Навигација

14ДМИ17 - Употреба рачунара у симулацији ливења и дизајнирању одливака и уливних система

Спецификација предмета
НазивУпотреба рачунара у симулацији ливења и дизајнирању одливака и уливних система
Акроним14ДМИ17
Студијски програмсви
Модул
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни предмет
   Условљност другим предметомОблик условљености
   Циљеви изучавања предметаОспособити студенте за ефикасно пројектовање и решаванје технолошких задатака који се јавлјају у ливачкој пракси.То се првенствено односи на економски рационално дизајнирање самих одливака, одговарајући избор технологије ливења, дизајнирање одговарјућег уливног система и самих модела за одливке.Упознавање са савременим софтверским симулацијама и пакетима за конструисање алата и модела приоритет је овог курса.
   Исходи учења (стечена знања)Студенти су оспособљени за ефикасно пројектовање и решаванје технолошких задатака који се јавлјају у ливачкој пракси.То се првенствено односи на економски рационално дизајнирање самих одливака, одговарајући избор технологије ливења, дизајнирање одговарјућег уливног система и самих модела за одливке.Упознавање са савременим софтверским симулацијама и пакетима за конструисање алата и модела приоритет је овог курса.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеПредмет упознаје студенте са релевантним топлотним , термодинамичким и физичким феноменима који се јављају током процеса протицања и очвршћавања метала у калупу .Покушај да се компјутерским симулацијама предвиди ток могућих догађаја као и крајњи исход базиран је на методи коначних елемената везаних за трансфер масе и топлоте тј.у тесној је вези са горенаведеним појавама.Такође ће се презентирати и неки од графичких програма за компјутерско цртање алата. ; ;
   Садржај практичне наставе
   Литература
   1. 1.Foundry Data Book, Vol 13, No1, Penton Media, Cleveland, Ohio.2003.
   2. 2.Solid Cast.Magma Soft, NovaCast, EОS, Z-Corp.-demo CD-ovi, GIFA 2003.
   3. 3.S.Marković, Z.Krstić.'Principi ulivanja metala u kalup'-skripta (interni materijal).
   4. 4.MAGMASoft-licenca 'Lola Sistem'-Bg.(po mogućstvu).
   5. 6 J.R.Brown, ”Foseco NonFerrous Foundryman Handbook”, 11th edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2002. ;
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   2
   Методе извођења наставеНастава се изводи у виду предавања. Студенти у току наставе треба да ураде семинарски рад.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавањаПисмени испит
   Практична наставаУсмени испит40
   Пројекти
   Колоквијуми
   Семинари60