Навигација

МИН310 - Ливење метала и моделовање алата

Спецификација предмета
НазивЛивење метала и моделовање алата
АкронимМИН310
Студијски програмМеталуршко инжењерство
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан предмет
  Условљност другим предметомположен испит : Структура металних материјала, 5 сем.Облик условљености
  Циљеви изучавања предметаЦиљ предмета je да студент стекне фундаментална знања о технолошким поступцима израде одливака кроз процесе припреме сировина, израде алата,калуповање,топљење и ливења метала,све до завршне обраде и контроле квалитета.Студент такође треба да се упозна и са компјутерском графиком за цртање и дизајнирање алата као и да стекне јасну представу о индустријском начину рада у оквиру професије.
  Исходи учења (стечена знања)Студент ће бити у стању да постављени задатак у области ливарства сагледа на инжењерски начин, да методолошки постави фазе за његово решавање и да се оспособи да самостално изради технолошки пројекат из ове области.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставе• општи појмови у ливарству-шема технолошког тока материјала и енергије са класификацијом опреме и поступака ; • прорачун потребних сировина,енергије, помоћних материјала и опреме за производњу ; • топљење и прерада метала у различитим пећима и поступцима ; • уливанје течног метала и појаве у контактној зони метал-калуп ; • својства и примена ватросталних материјала у ливарству ; • технолошки поступци ливења ; • моделовање и конструкција одливака и алата ; • контрола квалитета одливака ; • сумарно: могуће позиције у оквиру професије,будућност ливарства и нове технологије,веза са другим дисциплинама,заштита околине ; Практична настава састоји се из: ; а) експерименталних и показних вежби у ливници лабораторије за ливарство као и некој ; од значајнијих домаћих ливница, ; б) рачунских вежби из припреме шарже за топљење и прераду метала у различитим ; агрегатима и поступцима,прорачуна уливног система,конструкције алата и израде ; материјалног и енергетског билоанса за производњу , ; ц) демо вежбе из виртуелног моделовања ливачких процеса и лата путем ЦАЕ техника. ;
  Садржај практичне наставеПрактична настава састоји се из: ; а) експерименталних и показних вежби у ливници лабораторије за ливарство као и некој ; од значајнијих домаћих ливница, ; б) рачунских вежби из припреме шарже за топљење и прераду метала у различитим ; агрегатима и поступцима,прорачуна уливног система,конструкције алата и израде ; материјалног и енергетског билоанса за производњу , ; ц) демо вежбе из виртуелног моделовања ливачких процеса и лата путем ЦАЕ техника ;
  Литература
  1. J.P. LaRue, Basic Metalcasting, AFS, Des Plaines, IL. 1989
  2. М.Н.Томовић, Ливење лаких и обојених метала, ТМФ, Београд, 1990
  3. С.Марковић и др.,''Збирка задатака из ливарства'',ТМФ,Београд, 1994.
  4. С.Марковић, "Principles of Metalcasting", Научна књига, Београд, 1999.
  5. W.D.Callister Jr, ”Materials Science and Engineering-An introduction”, John Wiley & Sons, Inc.2007
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  320
  Методе извођења наставе
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања10Писмени испит
  Практична наставаУсмени испит40
  Пројекти
  Колоквијуми30
  Семинари20