Navigation

проф. др Светлана Грујић

Ванредни професор
Катедра за општу и неорганску хемију

ТМФ - велика зграда, канцеларија 157

011/3303636
локал636
Научна областАналитичка хемија
Датум избора у звањеNovember 26, 2015

Област интересовања

Хемија животне средине. Развој аналитичких метода за праћење загађујућих материја у природним и отпадним водама, седиментима и храни.

Предмети

ЗП101ZP101 - General Chemistry I
ЗП111ZP111 - General Chemistry II
ТЕТ101TET101 - General Chemistry

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије

Шири списак радова

Менторство

Докторске академске студије

  • Oдрeђивaњe трaгoвa стeрoидних хoрмoнa и стeрoлa кao индикaтoрa извoрa зaгaђeњa рeчних сeдимeнaтa мeтoдoм тeчнe хрoмaтoгрaфиje сa тaндeм мaсeнoм спeктрoмeтриjoм, Ивана Матић Бујагић, 13.10.2016.

Мастер академске студије

  • Оптимизација методе екстракције одабраних лекова и пестицида из речног седимента, Младен Пауновић, 03.07.2013.
  • Оптимизација припреме узорка речног седимента за анализу трагова хуманих, животињских и биљних стерола и хормона, Ивана Матић, 19.09.2012.

Основне академске студије

  • Ефикасност уклањања стероидних једињења у постројењу за пречишћавање отпадних вода у Зуцу, Сара Рвовић, 30.09.2019.