Навигација

доц. др Васо Манојловић

Доцент
Катедра за металуршко инжењерство
Научна областМеталургија
Датум избора у звање 27. новембар 2017.

Предмети

14ДМИ1714ДМИ17 - Употреба рачунара у симулацији ливења и дизајнирању одливака и уливних система
14ДМИ314ДМИ3 - Физичко-хемијски процеси у контактној зони метал-калуп
14ЗП10714ЗП107 - Основи примене рачунара
14ММИ1614ММИ16 - Процеси рафинације метала
14ММИ1814ММИ18 - Брза израда прототипова и примена рачунарских техника у ливарству
14ММИ514ММИ5 - Металургија гвожђа и челика - одабрана поглавља
МИН310МИН310 - Ливење метала и моделовање алата
МИН32МИН32 - Теоријски основи пиро- и хидро- металуршких процеса
МИН36МИН36 - Металургија обојених метала
МИН37МИН37 - Металургија гвожђа и челика
МИН46МИН46 - Металургија праха
МИН471МИН471 - Мерење и управљање процесима у металургији
МИН473МИН473 - Металургија ретких и племенитих метала

Легенда:

ЗП...,14ЗП...заједнички предмет на основним академским студијама (ОАС)
Т...,14Т...текстилна технологија (ОАС)
Х...,14Х...хемијско инжењерство (ОАС)
Б...,14б...биохемијско инжењерство и биотехнологија (ОАС)
ИЖС, 14ИЖС...инжењерство заштите животне средине (ОАС)
МИН...,4МИН...металуршко инжењерство (ОАС)
ИИМ...,14ИИМ...инжењерство материјала (ОАС)
ИГИ...,14ИГИ...графичко инжењерство, дизајн и амбалажа (ОАС)
М...,14М...мастер студије
Д...,14Д...докторске студије