijaKoraćnaucni savetnikKatedra za metalurško inženjerstvomarijakorac@tmf.bg.ac.rs011/3303607nastavno_osobljesaradnikdr Marija Korac
prof. drMirjanaKostićredovni profesorKatedra za tekstilno inženjerstvokostic@tmf.bg.ac.rs011/3303628nastavno_osobljenastavnikprof. dr Mirjana Kostic
prof. drSašaKočinacredovni profesorKatedra za tehničku fizikusasakocinac@tmf.bg.ac.rs011/3303633nastavno_osobljenastavnikprof. dr Sasa Kocinac
as. dr. drMilaKrstajić Pajićasistent doktor naukaKatedra za fizičku hemiju i elektrohemijumpajic@tmf.bg.ac.rsnastavno_osobljesaradnikas. dr. dr Mila Krstajic Pajic
mrOliveraKuzmanovićSaradnik na projektuKatedra za organsku hemijsku tehnologiju011/3303707nenastavno_osobljenenastavno_osobljemr Olivera Kuzmanovic
drJelenaLađarevićnaucni saradnikKatedra za organsku hemijujmirkovic@tmf.bg.ac.rs011/3303674nastavno_osobljesaradnikdr Jelena Ladjarevic
drSlavicaLazarevićNaučni saradnikKatedra za neorgansku hemijsku tehnologijuslazarevic@tmf.bg.ac.rs011/3303719nenastavno_osobljenenastavno_osobljedr Slavica Lazarevic
NatašaLeontijevićRadnik na održavanju čistoćeSlužba za tehničke poslove011/3303800nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Natasa Leontijevic
prof. drBorisLončarredovni profesorKatedra za tehničku fizikubloncar@tmf.bg.ac.rs011/3370425nastavno_osobljenastavnikprof. dr Boris Loncar
drIvanaLukićnaucni saradnikKatedra za organsku hemijsku tehnologijuilukic@tmf.bg.ac.rs011/3303709nastavno_osobljesaradnikdr Ivana Lukic
drNevenaLukovićNaučni saradnikKatedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologijunognjanovic@tmf.bg.ac.rs011/3303727nenastavno_osobljenenastavno_osobljedr Nevena Lukovic
drDivnaMajstorovićnaucni saradnikKatedra za hemijsko inženjerstvodbajic@tmf.bg.ac.rs011/3303803nastavno_osobljesaradnikdr Divna Majstorovic
drSvetolikMaksimovićnaucni saradnikKatedra za organsku hemijsku tehnologijusmaksimovic@tmf.bg.ac.rs011/3303709nastavno_osobljesaradnikdr Svetolik Maksimovic
VioletaMandićKurirSlužba za opšte poslove011/3303834nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Violeta Mandic
doc. drVasoManojlovićdocentKatedra za metalurško inženjerstvov.manojlovic@tmf.bg.ac.rsnastavno_osobljenastavnikdoc. dr Vaso Manojlovic
prof. drAleksandarMarinkovićvanredni profesorKatedra za organsku hemijumarinko@tmf.bg.ac.rs011/3303672nastavno_osobljenastavnikprof. dr Aleksandar Marinkovic
prof. drBobanMarinkovićredovni profesorKatedra za matematičke naukebmarinkovic@tmf.bg.ac.rs011/3370415nastavno_osobljenastavnikprof. dr Boban Marinkovic
ZoranaMarinkovićPoslovni sekretarSlužba za opšte poslovezmarinkovic@tmf.bg.ac.rs011/3303620nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Zorana Marinkovic
DraganMarjanovićSlužbenik za javne nabavkeSlužba za finansijsko-materijalno poslovanjemarjan@tmf.bg.ac.rs011/3303852nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Dragan Marjanovic
MarinMatijevićRukovodilac održavanja grejanja i ventilacijeSlužba za tehničke poslove011/3303841nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Marin Matijevic
MinaMačkajRadnik na održavanju čistoćeSlužba za tehničke poslove011/3303635nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Mina Mackaj
doc. drBojanMeđodocentKatedra za opšte tehničke naukebmedjo@tmf.bg.ac.rs011/3303-794nastavno_osobljenastavnikdoc. dr Bojan Medjo
prof. drDušanMijinredovni profesorKatedra za organsku hemijukavur@tmf.bg.ac.rs011/3303674nastavno_osobljenastavnikprof. dr Dusan Mijin
prof. drJelenaMiladinovićredovni profesorKatedra za neorgansku hemijsku tehnologijuduma@tmf.bg.ac.rs011/3303715nastavno_osobljenastavnikprof. dr Jelena Miladinovic
prof. drMilanMilivojevićvanredni profesorKatedra za hemijsko inženjerstvommilan@tmf.bg.ac.rs011/3303768nastavno_osobljenastavnikprof. dr Milan Milivojevic
VladimirkaMilinkovićRadnik na održavanju čistoćeSlužba za tehničke poslove011/3303717nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Vladimirka Milinkovic
MilenkoMilinkovićMagacionerSlužba za finansijsko-materijalno poslovanjemmilinkovic@tmf.bg.ac.rs011/3303717nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Milenko Milinkovic
drMarijaMilićnaucni saradnikKatedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologijumarija.pavlovic@tmf.bg.ac.rsnastavno_osobljesaradnikdr Marija Milic
drStojaMilovanovićnaucni saradnikKatedra za organsku hemijsku tehnologijusmilovanovic@tmf.bg.ac.rs011/3303795nastavno_osobljesaradnikdr Stoja Milovanovic
prof. drLjubicaMilovićredovni profesorKatedra za opšte tehničke naukeacibulj@tmf.bg.ac.rs011/3370391nastavno_osobljenastavnikprof. dr Ljubica Milovic
GordanaMilojkovićRadnik na održavanju čistoćeSlužba za tehničke poslove011/3303741nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Gordana Milojkovic
MilanMilojkovićPortirSlužba za tehničke poslovemilan2343@gmail.comnenastavno_osobljenenastavno_osoblje Milan Milojkovic
drMilicaMilutinovićnaucni saradnikKatedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologijummilutinovic@tmf.bg.ac.rs011/3303724nastavno_osobljesaradnikdr Milica Milutinovic
MionaMiljkovićistrazivac saradnikKatedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologijummiljkovic@tmf.bg.ac.rs011/3303724nastavno_osobljesaradnik Miona Miljkovic
prof. drDraganMitrakovićprofesor emeritusKatedra za opšte tehničke naukedragan@tmf.bg.ac.rs011/3303474nastavno_osobljeprof. dr Dragan Mitrakovic
ŽaklinaMitrovićRadnik na održavanju čistoćeSlužba za tehničke poslove011/3303800nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Zaklina Mitrovic
SuzanaMitrovićReferent za poslove sa Ministarstvom nauke i poslove saradnje sa privredomSlužba za finansijsko-materijalno poslovanjemitrovic@tmf.bg.ac.rs011/3370413nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Suzana Mitrovic
doc. drTatjanaMihailovićdocentKatedra za tekstilno inženjerstvotaca@tmf.bg.ac.rs011/3303625nastavno_osobljenastavnikdoc. dr Tatjana Mihailovic
drKatarinaMihajlovskinaucni saradnikKatedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologijukmihajlovski@tmf.bg.ac.rs011/3303724nastavno_osobljesaradnikdr Katarina Mihajlovski
prof. drVesnaMišković-Stankovićredovni profesorKatedra za fizičku hemiju i elektrohemijuvesna@tmf.bg.ac.rs011/3303737nastavno_osobljenastavnikprof. dr Vesna Miskovic-Stankovic
MilicaMladenovićRadnik na održavanju čistoćeSlužba za tehničke poslove011/3303698nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Milica Mladenovic
SlađanaMladenovićRadnik na održavanju čistoćeSlužba za tehničke poslove011/3303713nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Sladjana Mladenovic
prof. drLjiljanaMojovićredovni profesorKatedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologijulmojovic@tmf.bg.ac.rs011/3370423nastavno_osobljenastavnikprof. dr Ljiljana Mojovic
GordanaMutaškuNadzornik održavanja čistoćeSlužba za tehničke poslovenenastavno_osobljenenastavno_osoblje Gordana Mutasku
prof. drNikolaNikačevićredovni profesorKatedra za hemijsko inženjerstvonikacevic@tmf.bg.ac.rs011/3303652nastavno_osobljenastavnikprof. dr Nikola Nikacevic
doc. drJasminaNikolićdocentKatedra za organsku hemijujasmina@tmf.bg.ac.rs011/3303842nastavno_osobljenastavnikdoc. dr Jasmina Nikolic
prof. drMarijaNikolićvanredni profesorKatedra za opštu i neorgansku hemijumnikolic@tmf.bg.ac.rs011/3303804nastavno_osobljenastavnikprof. dr Marija Nikolic
CanaNikolićArhivarSlužba za opšte poslove011/3303752nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Cana Nikolic
prof. drBojanaObradovićredovni profesorKatedra za hemijsko inženjerstvobojana@tmf.bg.ac.rs011/3370414nastavno_osobljenastavnikprof. dr Bojana Obradovic
prof. drAntonijeOnjiavanredni profesorKatedra za analitičku hemiju i kontrolu kvalitetaonjia@tmf.bg.ac.rs011/3370547nastavno_osobljenastavnikprof. dr Antonije Onjia
prof. drAleksandarOrlovićredovni profesorKatedra za organsku hemijsku tehnologijuorlovic@tmf.bg.ac.rs011/3303708nastavno_osobljenastavnikprof. dr Aleksandar Orlovic
drAndreaOsmokrovićnaucni saradnikKatedra za hemijsko inženjerstvoandreaos@sbb.rs011/3303609nastavno_osobljesaradnikdr Andrea Osmokrovic
nast. drVeraOšmjanskinastavnik stranog jezikaKatedra za društvene naukevosmjanski@tmf.bg.ac.rsnastavno_osobljenastavniknast. dr Vera Osmjanski
doc. drVladimirPavićevićdocentKatedra za inženjerstvo zaštite životne sredinevpavicevic@tmf.bg.ac.rs011/3370489nastavno_osobljenastavnikdoc. dr Vladimir Pavicevic
BranislavaPavlovićHemijski tehničarKatedra za analitičku hemiju i kontrolu kvalitetabpavlovic@tmf.bg.ac.rs011/3303704nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Branislava Pavlovic
DejanPavlovićAdministrator lokalne računarske mreže TMFaSlužba za održavanje računarske mrežesupport@tmf.bg.ac.rs011/3303691nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Dejan Pavlovic
MartaPavlovićRadnik na održavanju čistoćeSlužba za tehničke poslovenenastavno_osobljenenastavno_osoblje Marta Pavlovic
drIvanaPajić-Lijakovićnaucni savetnikKatedra za hemijsko inženjerstvoiva@tmf.bg.ac.rs011/3303874nastavno_osobljesaradnikdr Ivana Pajic-Lijakovic
SlađanaPalićLaborant knjigovezačke doradeRazvojno-istraživački centar grafičkog inženjerstvanenastavno_osobljenenastavno_osoblje Sladjana Palic
BiljanaPantelićReferent osnovnih sredtava - finansijsko knjigovodstvoSlužba za finansijsko-materijalno poslovanjedrina@tmf.bg.ac.rs011/3303711nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Biljana Pantelic
prof. drAleksandraPerić-Grujićredovni profesorKatedra za analitičku hemiju i kontrolu kvalitetaalexp@tmf.bg.ac.rs011/3303654nastavno_osobljenastavnikprof. dr Aleksandra Peric-Grujic
prof. drMenkaPetkovskaredovni profesorKatedra za hemijsko inženjerstvomenka@tmf.bg.ac.rs011/3303610nastavno_osobljenastavnikprof. dr Menka Petkovska
AnkicaPetrovićSamostalni kadrovski referentSlužba za opšte posloveapetrovic@tmf.bg.ac.rs011/3370499nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Ankica Petrovic
doc. drMilošPetrovićdocentKatedra za opšte tehničke naukempetrovic@tmf.bg.ac.rs011/3303899nastavno_osobljenastavnikdoc. dr Milos Petrovic
prof. drRadaPetrovićredovni profesorKatedra za neorgansku hemijsku tehnologijuradaab@tmf.bg.ac.rs011/3303721nastavno_osobljenastavnikprof. dr Rada Petrovic
prof. drSlobodanPetrovićprofesor emeritusKatedra za organsku hemijusloba@tmf.bg.ac.rs011/3370395nastavno_osobljeprof. dr Slobodan Petrovic
TatjanaPetrovićStručni saradnikKatedra za opšte tehničke nauketaica@tmf.bg.ac.rs011/3303899nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Tatjana Petrovic
LidijaPetrov PavićHemijski tehničarKatedra za fizičku hemiju i elektrohemiju011/3303892nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Lidija Petrov Pavic
SlavicaPetroskaKurirSlužba za opšte poslove011/3303834nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Slavica Petroska
doc. drRadojicaPešićdocentKatedra za hemijsko inženjerstvorpesic@.tmf.bg.ac.rs011/3303611nastavno_osobljenastavnikdoc. dr Radojica Pesic
prof. drRadaPjanovićvanredni profesorKatedra za hemijsko inženjerstvorada@tmf.bg.ac.rs011/3303854nastavno_osobljenastavnikprof. dr Rada Pjanovic
prof. drDraganPovrenovićredovni profesorKatedra za inženjerstvo zaštite životne sredinepovrenovic@tmf.bg.ac.rs011/3303790nastavno_osobljenastavnikprof. dr Dragan Povrenovic
drMarijanaPonjavićnaucni saradnikKatedra za opštu i neorgansku hemijumponjavic@tmf.bg.ac.rs011/3303621nastavno_osobljesaradnikdr Marijana Ponjavic
prof. drIvankaPopovićredovni profesorKatedra za organsku hemijsku tehnologijuivanka@tmf.bg.ac.rs011/3370478nastavno_osobljenastavnikprof. dr Ivanka Popovic
prof. drMiljanaPopovićredovni profesorKatedra za metalurško inženjerstvomiljana@tmf.bg.ac.rs011/3303779nastavno_osobljenastavnikprof. dr Miljana Popovic
prof. drViktorPocajtredovni profesorKatedra za inženjerstvo zaštite životne sredinevpocajt@tmf.bg.ac.rs011/3303650nastavno_osobljenastavnikprof. dr Viktor Pocajt
as. drRadoslavaPravilovićasistentKatedra za hemijsko inženjerstvorpravilovic@tmf.bg.ac.rs011/3370472nastavno_osobljesaradnikas. dr Radoslava Pravilovic
doc. drNevenaPrlainovićdocentKatedra za organsku hemijunprlainovic@tmf.bg.ac.rs011/3303-674nastavno_osobljenastavnikdoc. dr Nevena Prlainovic
prof. drSlavišaPutićredovni profesorKatedra za opšte tehničke naukeslavisa@tmf.bg.ac.rs011/3370391nastavno_osobljenastavnikprof. dr Slavisa Putic
prof. drMajaRadetićredovni profesorKatedra za tekstilno inženjerstvomaja@tmf.bg.ac.rs011/3303857nastavno_osobljenastavnikprof. dr Maja Radetic
drTamaraRadetićnaucni savetnikKatedra za metalurško inženjerstvotradetic@tmf.bg.ac.rs011/3303756nastavno_osobljesaradnikdr Tamara Radetic
doc. drVukRadmilovićdocentKatedra za grafičko inženjerstvovukradmilovic@tmf.bg.ac.rs011/3303850nastavno_osobljenastavnikdoc. dr Vuk Radmilovic
prof. drIvonaRadovićredovni profesorKatedra za hemijsko inženjerstvoivonag@tmf.bg.ac.rs011/3370429nastavno_osobljenastavnikprof. dr Ivona Radovic
prof. drNenadRadovićredovni profesorKatedra za metalurško inženjerstvonenrad@tmf.bg.ac.rs011/3303801nastavno_osobljenastavnikprof. dr Nenad Radovic
prof. drVesnaRadojevićredovni profesorKatedra za konstrukcione materijalevesnar@tmf.bg.ac.rs011/3303618nastavno_osobljenastavnikprof. dr Vesna Radojevic
prof. drDarkoRadosavljevićvanredni profesorKatedra za društvene naukedarko@tmf.bg.ac.rs011/3370409nastavno_osobljenastavnikprof. dr Darko Radosavljevic
prof. drKarloRaićredovni profesorKatedra za metalurško inženjerstvokarlo@tmf.bg.ac.rs011/3303733nastavno_osobljenastavnikprof. dr Karlo Raic
doc. drMirjanaRajilić-StojanovićdocentKatedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologijumrajilic@tmf.bg.ac.rs011/3303773nastavno_osobljenastavnikdoc. dr Mirjana Rajilic-Stojanovic
prof. drNevenkaRajićredovni profesorKatedra za opštu i neorgansku hemijunena@tmf.bg.ac.rs011/3303623nastavno_osobljenastavnikprof. dr Nevenka Rajic
prof. drMaricaRakinredovni profesorKatedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologijumarica@tmf.bg.ac.rs011/3303775nastavno_osobljenastavnikprof. dr Marica Rakin
prof. drMarkoRakinredovni profesorKatedra za opšte tehničke naukemarko@tmf.bg.ac.rs011/3370391nastavno_osobljenastavnikprof. dr Marko Rakin
VelinkaRelićSamostalni knjižničarSlužba za bibliotekarske poslove011/3303758nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Velinka Relic
GoranRistićPortirSlužba za tehničke posloveristicgoran@yahoo.comnenastavno_osobljenenastavno_osoblje Goran Ristic
DraganRistićVodoinstalaterSlužba za tehničke poslove011/3303841nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Dragan Ristic
prof. drMirjanaRistićredovni profesorKatedra za inženjerstvo zaštite životne sredineristicm@tmf.bg.ac.rs011/3303650nastavno_osobljenastavnikprof. dr Mirjana Ristic
NadicaRistićRadnik na održavanju čistoćeSlužba za tehničke poslove011/3303696nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Nadica Ristic
prof. drJelenaRoganvanredni profesorKatedra za opštu i neorgansku hemijurogan@tmf.bg.ac.rs011/3370-477nastavno_osobljenastavnikprof. dr Jelena Rogan
prof. drEndreRomhanjiprofesor emeritusKatedra za metalurško inženjerstvoendre@tmf.bg.ac.rs011/3370403nastavno_osobljeprof. dr Endre Romhanji
AleksandarSebićRukovodilac Razvojno-istraživački centar grafičkog inženjerstvaRazvojno-istraživački centar grafičkog inženjerstvaasebic@tmf.bg.ac.rs011/3303882nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Aleksandar Sebic
AndrejSibinovićRadnik na poslovima fotokopiranjaSlužba za opšte poslovesiba@tmf.bg.ac.rs011/3303673nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Andrej Sibinovic
TatjanaSimeonovHemijski tehničarKatedra za fizičku hemiju i elektrohemiju011/3303892nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Tatjana Simeonov
drMilicaSimovićnaucni saradnikKatedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologijumcarevic@tmf.bg.ac.rs011/3303724nastavno_osobljesaradnikdr Milica Simovic
SlobodanSmikićPoslovi održavanja elektroinstalacijaSlužba za tehničke poslove011/3303841nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Slobodan Smikic
drSonjaSmiljanićnaucni saradnikKatedra za neorgansku hemijsku tehnologijuszdrale@tmf.bg.ac.rs011/3303741nastavno_osobljesaradnikdr Sonja Smiljanic
NebojšaStajićMašinski tehničarKatedra za metalurško inženjerstvostaja@tmf.bg.ac.rs011/3303861nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Nebojsa Stajic
doc. drMarkoStamenićdocentKatedra za organsku hemijsku tehnologijustamena@tmf.bg.ac.rs011/3303795nastavno_osobljenastavnikdoc. dr Marko Stamenic
MarijaStanićReferent prodaje knjigaSlužba za opšte poslovemstanic@tmf.bg.ac.rs011/3303860nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Marija Stanic
BiljanaStankovićRadnik na održavanju čistoćeSlužba za tehničke poslove011/3303713nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Biljana Stankovic
prof. drSnežanaStankovićvanredni profesorKatedra za tekstilno inženjerstvostankovic@tmf.bg.ac.rs011/3303857nastavno_osobljenastavnikprof. dr Snezana Stankovic
IvanaStevanovićReferent materijalnog, finansijskog i robnog knjigovodstva - blagajnikSlužba za finansijsko-materijalno poslovanjeistevanovic@tmf.bg.ac.rs011/3303711nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Ivana Stevanovic
SrećkoStevićPortirSlužba za tehničke poslove011/3303606nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Srecko Stevic
MarijaStepićReferent finansijskog knjigovodstva i obračunski radnik finansijske operativeSlužba za finansijsko-materijalno poslovanjemackerbumb@gmail.com011/3303-894nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Marija Stepic
drAndreaStefanovićnaucni saradnikKatedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologijuastefanovic@tmf.bg.ac.rs011/3303724nastavno_osobljesaradnikdr Andrea Stefanovic
doc. drMirkoStijepovićdocentKatedra za hemijsko inženjerstvomstijepovic@tmf.bg.ac.rs011/3303-736nastavno_osobljenastavnikdoc. dr Mirko Stijepovic
DraganaStojanovićHemijski tehničarKatedra za analitičku hemiju i kontrolu kvaliteta011/3303704nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Dragana Stojanovic
drDušicaStojanovićvisi naucni saradnikKatedra za konstrukcione materijaleduca@tmf.bg.ac.rs011/3303754nastavno_osobljesaradnikdr Dusica Stojanovic
mrVesnaStojkovićŠef Služba za obezbeđenje kvaliteta zaštitu bezbednost i zdravlje na raduSlužba za obezbeđenje kvaliteta zaštitu bezbednost i zdravlje na raduvstojkovic@tmf.bg.ac.rs011/3303638nenastavno_osobljenenastavno_osobljemr Vesna Stojkovic
SilvanaStojkovićSlužba za tehničke poslove011/3303742nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Silvana Stojkovic
JelenaTanaskovićReferent za radne odnose i opšte posloveSlužba za opšte poslovejelenat@tmf.bg.ac.rs011/3303639nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Jelena Tanaskovic
JelenaTasićInženjer pripreme izdanjaRazvojno-istraživački centar grafičkog inženjerstvajtasic@tmf.bg.ac.rs011/3303882nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Jelena Tasic
as. dr. drBranislavTodićasistent doktor naukaKatedra za hemijsko inženjerstvobtodic@tmf.bg.ac.rsnastavno_osobljesaradnikas. dr. dr Branislav Todic
prof. drSimonidaTomićredovni profesorKatedra za organsku hemijsku tehnologijusimonida@tmf.bg.ac.rs011/3303630nastavno_osobljenastavnikprof. dr Simonida Tomic
doc. drKatarinaTrivunacdocentKatedra za analitičku hemiju i kontrolu kvalitetatrivunac@tmf.bg.ac.rs011/3303642nastavno_osobljenastavnikdoc. dr Katarina Trivunac
doc. drNemanjaTrišovićdocentKatedra za organsku hemijuntrisovic@tmf.bg.ac.rs011/3303869nastavno_osobljenastavnikdoc. dr Nemanja Trisovic
drMarijaĆorovićnaucni saradnikKatedra za biohemijsko inženjerstvo i biotehnologijumstojanovic@tmf.bg.ac.rs011/3303724nastavno_osobljesaradnikdr Marija Corovic
drAleksandarĆosovićnaucni saradnikCentar za čistiju proizvodnju Srbijenastavno_osobljesaradnikdr Aleksandar Cosovic
RadaUljarevićReferent za finansijsko knjigovodstvo - kontistaSlužba za finansijsko-materijalno poslovanjeradau@tmf.bg.ac.rs011/3370413nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Rada Uljarevic
prof. drPetarUskokovićredovni profesorKatedra za grafičko inženjerstvopuskokovic@tmf.bg.ac.rs011/3303831nastavno_osobljenastavnikprof. dr Petar Uskokovic
as.JasminaFijuljaninasistentKatedra za matematičke naukejfijuljanin@tmf.bg.ac.rs011/3370415nastavno_osobljesaradnikas. Jasmina Fijuljanin
prof. drMirjanaFilipovićredovni profesorKatedra za metalurško inženjerstvomirjanaf@tmf.bg.ac.rs011/3370394nastavno_osobljenastavnikprof. dr Mirjana Filipovic
MarinaCvejićRadnik na održavanju čistoćeSlužba za tehničke poslove011/3303705nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Marina Cvejic
ZoricaCvetkovićRadnik na održavanju čistoćeSlužba za tehničke poslove011/3303645nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Zorica Cvetkovic
StanaCvetkovićRadnik na održavanju čistoćeSlužba za tehničke poslovenenastavno_osobljenenastavno_osoblje Stana Cvetkovic
DeanaČikaraStručni saradnik u računskom centruKatedra za hemijsko inženjerstvodeana@tmf.bg.ac.rs011/3303751nenastavno_osobljenenastavno_osoblje Deana Cikara
prof. drEnisDžunuzovićvanredni profesorKatedra za fizičku hemiju i elektrohemijuedzunuzovic@tmf.bg.ac.rs011/3303683nastavno_osobljenastavnikprof. dr Enis Dzunuzovic
prof. drRajkoŠašićredovni profesorKatedra za tehničku fizikuseffiz@tmf.bg.ac.rs011/3370398nastavno_osobljenastavnikprof. dr Rajko Sasic