Navigation

доц. др Невена Прлаиновић

Доцент
Катедра за органску хемију
011/3303-674
Научна областОрганска хемија
Датум избора у звањеMay 31, 2018

Предмети

ЗП28ZP28 - Organska hemija
ЗП35ZP35 - Instrumental Methods
МХОХ4MHOH4 - Dyes and pigments

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Менторство

Мастер академске студије

  • Испитивање антикорозивних својстава премаза на бази алкидних смола, Милена Маринковић, 30.09.2020.

Основне академске студије

  • Примена култура микроорганизама у биолошком пречишћавању отпадних вода, Миљан Рашевић, 30.09.2020.
  • Антимикробна дејства N`-(2-арилиденхидразин-1-карботиол) хидразида циметне, 3-хлорциметне и 4-хлорциметне киселине, Дејана Тошовић, 30.09.2020.
  • Имобилизација β-галактозидаза на нано-честице SiO<sub>2</sub>, Сања Миљковић, 22.02.2019.
  • Имино деривати 1-(2-пиридинил) етилиден дихидразида тиоугљене киселине и хинолин алдехида: синтеза, солватохромизам и антиоксидативна активност, Сања Ранковић, 28.09.2018.