Navigation

проф. др Александра Перић-Грујић

Редовни професор
Катедра за аналитичку хемију и контролу квалитета

ТМФ - велика зграда, канцеларија 252 б

011/3303654
локал654
Научна областКонтрола квалитета
Датум избора у звањеJuly 16, 2013

Предмети

14Д02114D021 - Chemometrics
14Д12114D121 - Trace analysis of the specific pollutants
14ИЖС42914IZS429 - Basics of Chemometrics
14МККФИ14MKKFI - Quality control in pharmaceutical industry
14МТЕТ2114MTET21 - Instrumenthal methods
14ХКК31114HKK311 - Instrumental Methods 2
14ХКК41314HKK413 - Basics of Chemometrics
ЗП21ZP21 - Analytical Chemistry
ЗП35ZP35 - Instrumental Methods
ЗП44ZP44 - Professional practice
МХКК1MHKK1 - Quality management
ХКК38HKK38 - Analytical Techniques in Quality Control
ХКК411HKK411 - Quality Management Basics

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Библиографија

Радови у часописима

 1. Svetlana Pocajt, Mirjana Ristić, Aleksandra Perić-Grujić, Viktor Pocajt, and Карло Раић, A model for cross-referencing and calculating similarity of metal alloys, Metall. Mater. Eng. , 19, 4, 2013, pp. 295-306
 2. Nedeljko Milosavljevic, Мирјана Ристић, Александра Перић-Грујић, Jovanka Filipovic, Svetlana Strbac, Zlatko Rakocevic, and Мелина Калагасидис Крушић, Sorption of zinc by novel pH-sensitive hydrogels based on chitosan, itaconic acid and methacrylic acid, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS, 192, 2, 2011, pp. 846-854
 3. Nedeljko Milosavljevic, Мирјана Ристић, Александра Перић-Грујић, Jovanka Filipovic, Svetlana Strbac, Zlatko Rakocevic, and Мелина Калагасидис Крушић, Removal of Cu(2+) ions using hydrogels of chitosan, itaconic and methacrylic acid: FTIR, SEM/EDX, AFM, kinetic and equilibrium study, COLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS, 388, 1-3, 2011, pp. 59-69
 4. Nedeljko Milosavljevic, Мирјана Ристић, Александра Перић-Грујић, Jovanka Filipovic, Svetlana Strbac, Zlatko Rakocevic, and Мелина Калагасидис Крушић, Hydrogel based on chitosan, itaconic acid and methacrylic acid as adsorbent of Cd2+ ions from aqueous solution, CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 165, 2, 2010, pp. 554-562

Менторство

Докторске академске студије

 • Адсорбенти на бази отпадних и природних материјала за издвајање јона тешких метала и арсена, Крстимир Пантић, 26.12.2019.
 • Синтeзa, кaрaктeризaциja и свojствa клaстeрa кaлиjум-хaлoгeнидa, Филип Вељковић, 22.08.2016.
 • Мониторинг елемената у траговима у животној средини применом одабраних биљних врста, Исидора Дељанин, 24.06.2016.

Мастер академске студије

 • Анализа садржаја тешких метала у одабраним зачинима, Виолета Милосављевић, 30.09.2020.
 • Међулабораторијска испитивања и тестирање оспособљености лабораторија за контролу квалитета у индустрији цемента, Александар Пешић, 14.07.2020.
 • Обезбеђење квалитета у процесима складиштења и дистрибуције прехрамбених производа, Александра Ивановић, 24.06.2020.
 • Валидација процеса производње таблета и парентералних препарата у фармацеутској индустрији, Милица Радомиловић, 16.03.2020.
 • Анализа квалитета фармацеутских препарата са аспекта стабилности таблета, Бојана Кљајић, 30.09.2019.
 • Уклањање јона арсена и хрома из водених раствора применом функционализованог лигнина, Драгана Вуксановић, 28.09.2018.
 • Испитивање адсорпционе способности функционализованог лигнина за уклањање јона никла и кадмијума из водених раствора, Тијана Станишић, 28.09.2018.
 • Управљање квалитетом у малим и средњим предузећима, Јован Крстески, 21.09.2018.
 • Одређивање металних нечистоћа у фармацеутским производима, Ана Здравковић, 30.09.2017.
 • Управљање квалитетом у производњи и дистрибуцији метформина, Александра Недовић, 24.08.2017.
 • Мултиваријациона анализа садржаја одабраних метала у флашираним минералним водама, Сања Петровић, 28.04.2017.
 • Побољшање процеса у прехрамбеној индустрији применом система, метода и алата квалитета, Дајана Ђуричић, 30.09.2016.
 • Примена стандарда и алата квалитета у управљању безбедношћу храном, Драгана Васиљевић, 29.09.2016.
 • Стандарди и методе побољшања квалитета у прехрамбеној индустрији, Марија Касаловић, 12.07.2016.
 • Мониторинг полицикличних ароматичних угљоводоника у седиментима Дунава и Саве на територији града Београда, Јелена Митровић, 23.11.2015.
 • Анализа полицикличних ароматичних угљоводоника у седиментима језера, Александра Јоксимовић, 30.09.2015.
 • Валидација методе GC-MS анализе ултрачистих гасова за примену у прехрамбеној индустрији и медицини, Јована Теофиловић, 30.09.2015.
 • Процена квалитета седиментата Дунава применом вештачких неуронских мрежа, Иванка Михаиловић, 30.09.2015.
 • Примена основних алата и метода за континуирано унапређење процеса, Јована Миросављевић, 30.09.2015.
 • Примена само-организујућих мапа на активни биомониторинг олова у канјонским улицама у Београду, Снежана Алемпијевић, 30.09.2015.
 • Анализа садржаја тешких метала у седиментима Дунава на територији града Београда, Синиша Гаћић, 30.09.2014.
 • Анализа система сакупљања комуналног отпада у Београду, Маријана Годан, 30.09.2013.
 • Биомониторинг одабраних загађујућих материја ваздуха емитованих из моторних возила на локацији Ботаничка башта "Јевремовац", Наташа Кочовић, 12.07.2013.
 • Анализа података о емисији загађујућих материја у ваздух на територији Града Београда, Данка Ђоковић, 29.09.2012.
 • Моделовање емисије одабраних загађујућих материја у ваздух применом неуронских мрежа, Соња Николић, 29.09.2012.
 • Испитивање сорпционих својстава амино-функционализованих угљеничних наноцеви за уклањање олова, кадмијума и арсена из воде, Сања Петковић, 27.09.2012.
 • Синтеза хибридних сорбената гвожђе(III)-оксид/хитозан за уклањање Аs(V)-јона из воде, Маријана Васић, 26.09.2011.
 • Испитивање сорпционих својстава хибридног материјала гвожђе(III)-оксид/хитозан за уклањање Аs(V)-јона из воде, Мирјана Млађеновић, 26.09.2011.
 • Испитивање сорпционих својстава хибридних функционализованих вишеслојних угљеничних наноцеви за уклањање Аs(V)-јона из воде, Марија Огњановић, 29.06.2011.

Основне академске студије

 • Примена одабраних метода и алата за унапређење квалитета производних процеса, Мариа-Алехандра Стаматовић, 30.09.2020.
 • Утицај PET амбалаже на квалитет и безбедност флаширане воде, Дејана Коматовић, 30.09.2020.
 • Анализа садржаја есенцијалних аминокиселина у плоду ораха методом HPLC, Маријана Јаковљев, 30.09.2020.
 • Анализа садржаја триптофана у сунцокрету методом HPLC, Милица Милановић, 18.09.2020.
 • Уклањање јона арсена и хрома применом лигнин микросфера модификованих наночестицама магнетита, Биљана Лојаница, 12.11.2019.
 • Анализа параметара квалитета природне изворске воде краљевачког региона, Софија Јовановић, 30.09.2019.
 • Методе и алати контроле квалитета у производњи лекова, Виолета Милосављевић, 27.09.2019.
 • Одређивање садржаја амоксицилина у капсулама применом HPLC методе, Кристина Илин, 22.12.2017.
 • Компаративна анализа декарбонизоване и сирове воде за потребе димензионисања деми линије, Драгана Вуксановић, 26.09.2017.
 • Физичко-хемијски параметри квалитета воде Топчидерске реке, Милица Николић, 30.09.2014.
 • Мониторинг тешких метала у води и седиментима канала Визељ, Мина Кнежевић, 30.09.2014.
 • Анализа садржаја киселих оксида у ваздуху на територији Града Београда, Невена Кораћ, 30.09.2014.
 • Концентрација одабраних елемената у суспендованим честицама (PM10) у Београду, Јована Теофиловић, 29.08.2014.
 • Анализа података о емисији загађујућих материја у воду на територији Београда, Соња Николић, 30.09.2011.
 • Анализа одабраних параметара квалитета воде из погона за припрему воде за пиће Макиш, Београд, Милица Самарџић, 30.09.2011.
 • Испитивање сорпционих својстава PEG-6 разгранатих амино-функционализованих вишеслојних угљеничних наноцеви за уклањање олова и кадмијума из воде, Анита Лазић, 23.09.2011.
 • Одређивање концентрације одабраних елемената у флашираној води за пиће и њихов утицај на здравље, Мирјана Млађеновић, 29.09.2010.
 • Анализа садржаја одабраних елемената у чесменској води за пиће и њихов утицај на здравље, Маријана Васић, 29.09.2010.

Основне студије

 • Одређивање концентрације платине у листовима брезе и платана, Марина Бурсаћ, 27.12.2012.
 • Одређивање изотопа олова у флашираним водама за пиће, Данијела Трајковски, 12.07.2012.
 • Утицај параметара мреже бакар/поли(2-хидроксиетил акрилат/итаконска киселина) хибридних хидрогелова на сорпцију и контролисано отпуштање бакар(II)-јона, Дијана Игњатовић, 28.12.2011.
 • Анализа емисије загађујућих материја у води у складу са законском регулативом Републике Србије, Сања Шумић, 12.09.2011.
 • Анализа емисије загађујућих материја у ваздух у складу са законском регулативом Републике Србије, Јелена Томић, 27.04.2011.
 • Масеноспектрометријско одређивање енергије јонизације кластера К<sub>2</sub> у халогенидима типа К<sub>2</sub>X, Филип Вељковић, 07.02.2011.
 • Контролисано отпуштање јона бакра из бакар/поли(2-хидроксиетил акрилат/итаконска киселина)хибридних хидрогелова, Јадранка Радовић, 27.10.2010.
 • Антимикробна својства сребро/поли(2-хидроксиетилакрилат/итаконска киселина) хибридних хидрогелова према сојевима бактерија Escherichia coli и Staphylococcus aureus у току контролисаног отпуштања јона сребра, Сања Ђурђевић, 26.10.2010.
 • Одређивање садржаја антимона у водама флашираним у PET амбалажи, Александар Радмановац, 25.09.2009.
 • Анализа садржаја тешких метала у домаћим чајевима, Мирјана Крнчевић, 15.06.2009.
 • Уклањање Pb(II)-јона из водених раствора применом модификованих угљеничних наноцеви, Јелена Ковачевић, 05.06.2009.
 • Уклањање Pb(II)-јона из водених раствора применом оксидованих угљеничних наноцеви, Ивана Бошковић, 05.06.2009.
 • Уклањање Cd(II)-јона из водених раствора применом оксидованих угљеничних наноцеви, Марија Девић, 18.05.2009.
 • Уклањање Cd(II)-јона из раствора применом модификованих угљеничних наноцеви, Јелена Урошевић, 18.05.2009.
 • Анализа садржаја одабраних елемената у флашираним изворским и минералним водама, Ивана Армацки, 05.12.2008.
 • Анализа садржаја лековитих супстанци у фармацеутским производима који се дозирају у облику таблета, Весна Родић, 24.10.2008.
 • Анализа садржаја тешких метала у црном и зеленом чају, Марина Лекић, 11.07.2008.
 • Анализа садржаја лековитих супстанци у фармацеутским производима који се дозирају у облику водених раствора, Татјана Радовић, 11.07.2008.
 • Анализа параметара за оцену квалитета флашираних минералних вода, Весна Алимпић, 13.12.2007.
 • Испитивање утицаја киселина на одређивање тешких метала у воћним соковима, Радослава Димитријевић, 28.09.2007.
 • Преглед метода за микробиолошко испитивање и контролу квалитета сировина у фармацеутској индустрији, Јелена Гмитровић, 19.06.2007.
 • Анализа садржаја тешких метала у воћним напицима методом атомске апсорпционе спектроскопије, Валентина Семенченко, 06.06.2007.
 • Анализа садржаја аскорбинске киселине у воћним соковима, Ана Алексић, 10.05.2007.
 • Анализа квалитета отпадних вода кисеоничних параметара, Ана Крстић, 24.11.2006.
 • Анализа садржаја лимунске и фосфорне киселине у безалкохолним напицима, Катарина Станковић, 10.10.2006.
 • Испитивање утицаја јона калцијума ии и магнезијумаии на одређивање флуорит јона у минералним водама, Јелена Ћук, 12.12.2005.
 • Испитивање утицаја јона гвожђаиии и алуминијумаиии на одређивање флуорид јона применом јон селективне електроде, Драгана Радишић, 28.11.2005.
 • Анализа квалитета воде обрађене у процесу примарне и секундарне коагулације, Јелена Нешовић, 18.10.2005.
 • Испитивање ефикасности полиакриламида за обраду воде у процесу коагулације, Славица Пејак, 05.10.2005.