Navigation

проф. др Јелена Миладиновић

Редовни професор
Катедра за неорганску хемијску технологију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 002

011/3303715
локал715
Научна областИнжењерство неорганских хемијских производа
Датум избора у звањеJune 10, 2015

Предмети

14ИИМ41014IIM410 - Fundamental Thermodynamics of the Solid State
14МХНХ614MHNH6 - Technology of acids, alkalies and fertilizers
14МХНХ714MHNH7 - Thermodynamics of electrolyte solutions
14МХФР14MHFR - Phase Equilibria of Multicomponent Systems
14ХНХ31014HNH310 - Phase Equilibrium
14ХНХ41414HNH414 - Technology of acids, alkalies and fertilizers
Д173D173 - Thermodynamics of Electrolyte Solutions
Д194D194 - Phase Equilibria in Multicomponent Systems
ДТ2DT2 - Chemical Thermodynamics
ДТ3DT3 - Thermodynamics of the Solid State
ХНХ311HNH311 - Fundamental Thermodynamics of Inorganic Chemical Technology

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Докторске академске студије

 • Коефицијенти активности у трокомпонентним воденим растворима електролита са заједничким калијум јоном на T=298,15 K, Даниела Поповић, 05.12.2014.
 • Својства керамике на бази баријум-церијум-итријум-оксида као електролита за чврсте горивне ћелије, Александар Радојковић, 13.03.2014.

Мастер академске студије

 • Математички модел за ексергију система амонијум-нитрат+вода, Катарина Буљубашић, 30.09.2020.
 • Термодинамичка својства система калијум-дихидрогенфосфат+калијум-хидрогенфосфат+вода на Т=298,15 К, Љиљана Стојановић, 30.09.2017.
 • Термодинамичка својства система натријум-дихидрогенфосфат+калијум-дихидрогенфосфат+вода на Т=298,15 К, Зорана Дукић, 23.08.2017.
 • Утицај формирања јонских парова на коефицијенте активности концентрованих водених раствора калцијум-хлорида на температури 298,15 К, Ивана Вилотић, 30.09.2015.

Основне академске студије

 • Предвиђање растворљивости калцијум-сулфата у раствору сумпорне киселине на температури 298,15 К, Анастасија Белаћевић, 12.02.2021.
 • Предвиђање растворљивости у систему натријум-нитрат+калијум-нитрат+вода на температури 298,15 К, Анастасија Николић, 30.09.2020.
 • Термодинамичка својства система натријум-дихидрогенфосфат+вода на Т=298,15 К, Милица Сајић, 27.09.2019.
 • Коефицијенти активности у систему натријум-хидрогенфосфат+вода на Т=298,15К, Анђелија Ивановић, 13.09.2019.
 • Коефицијенти активности у воденом раствору магнезијум-сулфата на 298,15 К, Љиљана Стојановић, 29.09.2016.
 • Осмотски коефицијент у воденом раствору магнезијум-нитрата на температури 298,15 К, Зорана Дукић, 15.07.2016.
 • Термодинамичка анализа конверзије сумпор(IV)-оксид у сумпор(VI)-оксид у контактном реактору у производњи сумпорне киселине, Саша Павошевић, 29.09.2015.
 • Осмотски коефицијенти у пресићеним воденим растворима магнезијум - сулфата, Александра Ђорђевић, 28.09.2011.

Основне студије

 • Допунска Гибсова енергија мешаног воденог раствора натријум- и калијум-хидрогенфосфата на температури Т = 298,15 К, Нино Николић, 24.09.2019.
 • Утицај дисоцијације сумпорне киселине на коефицијенте активности у систему вода+сумпорна киселина+натријум-сулфат на температури 298,15 К, Миле Марјановић, 30.09.2016.
 • Коефицијенти активности у систему магнезијум-нитрат+магнезијум-сулфат+вода на температури 298,15 К, Александра Стојнев, 02.09.2016.
 • Коефицијенти активности у воденим растворима хидрогенфосфата и дихидрогенфосфата натријума и калијума на повишеним температурама, Милош Сарић, 20.02.2015.
 • Интеракције у трокомпонентним воденим растворима електролита са калијум-хидрогенфосфатом, Маја Ђекић, 28.05.2013.
 • Конверзија параметара Пицеровог модела у бинарним растворима електролита, Верица Поповић, 20.01.2012.
 • Коефицијент активности магнезијум-сулфата у мешаним воденим растворима електролита, Мирјана Лелићанин, 31.03.2010.
 • Термодинамичке особине система калијум-хлорид+натријум-хлорид+вода у интервалу температура од 298,15 К до 474,15 К, Даниела Поповић, 22.04.2009.
 • Растворљивост гипса у систему калцијум-сулфат+натријум-сулфат+натријум-хлорид+вода на температури 298,15К, Горан Ступар, 15.12.2008.
 • Примена термодинамичких модела на предвиђање коефицијената активности система натријум-хлорид+натријум-сулфат+вода, Павле Вуковић, 30.09.2008.
 • Предвиђање растворљивости у систему калијум-хлорид+натријум-хлорид+магнезијум-хлорид+вода на температури 298,15К, Светлана Илић, 16.05.2008.
 • Предвиђање растворљивости у систему калијум-сулфат+натријум-сулфат+магнезијум-сулфат+вода на температури 298,15К, Борис Ђулинчевић, 21.04.2008.
 • Осмотски коефицијенти и коефицијенти активности у систему магнезијум-хлорид+магнезијум-сулфат+вода на температури 298,15 К, Миља Милојевић, 18.10.2007.
 • Осмотски коефицијенти и коефицијенти активности у систему калијум-хлорид+магнезијум-хлорид+вода на температури 298,15К, Јасна Старчевић, 22.05.2007.
 • Осмотски коефицијент у пресићеномраствору кцлаq на температури 298,15к, Мирјана Радовановић, 10.03.2006.
 • Осмотски коефицијент у пресићеном раствору нацл(аq) на температури 298,15к, Ивана Алексић, 09.03.2006.
 • Моделовање коефицијената активности система xзнцл2+(1-x)знсо4(аq) са образовањем знцл(аq) јонског пара на т=298,15к, Мирјана Вијатовић, 21.02.2006.