Navigation

доц. др Васо Манојловић

Доцент
Катедра за металуршко инжењерство
Научна областМеталургија
Датум избора у звањеNovember 27, 2017

Предмети

14ДМИ1714DMI17 - Use of Computers in Simulation of the Metalcasting Processes
14ДМИ314DMI3 - Physico-chemical processes in the contact zone of the metal-mold
14ЗП10714ZP107 - Computer basics
14ММИ1614MMI16 - Processes of metals refining
14ММИ1814MMI18 - Rapid Prototyping and Use of Computers in Metalcasting
14ММИ514MMI5 - and steel-Selected Topics
МИН310MIN310 - Metal Casting and Tools Modeling
МИН32MIN32 - The theoretical basis of pyro and hydro metallurgical processes
МИН36MIN36 - Metallurgy of non-ferrous metals
МИН37MIN37 - Metallurgy of iron and steel
МИН46MIN46 - Powder metallurgy
МИН471MIN471 - Measuring and process control in metallurgy
МИН473MIN473 - Metallurgy of rare and precious metals

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије