Navigation

проф. др Симонида Томић

Редовни професор
Катедра за органску хемијску технологију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 518

011/3303630
Научна областПолимерно инжењерство
Датум избора у звањеJanuary 18, 2017

Област интересовања

Polimerni biomaterijali prirodnog i sintetskog porekla: sinteza, struktura i svojstva polimernih sistema koji se primenjuju u biomedicini-biodegradabilni polimeri, bioaktivni polimerni materijali i "inteligentni" polimerni sistemi osetljivi na delovanje stimulansa iz spoljašnje sredine-pH i temperaturno osetljivi hidrogelovi. Nanohibridni polimerni biomaterijali za primenu u sistemima za kontrolisano otpuštanje lekova i bioaktivnih agenasa. Antimikrobni polimerni biomaterijali. Biokompatibilnost i hemokompatibilnost biomaterijala.

Предмети

14Д16014D160 - Polymeric biomaterials
14ЗП10714ZP107 - Computer basics
14ИИМ4814IIM48 - Adhesives
14МИМБМП14MIMBMP - Biomedical Polymeric Materials
14МХПИ1214MHPI12 - Polymeric Biomaterials
22Д5622D56 - Polymeric biomaterials
22ЗП10822ZP108 - Computer basics
22МА22MA - Adhesives
22МБИ22MBI - Biomaterials
22МБМПМ22MBMPM - Biomedical Polymeric Materials
22МПБ22MPB - Polymeric Biomaterials
ББИ310BBI310 - Biomaterials
ЗП44ZP44 - Professional practice
МИМФ11MIMF11 - Biomaterials
ХПИ48HPI48 - Polymer Reaction Engineering
ХФИ49HFI49 - Biomaterials

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Шири списак радова

Руковођење научним пројектима

Intelligent Scaffolds as a Tool for Advanced Tissue Regeneration (Trilateral project Serbia-Slovenia-Switzerland, SCOPES-Swiss National Science Foundation) IZ73ZO_152327/1 (sept 2014-sept 2017)

Учешће у научним пројектима

 • Supporting Radiation Synthesis and the Characterization of Nanomaterials for Health Care, Environmental Protection and Clean Energy Applications International Atomic Energy Agency (Project RER/8/014)
 • Radiolytically Synthesized Hybrid Nanosistems for Bio-Nano Technology as a part of Nanoscale Radiation Engineering of Advanced Materials for Potential Biomedical Application, International Atomic Energy Agency (Project F23028)
 • Sinteza, strukture i svojstva polimera i polimernih materijala, MNTR 02E11
 • Razvoj biokompozitnih materijala za potrebe otorinolaringologije i maksilofacijalne hirurgije, I.3.1883
 • Molekularno dizajniranje monolitnih i kompozitnih materijala, MNTR 1431
 • Sinteza, modifikovanje i karakterisanje sintetskih i prirodnih polimernih materijala, MNTR 1948
 • Regeneracija skeletnih tkiva pomognuta biomaterijalima kao tkivnim matricama-in vivo i in vitro studija, MNTR 145072
 • Razvoj nanokompozita na bazi hidrogrelova za primene u rekonstruktivnoj hirurgiji, MNTR 19027
 • Hemijsko i strukturno dizajniranje nanomaterijala za primenu u medicini i inzenjerstvu tkiva, MNTR 172026
 • Sinteza i karakterizacija novih funkcionalnih polimera i polimernih nanokompozita, MNTR 172062

Менторство

Докторске академске студије

 • Синтеза и карактеризација хидрогелова на бази 2-хидроксиетил (мет)акрилата, итаконске киселине и поли(винил пиролидона), Бојана Крезовић, 20.09.2017.
 • Синтеза и карактеризација хидрогелова на бази 2-хидроксиетил акрилата и итаконске киселине за примену у контролисаном отпуштању терапеутски активних јона метала, Јована Вуковић, 14.07.2016.
 • Синтеза и карактеризација полимерних хидрогелова на бази акрилата за уклањање тешких метала из водених раствора, Катарина Антић, 13.07.2016.
 • Синтеза и карактеризација полимерних матрица на бази 2-хидроксиалкил акрилата и итаконске киселине за контролисано отпуштање оксапрозина, Марија Бабић, 24.02.2016.

Мастер академске студије

 • Утицај алгината на порозност, деградацију и биокомпатибилност полимерних матрица за регенерацију коштаног ткива, Бранислав Јокић, 30.09.2021.
 • Биоактивни полимерни материјали за регенерацију меких ткива, Ксенија Карановић, 30.09.2021.
 • Антимикробна својства полимерних матрица на бази алгината, желатина 2-хидроксиетил метакрилата, са уграђеним медом и куркумином, Исидора Арсенијевић, 24.09.2020.
 • Испитивање pH осетљивости, кинетичких параметара бубрења и параметара мреже полимерних матрица на бази 2-хидроксиетил метакрилата, желатина и меда, Никола Демоњић, 17.09.2020.
 • Испитивање температурне осетљивости, порозности и деградације полимерних матрица на бази 2-хидроксиетил метакрилата, желатина и меда, Кристина Николић, 17.09.2020.
 • Синтеза и карактерисање полимерних матрица на бази 2-хидроксиетил метакрилата, желатина, алгината, меда и куркумина за примену у регенерацији ткива, Ивана Вучинић, 30.09.2019.
 • Синтеза и карактерисање полимерних матрица на бази 2-хидроксиетил метакрилата за примену у регенерацији ткива, Ана Џиновић, 28.09.2015.
 • Антимикробна својства хидрогелова на бази итаконске киселине, Маја Кузмановић, 18.07.2013.
 • Утицај поли(винил пиролидона) на дифузиона и механичка својства поли(2-хидроксиетил метакрилат/итаконска киселина)/поли(винил пиролидон) хидрогелова, Неда Малешић, 16.07.2013.
 • Контролисано отпуштање јона сребра(I), бакра(II) и цинка(II) из хибридних хидрогелова на бази (мет)акрилата, Јелена Русмировић, 28.09.2012.

Основне академске студије

 • Утицај типа и концентрације умреживача на својства бубрења и порозности полимерних скафолда на бази 2-хидроксиетил метакрилата, желатина и алгината, Марија Мештеровић, 03.11.2022.
 • Порозне матрице на бази полиетилена за примену у регенерацији коштаног ткива, Милица Цицмил, 30.09.2021.
 • Полимерне матрице на бази алгината, желатина и метакрилата - утицај алгината на биокомпатибилност, механичка својства и деградацију, Михајло Дунђеровић, 23.09.2021.
 • Биокомпатибилност и антимикробна својства хидрогелова на бази сребро(I) јона и акрилата, Ксенија Карановић, 18.09.2020.
 • Испитивање pH- и температурне осетљивости полимерних матрица на бази 2-хидроксиетил метакрилата, желатина, алгината и меда, Тамара Цвијовић, 17.09.2020.
 • Дифузиона и антимикробна својства поли(амино естара) на бази гама- аминобутерне киселине, Кристина Николић, 30.09.2019.
 • Испитивање pH осетљивог бубрења и антимикробних својстава сребро/поли(2-хидроксиетил акрилат/итаконска киселина) хибридних хидрогелова, Милица Топаловић, 20.09.2019.
 • Испитивање структурних својстава, бубрења и деградације поли(амино естара) на бази гама-аминобутерне киселине, Никола Демоњић, 10.07.2019.
 • Синтеза и карактеризација полимерних матрица на бази диакрилата и глицина за контролисано отпуштање цефалексина, Софија Николић, 09.07.2019.
 • Испитивање зависности бубрења и деградације полимерних матрица на бази 2-хидроксиетил метакрилата, желатина и алгината од састава, Исидора Арсенијевић, 21.03.2019.
 • Контролисано отпуштање сребро(I) јона из сребро/поли(2-хидроксиетил акрилат/итаконска киселина) хидрогелова-профили, кинетика и параметри, Наташа Стајковац, 25.09.2018.
 • Испитивање структурних својстава, бубрења и деградације полимерних матрица на бази (мет)акрилата и поли(амино естара), Маја Марковић, 23.02.2018.
 • Испитивање структурних, морфолошких и механичких својстава полимерних матрица на бази 2-хидроксиетил метакрилата, желатина и алигната, Ивана Вучинић, 30.09.2017.
 • Контролисано отпуштање диклофенака из полимерних матрица на бази акрилата-утицај на структурна својства и бубрење, Вера Велимировић, 12.04.2017.
 • Синтеза и карактеризација полимерних матрица на бази 2-хидроксиетил акрилата и итаконске киселине за контролисано отпуштање Локсопрофена, Кристина Јовановић, 04.05.2015.
 • Испитивање бубрења и контракције поли(2-хидроксипропил акрилат/итаконска киселина) хидрогелова у pH срединама које одговарају физиолошким вредностима, Бојана Анић, 30.09.2013.
 • Утицај садржаја поли(винил пиролидона) на параметре мреже поли(2-хидроксиетил метакрилат/итаконска киселина/поли(винил пиролидон)) хидрогелова, Драгана Мојић, 13.12.2012.
 • Анализа дифузије лека у хидрогеловима на бази поли(мет(акрилата)) применом математичких модела, Неда Малешић, 04.07.2012.
 • Утицај јона бакра на дифузиона својства бакар/поли(2-хидроксиетил акрилат/итаконска киселина) хибридних хидрогелова, Ивана Динић, 12.09.2011.
 • Испитивање профила и кинетике контролисаног отпуштања јона сребра и бакра из сребро и бакар/поли(2-хидроксиетил акрилат/итаконска киселина) хибридних хидрогелова, Ивана Ђурђевић, 12.09.2011.
 • Испитивање утицаја јона сребра на морфологију сребро/поли(2-хидроксиетилметакрилат/поли(етилен гликол) моноакрилат/итаконска киселина) хибридних хидрогелова, Јелена Русмировић, 31.08.2011.

Основне студије

 • Утицај поли(винил пиролидона) на антимикробна својства поли(2-хидроксиетил(мет)акрилат/итаконска киселина)/поли(винил пиролидон) хидрогелова, Јелена Иветић, 30.09.2014.
 • Анализа контролисаног отпуштања сребро(I) јона из поли(2-хидроксиетил/итаконска киселина/поли(алкилен гликол) (мет)акрилат)) хидрогелова применом моделних једначина за кинетику контролисаног отпуштања, Мирјана Савић, 08.11.2013.
 • Испитивање pH и температурне осетљивости поли(2-хидроксиетил акрилат/итаконска киселина/поли(винил пиролидон)) хидрогелова, Татјана Марковић, 30.09.2013.
 • Испитивање механичких својстава поли(2-хидроксиетил(мет)акрилат/итаконска киселина) хидрогелова, Невена Чолаковић, 24.04.2013.
 • Утицај јона сребра(I) на pH и температурну осетљивост сребро/поли(2-хидроксиетил метакрилат/итаконска киселина) хибридних хидрогелова, Наташа Кољеншић, 28.09.2012.
 • Утицај јона сребра(I) на pH и температурну осетљивост сребро/поли(2-хидроксиетил метакрилат/итаконска киселина/поли(алкилен гликол (мет)акрилат) хибридних хидрогелова, Вања Живковић, 11.07.2012.
 • Испитивање pH и температурне осетљивости поли(2-хидроксиетил метакрилат/итаконска киселина/поли(винил пиролидон)) хидрогелова, Јелена Ђокић, 14.06.2012.
 • Антимикробна својства бакар и цинк/поли(2-хидроксиетил акрилат/итаконска киселина) хибридних хидрогелова према соју бактерија Escherichia coli, Дражен Миловановић, 21.03.2012.
 • Контролисано отпуштање јона сребра из сребро/поли(2-хидроксиетил метакрилат/поли(алкилен гликол) (мет)акрилат/итаконска киселина) хибридних хидрогелова, Ивана Стојановић, 13.07.2011.
 • Анализа модела за контролисано отпуштање терапеутски активних агенаса из хидрогелова на бази (мет)акрилата и итаконске киселине, Марија Ђурић, 07.07.2011.
 • Утицај јона бакра(II) на pH и температурну осетљивост бакар/поли(2-хидроксиетил акрилат/итаконска киселина) хибридних хидрогелова, Немања Поповић, 27.06.2011.
 • Развој базе података својстава полимерних материјала, Јелена Јанковић, 19.04.2011.
 • Испитивање pH и температурне осетљивости поли(2-хидроксиетил акрилат/итаконска киселина/поли(етилен гликол)диметакрилат) хидрогелова, Маријана Зеновић, 30.03.2011.
 • Контролисано отпуштање јона цинка из цинк/поли(2-хидроксиетилакрилат/итаконска киселина) хибридних хидрогелова, Наташа Станишљевић, 21.03.2011.
 • Антимикробна својства сребро/поли(2-хидроксиетил акрилат/итаконска киселина) хибридних хидрогелова, Гордана Лишанин, 24.09.2010.
 • Утицај степена умрежења хидрогелова на контролисано отпуштање антибиотика из поли(2-хидроксиетил акрилат/итаконска киселина) хидрогелова, Ксенија Павловић, 23.09.2010.
 • Испитивање утицаја садржаја умреживача на дифузиона и механичка својства поли(2-хидроксиетил акрилат/итаконска киселина), Милош Поповић, 14.07.2010.
 • Контролисано отпуштање јона сребра из сребро/поли(2-хидроксиетил акрилат/итаконска киселина) хидрогелова, Ана Радосављевић, 12.07.2010.
 • Испитивање Ph и температурне осетљивости поли ( 2-хидроксиетил акрилат/итаконска киселина ) хидрогелова за примену у системима за контролисано отпуштање лекова, Бранка Рунић, 05.07.2010.
 • Контролисано отпуштање антибиотика из поли(2-хидроксиетил акрилат/итаконска киселина) хидрогелова, Бранка Веселић, 29.12.2009.
 • Антимикробна својства хидрогелова на бази метакрилата комплексираних са јонима сребра, Маја Јевтић, 23.09.2009.
 • Контролисано отпуштање антибиотика из хидрогелова на бази метакрилата, Јована Павловић, 30.12.2008.
 • Утицај степена умрежавања на дифузиона, механичка и биокомпатибилна својства хидрогелова на бази метакрилата, Марија Петровић, 26.12.2008.
 • Семи-интерпенетрирајуће полимерне мреже на бази метакрилата и поли(винил пиролидона), Милица Вуксановић, 12.12.2008.
 • Синтеза и карактеризација хидрогелова на бази метакрилата, итаконске киселине и поли(винил пиролидона), Зорана Рајич, 06.11.2008.
 • Уградња сребра у хидрогелове на бази поли(винил пиролидона), Јасмина Радуловић, 06.11.2008.
 • Хидрогелови на бази метакрилата, функционализованих поли(етилен гликол)а и итаконске киселине, Иван Дамњановић, 17.07.2008.