Navigation

доц. др Катарина Тривунац

Доцент
Катедра за аналитичку хемију и контролу квалитета

ТМФ - велика зграда, канцеларија 219

011/3303642
011/3303651
локал651
Научна областКонтрола квалитета
Датум избора у звањеNovember 26, 2018

Предмети

14Д15414D154 - Selected membrane processes
14Д19014D190 - Separation Methods in Quality Control
14ИЖС43214IZS432 - Separation techniques
14МХКК1014MHKK10 - Environmental Monitoring
14ХКК4814HKK48 - Quality control of industrial products
ЗП21ZP21 - Analytical Chemistry
ЗП44ZP44 - Professional practice
МХКК4MHKK4 - Quality control of raw materials and products in inorganic chemical technology
МХКК5MHKK5 - Quality control of raw materials and products in organic chemical technology
ХКК39HKK39 - Separation techniques

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Мастер академске студије

 • Испитивање садржаја одабраних органских контаминената у шкољкама као показатеља загађења морског екосистема, Ања Бабић, 29.09.2020.
 • Оптимизација методе екстракције на чврстој фази на вишеслојним угљеничним наноцевима за предконцентрисање гвожђа из водених раствора, Тијана Радојичић, 27.08.2020.
 • Валидација и верификација методе за одређивање садржаја нечистоће 7-(4-хлоробутокси)-3,4-дихидро-2(1H)-хинолинон у активним супстанцама, Едвард Едвин Шетало, 02.07.2020.
 • Одређивање адсорпционих карактеристика природне и хемијски модификоване дијатомејске земље, Таида Сулејмани, 01.07.2019.
 • Модификација, карактеризација и примена адсорбената на бази дијатомејске земље за уклањање јона тешких метала из воде, Марија Милојевић, 01.07.2019.
 • Одређивање утицаја степена хидратације алгинатних честица и биокомпозита на бази алгината и конопљиног влакна на процес адсорпције јона никла, Александар Здујић, 21.02.2018.
 • Испитивање утицаја степена хидратације алгинатних честица биокомпозита на бази алгината и конопљиног влакна на процес адсорпције јона цинка, Милица Нешић, 30.09.2017.
 • Испитивање различитих биоадсорбената на бази алгината за процес адсорпције јона кадмијума, Данијела Деврња, 29.09.2017.
 • Испитивање биоадсорбената на бази конопљиног влакна и алгината за процес адсорпције јона кобалта, Сања Курћубић, 29.09.2017.
 • Примена аминокиселина за уклањање јона тешких метала из воде микрофилтрацијом, Марија Кентера, 30.09.2015.
 • Адсорпција кадмијума на модификованом каолину, Наташа Кољеншић, 28.09.2015.
 • Адсорпција јона тешких метала из водених раствора на геополимеру, Снежана Банковић, 08.09.2014.
 • Одређивање селективности неких аминокиселина у процесу сепарације олова и кадмијума микрофилтрацијом, Тијана Петровић, 19.08.2014.
 • Сепарација јона тешких метала комбинованом комплексирајуће-микрофилтрационом методом у присуству аминокиселина, Ана Живковић, 24.03.2014.

Основне академске студије

 • Анализа садржаја сулфата у јаким алкохолним пићима методом јонске хроматографије, Анђела Марковић, 28.09.2020.
 • Испитивање адсорпционих карактеристика дијатомејске земље модификоване стронцијум и баријум-оксидом, Даница Јанковић, 14.07.2020.
 • Испитивање сорпционих својстава дрвеног пепела за уклањање кадмијума из воде, Никола Милановић, 16.06.2020.
 • Одређивање параметара квалитета различитих сорти црног вина, Милош Илић, 12.12.2019.
 • Одређивање параметара квалитета различитих џемова, Тијана Радојичић, 08.07.2019.
 • Адсорпција цинка на термички модификованом каолину, Стефана Утвић, 19.03.2019.
 • Контрола садржаја шећера у узорцима меда, Едвард Едвин Шетало, 26.09.2018.
 • Адсорпција кадмијума из воде на дијатомејској земљи модификованој земно-алкалним карбонатима, Марија Милојевић, 26.09.2018.
 • Уклањање јона кадмијума из воде адсорпцијом на модификованој дијатомејској земљи, Таида Сулејмани, 20.09.2018.
 • Адсорпција кадмијума на каолину у присуству аргинина, Александра Рашковић, 05.02.2018.
 • Утицај аминокиселина на ефикасност адсорпције кадмијума, Невена Вранић, 29.09.2017.
 • Адсорпција јона кадмијума на модификованој дијатомејској земљи, Катарина Иванов, 20.06.2017.
 • Испитивање адсорпције јона олова и никла на Ca- и Al-алгинату, Александар Здујић, 30.09.2016.
 • Испитивање адсорпције јона цинка на Ca- и Al-алгинату, Милица Нешић, 27.09.2016.
 • Адсорпција јона тешких метала на дијатомејској земљи, Стефан Милошевић, 21.09.2016.
 • Уклањање јона тешких метала адсорпцијом на модификованом каолину, Наташа Младеновић, 24.12.2015.
 • Адсорпција јона тешких метала на каолину, Сања Петровић, 30.09.2015.
 • Утицај анјона на ефикасност адсорпције олова из водених раствора, Драгана Васиљевић, 30.09.2015.
 • Одређивање адсорпционих изотерми јона олова из воде на метакаолину, Невена Павличевић, 30.09.2015.
 • Адсорпција кадмијума на метакаолину у присуству аминокиселина, Александра Дерајић, 30.09.2015.
 • Сепарација олова и цинка из раствора помоћу метакаолина, Тања Глоговац, 30.09.2015.