Navigacija

doc. dr Vaso Manojlović

Docent
Katedra za metalurško inženjerstvo
Naučna oblast Metalurgija
Datum izbora u zvanje 27. novembar 2017.