Navigacija

doc. dr Vaso Manojlović

Docent
Katedra za metalurško inženjerstvo
Naučna oblast Metalurgija
Datum izbora u zvanje 27. novembar 2017.

Predmeti

14DMI17 14DMI17 - Upotreba računara u simulaciji livenja i dizajniranju odlivaka i ulivnih sistema
14DMI3 14DMI3 - Fizičko-hemijski procesi u kontaktnoj zoni metal-kalup
14ZP107 14ZP107 - Osnovi primene računara
14MMI16 14MMI16 - Procesi rafinacije metala
14MMI18 14MMI18 - Brza izrada prototipova i primena računarskih tehnika u livarstvu
14MMI5 14MMI5 - Metalurgija gvožđa i čelika - odabrana poglavlja
MIN310 MIN310 - Livenje metala i modelovanje alata
MIN32 MIN32 - Teorijski osnovi piro- i hidro- metalurških procesa
MIN36 MIN36 - Metalurgija obojenih metala
MIN37 MIN37 - Metalurgija gvožđa i čelika
MIN46 MIN46 - Metalurgija praha
MIN471 MIN471 - Merenje i upravljanje procesima u metalurgiji
MIN473 MIN473 - Metalurgija retkih i plemenitih metala

Legenda:

ZP...,14ZP... zajednički predmet na osnovnim akademskim studijama (OAS)
T...,14T... tekstilna tehnologija (OAS)
H...,14H... hemijsko inženjerstvo (OAS)
B...,14b... biohemijsko inženjerstvo i biotehnologija (OAS)
IŽS, 14IŽS... inženjerstvo zaštite životne sredine (OAS)
MIN...,4MIN... metalurško inženjerstvo (OAS)
IIM...,14IIM... inženjerstvo materijala (OAS)
IGI...,14IGI... grafičko inženjerstvo, dizajn i ambalaža (OAS)
M...,14M... master studije
D...,14D... doktorske studije